Jak je příjemné krást?

7. 4. 2010 / Jiří Kadeřávek

- Dobrý den, rád bych zareagoval na článek Libora Kubici "Jak je příjemné krást" coby kritiku analýzy dohody ACTA pana Maršíka, píše Jiří Kadeřávek.

Nechci polemizovat s celým článkem, ač se drží osvědčené šablony hledání chyb všude okolo sebe a ostentativního ignorování toho, jak pokrok přispívá k postupnému poklesu ceny za šíření informace, kterému by pan Kubica zřejmě rád zabránil. V celém jeho článku jsem nenašel jediný náznak uvažování, které by se snažilo řešit problém pozitivním přístupem, namísto toho podsouvá svým potenciálním zákazníkům jakési potěšení z toho, že kradou jeho práci.

Nicméně jedna věta by mohla naznačovat cestu. Pan Kubica píše: "Celý řetězec šíření má mnoho článků, které finančně parazitují na obsahu našich knih.". A já se ptám, pokud je to tak, jak pan Kubica píše, pak tito parazité obsadili prostor, který nedokázalo obsadit jeho nakladatelství. Identifikovalo příležitost a využili ji bez toho, aby svými nářky a požadavky na represi útočili na svobodnou podstatu Internetu. Jsem si naprosto jist, že uživatel ochotný zaplatit za řekněme tomu "šedý" přístup k informaci bude o to více ochoten zaplatit na tuto informaci přímo autorovi.

Pane Kubico, před Vámi je Internet umožňující neomezenou směnu informací. Jakou strategii tváří v tvář tomuto fenoménu přijalo vaše nakladatelství? Nebo se skutečně jako byznysmen neobejdete bez ochrany státu a nedemokraticky přijatých obchodních dohod?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 7.4. 2010