Mimořádná valná hromada Občanského sdružení Britské listy

24. 3. 2010

V úterý 23. března se konala mimořádná Valná hromada Občanského sdružení Britské listy za účasti předsedy OSBL Jana Čulíka, dále členů OSBL Karla Dolejšího, Fabiana Golga, tajemníka sdružení Bohumila Kartouse, Štěpána Kotrby, Jana Panocha, a Jana Sýkory.

Valná hromada oficiálně určila interní redakční pravidla pro vydávání článků. V případě kontroverzních materiálů budou o rozhodnutí, zda a proč článek vydat či nevydat, diskutovat Jan Čulík a Karel Dolejší, kteří mají vydavatelské pravomoce. Ostatní členové OSBL mají poradní hlas. V případě neshody bude článek zaslán k posouzení nezávislému odborníkovi v daném oboru. Poslední slovo, zda článek má či nemá být vydán, má vždy šéfredaktor Jan Čulík.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 24.3. 2010