Studie o jednom z mála perspektivních zdrojů biopaliv přináší překvapivé prognózy

8. 7. 2010 / Karel Dolejší

Jatropha curcas je považována za jednu z mála skutečně perspektivních plodin, ze kterých lze vyrábět poměrně levnou bionaftu. Je tomu tak za prvé proto, že Jatropha nemá tradičně nic společného s potravinářstvím, takže pohyb cen navázaných na cenu ropy bezprostředně neovlivňuje ceny potravin (jako je tomu například u katastrofálního amerického programu výroby biolihu z kukuřice), a za druhé z toho důvodu, že relativně nenáročný subtropický keř je možno pěstovat na půdách, které se jinak k intenzívnímu zemědělskému hospodaření příliš nehodí. Nová studie v časopise Global Change Biology Bioenergy prognózuje výnosy Jatrophy v současných i budoucích klimatických podmínkách. Dochází k závěru, že areál možného pěstování se rozšíří do oblastí, kde vlivem klimatických změn budou mírnější zimy, ale oproti dosavadním předpokladům ukazuje, že výnosy jsou ve větší míře závislé na srážkách, než se mělo dosud za to.

Vědci vzali v úvahu areál přirozeného výskytu keře, použili biogeografické modelování a známé ekologické principy. To jim umožnilo předpovědět vývoj budoucích výnosů v závislosti na klimatických faktorech a zmapovat celosvětovou produktivitu plodiny pro současné klimatické podmínky i pro podmínky vyplývající z klimatických modelů.

Antonio Trabucco s kolektivem ve studii poukázali na fakt, že Jatropha, z jejíchž plodů lze lisováním získat tekutinu, která po filtraci slouží k pohonu vznětových motorů, roste v širokém rozpětí klimatických podmínek, včetně zemědělsky málo vhodných půd tropického a subtropického pásma. Větší závislost na srážkách, než uváděly některé dřívější hypotézy, dělá z této plodiny méně "zázračný" prostředek adaptace na vyčerpávání ropných zásob, než za jaký byla často považována (na základě této pověsti do jejího pěstování masívně investovala například Čína). Na druhé straně lze předpokládat, že v oblastech, kde poklesne riziko zimních mrazů, aniž by současně hrozilo sucho, by do budoucna výnosy mohly významně vzrůst.

Trabucco, A. et al.: Global mapping of Jatropha curcas yield based on response of fitness to present and future climate. Global Change Biology Bioenergy, Volume 2 Issue 3, Pages 139 - 151. ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 8.7. 2010