Pan Keller snad nezná alternativy sociálního státu?

23. 3. 2010

Fascinuje mě, jak pan Keller dává rovnítko mezi solidaritu a sociální stát, píše Ondřej Palkovský.

Odmítání sociálního státu není totéž, co odmítání solidarity. Liberálové odmítají sociální stát; liberálové se nevyjadřují k solidaritě, jsou přesvědčeni, že to je záležitost každého člověka. Podobně individualismus v podání liberálů neznamená odmítání společenských vazeb; znamená prosazování práva každého člověka si svobodně zvolit, s kterými lidmi hodlá být solidární, s kterými být v jedné komunitě.

Paradoxně, chci-li někomu pomoci, potřebuji k tomu nějaké prostředky - dnes je často nejjednodušší použít peníze. Ovšem vezme-li mi stát peníze na pomoc těm, kterým chce pomoci stát, může se mi nedostávat peněz pro ty, kterým chci pomoci já. Solidární člověk, který má jen jiná kritéria pomoci než stát, může sociální stát odmítat. Podle pana Kellera taková možnost asi neexistuje; pomáhat se musí podle toho, jak demokratická většina píská. Hodlá-li někdo pomáhat jinak, je asociál.

Před nástupem sociálního státu existovalo mnoho mechanismů solidarity, které nebyly založeny na donucení. Jako příklady fungující dnes by se dal uvést například Červený kříž nebo nově Refugees International - tyto organizace nepřijímají peníze od vlád. Jako soukromá alternativa sociálního státu fungovaly např. ve Velké Británii tzv. friendly societies, z kontinentální Evropy pak známe různé cechovní organizace starající se o své členy, pro USA jsou pro změnu typické charitativní sbírky, aukce a podobné záležitosti.

Podívejte se kolem sebe, jak stát vyhazuje peníze. Utrácí tam, kde to není potřeba a naopak neutrácí tam, kde to potřeba je. Pokud nakonec poskytne to, co by poskytnout měl, stojí to daňové poplatníky několikanásobně víc, než kdyby si to šli udělat sami. Každý ekonom vám z hlavy vypočítá spoustu důvodů, proč bude sociální stát neefektivní; neefektivní v tom smyslu, že sice pomůže, ale na jedné straně málo, na druhé straně spoustě lidí, kteří to nepotřebují. Připadá vám iracionální nebo asociální prosazovat nestátní dobrovolnou solidaritu? Připadá vám asociální odmítat pomáhat lidem, kteří pomoc nepotřebují?

Pan Keller mluví o schizofrenii; mně osobně připadá poněkud schizofrenní na jedné straně kritizovat to, jak se stát chová a zároveň chtít, aby dostal ke svému fungování ještě víc peněz. Vy opravdu chcete aby pan Topolánek (nebo Paroubek, podle toho, kterého máte rádi méně) rozhodovali o ještě více vašich penězích, než o těch, o kterých rozhodují dnes?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 24.3. 2010