Právníci EPS: Exministr Dusík nepostupoval v souladu se zákonem, když po obdržení nezávislé studie odmítl vydat ČEZu negativní stanovisko pro obnovu Prunéřova.

25. 3. 2010

Při své rezignaci exministr Jan Dusík prohlásil, že "není vnitřně přesvědčen, že je možné s čistým svědomím vydat kladné či záporné stanovisko". Podle právníků EPS je však skutečnost zcela jiná. Pokud by exministr postupoval v souladu se zákonem, mohl vydat pouze negativní stanovisko. Jakákoliv jiná možnost by byla z pohledu práva zcela nestandardním krokem. Rychlá instalace nového ministra v rozporu s příslibem jednání, který podle médií premiér Fischer poskytl minulý pátek předsedovi Strany zelených navíc vzbuzuje obavy, zda bude nyní rozhodnuto objektivně.

Ministerstvo životního prostředí má již od podzimu 2009 v ruce všechny potřebné argumenty pro vydání negativního stanoviska v procesu EIA k modernizaci elektrárny Prunéřov. Postup MŽP v posledních měsících nemá oporu v zákonech a zbytečně prodlužuje proces, který již měl být dávno v neprospěch ČEZu rozhodnut.

Na kauze Prunéřov spolupracuje Ekologický právní servis (EPS) s organizací Greenpeace. Ve svých aktivitách se soustředí primárně na právní aspekty celého případu. Nestandartní kroky ministerstva proto poškozují především EPS, který se celého procesu posuzování aktivně účastní od samého počátku a předložil celou řadu expertních připomínek. Správnost argumentů EPS potvrdily také závěry nezávislého posouzení norské konzultační firmy Det Norske Veritas (DNV), které byly minulý týden zveřejněny.

Kromě zcela zjevných věcných nedostatků prunéřovského projektu, k závěru o vydání negativního stanoviska vede i jednání samotného ČEZu. Ten totiž odmítl předložit k posouzení modernější - účinnější varianty projektu, ačkoliv byl k tomu ministerstvem v souladu se zákonem přímo vyzván již v červenci roku 2008. Tímto krokem jednoznačně porušil povinnost, která mu ze zákona o posuzování EIA vyplývá.

Další otálení MŽP by prodlužovalo fakticky nezákonný stav. EPS proto vyzývá nástupce exministra Dusíka -- ministra Šebestu, aby tento nezákonný stav ukončil a ČEZem předložený projekt odmítl.

"Jednání premiéra Fischera, tedy především otevřená podpora požadavkům tripartity požadující vybudování zastaralé varianty Prunéřova, přímý tlak na vydání rozhodnutí, který vedl k odstoupení ministra Dusíka a urychlená instalace ministra Šebesty budí dojem, že premiér vyslal Dusíkova nástupce na ministerstvo s jasným úkolem. Totiž zařídit, aby ČEZu v jeho záměru nebyly nadále kladeny žádné překážky. Doufáme, že ministr Šebesta vydá k Prunéřovu negativní stanovisko a tím toto podezření rozptýlí," dodal právník Jan Šrytr z EPS.

"Jednání ČEZu je velice nezodpovědné vůči jeho akcionářům. Bylo by velice zajímavé vidět ekonomické dopady mnohaměsíčních prostojů, které si sám způsobil tím, že předložil k posouzení projekt, který je nejen věcně, ale i procesně právně vadný. Jakákoliv jiná firma, by se chovala ekonomicky a snažila by se vady v projektu co nejrychleji napravit, neboť platí, že čas jsou peníze. V případě ČEZu to zjevně neplatí", řekl programový ředitel EPS Pavel Franc.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 25.3. 2010