Jak Lidové noviny skočily na manipulaci Washington Postu o 11. září

12. 3. 2010

Od podzimu loňského roku vládne v Japonsku po padesáti letech poprvé opozice a to s ambicí o alespoň částečné napřímení vztahů se Spojenými státy, předmětem sporu jsou kromě jiného americké vojenské základny (necelých 50tisíc mužů) a geopolitické priority v asijsko-pacifickém regionu. Yukihisa Fujita, vlivný poslanec horní komory za japonskou vládní Demokratickou stranu Japonska (DPJ), ředitel její zahraniční sekce, po předchozí oficiální žádosti vyhověl 3. března tohoto roku Lee Hockstaderovi z amerického listu The Washington Post o poskytnutí rozhovoru na domluvené téma imigračních trendů. Interview se též účastnily lidé z Japonského zahraničního tiskového střediska a tento byl nahráván, píše z hlubin kyberprostoru čtenářka, která se představila jako "Sylvania Oddio".

Rozhovor proběhl na smluvené téma v určeném hodinovém limitu a po jeho ukončení se v rámci již jen formálního rozhovoru Hockstader zeptal Fujity na jeho postoj k 11. září 2001. Odpovědí mu byl seznam otázek, které již zmínil ve své známé opoziční interpelaci tehdejší vládě, přenášené televizí v roce 2008 (dostupné na internetu). Fujita tvrdí, že pouze kladl otázky, stále důležité pro rodiny obětí a také pro posouzení geneze tzv. "války proti terorismu" - nikoliv tedy šíření bombastických závěrů - zda šlo o vládní konspiraci, řízenou demolici budov komplexu Světového obchodního střediska (WTC), apod.

Posléze, nejen k Fujitově překvapení, 7-8. března vyšel ve WP (tištěné i online verzi) nepodepsaný editorial pod titulky "Jedovaté myšlení v Japonsku - usazuje se konspirační pohled na 11. září ve vládnoucí straně?" a "Přední japonský politik obhajuje pohádku o 11. září." Redakční komentář WP se snažil nabudit mezi čtenáři dojem, že byl pořízen na základě domluveného tématického rozhovoru, zato se vůbec nenamáhal polemizovat s fakty, která odbyl jako "příliš bizarní, nedopečené a intelektuálně podvodné nehodící se k seriózní diskuzi."

Komentář se také neohrabaně pokusil podsunout motiv anti-amerikanismu, přičemž je známo, že dotčený politik se dlouhodobě zabývá také otázkou předávání informací o ztracených amerických válečných zajatcích (POW) a je touto komunitou veteránů veřejně oceňován. Celkově ubohá a štvavá úroveň a jasné zadání diskreditovat prostřednictvím Fujity současnou vládní Japonskou stranu čouhá Washington Postu z bot jako ona pověstná sláma.

Lidové noviny v osobě Pavla Černého v podstatě převzaly ve zkratce manipulativní linii Washington Postu včetně dalších chyb, lží a nesmyslů, které můžeme považovat již několik let za vyvrácené, ale proč je znovu neoprášit, že? A to s podobně lživým titulkem, proti kterému Fujita podal dementi Washington Postu: "11. září je komplot, ozývá se z Japonska. A vládě to nevadí."

Zděšení právem vyvolává například takto redakcí LN fabulovaná pasáž, "Fujita je jedním z těch, kteří tvrdí, že se o plánovaných útocích vědělo předem, ale vědomě se jim nezabránilo. Prý kvůli následným zmatkům na burze, na kterých se daly vydělat velké peníze."

Je několik let obecně známo, že americká administrativa byla po prvotním zapírání dotlačena přiznat, že byla skutečně varována ohledně krajního nebezpečí, spektakulárních útoků plánovaných během září 2001 na podobné významné cíle, například v bezpečnostním hlášení pro prezidenta ze 6. srpna 2001. Podobná varování byla diskutována také národní bezpečnostní poradkyní Ricovou o několik týdnů předtím, nemluvě o urgencích ze spřátelených výzvědných služeb o akutním nebezpečí, stejně tak podané "sázky" na propad akcií vybraných aerolinek, použitých při útocích, jsou zdokumentovanou realitou. Toto je součástí i onoho "nedopečeného" oficiální vyšetřování a zprávy Kongresu, která byla slovy jejích předsedů Keena a Hamiltona od počátku předurčena k selhání z důvodu podfinancování, nedostatku lidí, dostatečných pravomocí a nespolupracujících vládních složek.

