Schwarzenberka je možno titulovat "kníže" zcela beztrestně

12. 3. 2010 / Jan Potměšil

K článku pana Kotrby "Zle je, zle, Švarcenberci zde, na ČT2" si dovoluji upozornit, že § 6 zákona č. 243/1920 Sb. byl zrušen zákonem č. 268/1936 Sb., o řádech a titulech, s účinností ke dni 24.10.1936. K dnešnímu dni jsou ze zákona č. 243/1920 Sb. platná a účinná pouze ustanovení týkající se "čestných odznaků zavedených na paměť šťastně skončených bojů za svobodu československého národa nebo jako uznání za zásluhy a vznik a vývoj zřízení samostatného státu československého".

Upozorňování na ustanovení o přestupcích, která již více jak 70 neplatí, je tedy mimo mísu. Karla Schwarzenberga je tedy možno titulovat knížetem zcela beztrestně, i když by si pan Kotrba, posedlý odporem vůči projevům úcty k potomkům šlechtických rodů, možná přál opak.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.3. 2010