Poslední poznámka na okraj

24. 3. 2010 / Karel Dolejší

"Podívejme se však raději na srovnání těchto závěrů, prezentovaných zelenými aktivisty, na které odkazuje Karel Dolejší," napsal Vladimír Wagner ve svém článku. Já ale samozřejmě neodkazuji na závěry prezentované zelenými aktivisty, ale na zpravodajský článek MFD. Podobně formulovaná PR tvrzení bezesporu podsouvají adresátovi představu, že novinářka, která je autorkou odkazovaného článku v mainstreamovém listu, je buď přinejmenším tupou extenzí zelených aktivistů, jež jí mohou zcela volně manipulovat bez toho, aby samostatně použila vlastní mozek, nebo přinejhorším je s nimi spolčena.

Stížnosti na postavení redaktora jsou součástí arzenálu píáristů českého energetického monopolu útočících na nepohodlné autory za "aktivismus" snad odjakživa - ale asi těžko mohou někoho přesvědčit o tom, že autor, který v "odpověď" na jeden jediný odstavec článku pojednávajícího o něčem úplně jiném může zveřejnit mnohastránkovou "reakci" je v redakci Britských listů sebeméně znevýhodňován.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 24.3. 2010