Co se týče možnosti vědomého nezabránění probíhajícím útokům viz. známá šokující výpověď fed. ministra dopravy Minety před zmíněnou komisí Kongresu, či pozdější přiznání komisařů, že Pentagon-NORAD opakovaně měnil výpovědi a lhal o důvodech své nečinnosti a to na úrovni zahájení kriminálního vyšetřování.

"A navrch přidává teorii, podle níž budova v sousedství "dvojčat" newyorského Světového obchodního centra zkolabovala vinou "řízené demolice", nikoliv vinou toho, že se narušila její statika po zřícení sousedních věžáků."

Černý v LN pak pokračuje na téma destrukce budov WTC ve svém předchozím stylu. Z neznámého důvodu opomíjí dodat, že se nejedná jen o další japonskou fantas-teorii, ale hypotézu, ke které se nyní hlásí se svým diplomem takříkajíc na stole, skupina více jak jedenácti set architektů a licencovaných profesionálů ze sdružení Architects and Engineers for 9/11 Truth.

Není bez zajímavosti, že přední dánský chemik Dr. Niels H. Harrit v loňském roce publikoval pro vědecký časopis The Open Chemical Physics analýzu vzorků prachu z lokalit WTC, kde nalézá rezidua hi-tech vojenské trhaviny. Mimochodem, oficiální vyšetřování bezprecedentního kolapsu budov trvalo několik let, vystřídaly se na něm dvě federální agentury, které několikrát změnily své vysvětlení desintegrace těchto struktur hovoříce jen o fázi iniciace kolapsu, kompletní destrukce zůstává neprůkazná či neobjasněna, dokumentaci použitou pro své závěry odmítá odborné veřejnosti předat a zveřejnit, právní kroky probíhají.

Perličkou na závěr zůstává další lapsus, svědčící o žité totální virtuální realitě angažovaných masmédií - doprovodná fotografie k tomuto článku na stránkách LN. Z ní se na nás překvapivě z předvolebního plakátu neusmívá poslanec Fujita (obrázek nese jeho jméno), jak se ve své domnělé profesionalitě a vnitřním zápalu za záchranu zdravého rozumu tzv. euroatlantické civilizace zřejmě dohaduje redakce LN, ale je to sám ministerský předseda Yukio Hatoyama...

Deník The Washington Post je považován za jedno z tradičních médií amerického establishmentu, vedení The Washington Post Company (vlastní též Newsweek a jiné) je personálně propojeno s jinými mediálními organizacemi: agenturou AP, sítí nadací se zahraničně politickou náplní, think-tanky. Jako další tradiční tištěná média se potýká v posledních letech s úpadem nákladu, lze hovořit i o faktoru určité čtenářské deziluze, díky zapojení The Washington Post do pro-vládních kampaní ohledně podstrčených důkazů ZHN před invazí do Iráku, kauzách spojených s potlačováním osobních svobod a mučení, programech vládního špiclování (odposlechy) a jejich pozdní nebo jen vlažnou kritikou.

7. 3. 2010 - The Washington Post: A leading Japanese politician espouses a 9/11 fantasy ZDE

Fujita dementi ZDE ZDE
Fujita interpeluje (2008) ZDE
9. 3. 2010 - Lidové noviny: 11. září je komplot, ozývá se z Japonska. A vládě to nevadí ZDE
70% hlavních otázek rodin obětí nevyšetřeno ZDE
Briefing kongresmanky McKinney k nedostatkům vyšetřování - za účasti expertů a rodin obětí (též lze video) ZDE
Architects and Engineers for 9/11 Truth ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.3. 2010