"Evropa jako cíl?" - mýty a fakta

12. 3. 2010 / Petr Pokorný

dovětek k zprávě o konferenci hnutí Ne základnám v Parlamentu "Konference "Evropa jako cíl?", aneb Kritika versus politika"

Stále se mluví o odpalování severokorejských balistických raket proti směru rotace Země. Vystoupení ing. Růžičky, CSc. na konferenci "Evropa jako cíl?", vycházející ze znalostí o rotaci Země, balistice a výkonech raket, mělo tři body:

  • eventuální předpoklad – možné odpalování severokorejských raket proti USA ve směru proti rotaci Země přes celou Asii, Evropu a Atlantický oceán by před-stavovalo pro Severní Koreu více jak trojnásobnou vzdálenost ve srovnání s možným odpalováním přes Pacifický oceán,
  • rotace Země, jak správně uvedl ing. Růžička, by snižovala rychlost raket o stovky metrů a dosah o 800 až 1000 km při stejném typu rakety. Musela by se váha rakety a její výkonnost zvýšit o 10 -20 % v závislosti na úhlu letu,
  • je pravděpodobné, že by ani Čína, ani Rusko neriskovaly, aby taková raketa (resp. hlavice rakety) mohla selhat a spadnout na území těchto států. Tedy se dá očekávat, že by ji zmíněné státy velice rychle sestřelily svými protiraketovými prostředky.

Tyto úvahy jsme s ing. Růžičkou probírali před konferencí a plně se na nich shodli. A to také byly argumenty, které vyjadřovali odpůrci základen na tvrzení sdělovacích prostředků a tehdejší vlády o možném odpalování severokorejských raket přes Evropu.

přednáška Bedřicha Růžičky - 6,3 MB Windows Media Audio WMA

Poznámka KD: Pokud mezi odpůrce základny patřil také Boris Valníček, což myslím Petr Pokorný nepopře, pak je třeba připomenout, že v Právu 12. srpna 2006 vyšel článek s názvem Proč Američané nepotřebují obrannou základnu v Evropě. V tomto textu Valníček vahou celé své autority kategoricky popíral jakoukoliv možnost odpalovat balistické rakety proti směru zemské rotace coby fyzikální nesmysl, dále tvrdil, že Írán vlastní pouze rakety používající tuhé pohonné hmoty (TPH), atp. Zmíněná tvrzení jsou na rozdíl od těch, která na nedávné konferenci přednesl ing. Bedřich Růžička, jednoznačně neobhajitelná.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.3. 2010