Solární energie z pouště

25. 3. 2010

V německém solartermickém projektu Desertec došlo ke změně - výzkumníci nyní zkoumají slibný nápad na dočasné uskladnění solární tepelné energie v poušti, k čemuž chtějí využít roztoky solí umístěné v kontejnerech nebo dokonce písek (což reprezentuje levnější variantu). Systém schopný skladovat teplo by umožnil stabilizovat výkon solartermických bloků tak, aby byly s to vyrábět energii i v době, kdy slunce nesvítí - tedy například v noci. Očekává se, že solartermie by se mohla uplatnit v Severní Africe, na Blízkém Východě, ale do jisté míry i v Evropě.

Testovací zařízení v německém Jülichu používá více než 2 000 otočných zrcadel umístěných v kruhu, která odrážejí sluneční světlo na solární věž. Výměníkem prochází vzduch ohřívaný soustředěnými slunečními paprsky na téměř 700 stupňů. Část horkého vzduchu se používá k výrobě páry, která pohání generátor. Jiná část ohřátého vzduchu prochází přes porézní keramiku, která se tím silně zahřívá. Keramické cihly v současné době představují preferovaný způsob dočasného skladování tepla získaného ze solárního záření. Náklady na skladování tepla v keramice však tvoří třetinu celkových nákladů.

Ukládání v písku testované v Jülichu se skládá ze dvou bunkrů, z nichž jeden obsahuje horký písek (680 stupňů) a druhý písek studený (120 stupňů). Písek padá shora dolů a ze strany přes něj prochází vzduch z výměníku, který ho ohřívá. Později písek předává akumulované teplo vodě v dalším výměníku, který setává z trubek naplněných vodou a procházejících horkým pískem. Ovšem doprava písku představuje technický problém, který nebyl dosud vyřešen.

Podrobnosti v němčině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 25.3. 2010