Jako když dvoranou proletí pták - Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700--1100)

Jako když dvoranou proletí pták

12. 3. 2010

Antologie nejstarší anglické poezie a prózy, nazvaná Jako když dvoranou proletí pták, podává poprvé v českém překladu soustavný obraz literatury Anglosasů od nejranějších písemných památek začátku 8. století po poslední příležitostné básně sklonku století jedenáctého. Tuto epochu charakterizuje směřování od předkřesťanských, kmenových a všegermánských východisek, nacházejících výraz téměř výhradně v ústní slovesnosti, ke křesťanskému anglickému státu s pevnou správní a církevní strukturou, v jejímž rámci vzniklo nejrozsáhlejší i žánrově nejpestřejší písemnictví evropského raného středověku.

Několik desítek zde uvedených básnických i prozaických děl živě odráží toto směřování, střet i vzájemné prolínání živlu pohanského a křesťanského -- formální a tematické rysy germánské ústní slovesnosti se v nich prolínají s náměty, estetickými principy a rétorickými postupy latinského písemnictví. V antologii jsou zastoupeny všechny tehdejší významné skladby a žánry (s výjimkou rozsáhlých náboženských eposů a již vydaného Béowulfa): hrdinské písně a zlomky (Boj na Finnově hradě, Waldere, Bitva u Maldonu, Wídsíð, Déor), básně elegické (Námořník, Poutník, Wulf a Éadwacer, Ženin nářek, Manželův vzkaz, Zříceniny), poezie náboženská a alegorická (Cædmonův Hymnus, Sen o Kříži, Píseň umírajícího Bedy, Exodus, Fénix, Velryba, Júdit, Duše a tělo...), kouzla, hádanky a poezie gnómická (Runová báseň, Mudrosloví, Osudy lidí) i básně příležitostné (Bitva u Brunanburhu, Durham). Výběr prózy se soustředí zvláště na texty vzniklé za kulturní reformy Alfréda Velikého (Anglosaská kronika aj.), na texty benediktinské reformy přelomu 10. a 11. století (zejména výběr z kázání Ælfrícových a Wulfstánových) a na písemnictví právní (reprezentativní výběr ze zákoníků) a medicínské povahy (ranhojičské recepty apod.). Svazek uspořádal přední český anglista Jan Čermák. Překlady a doprovodné historické a literárněhistorické komentáře jsou výsledkem několikaleté práce dvanáctičlenného překladatelského týmu pod jeho vedením.

Jako když dvoranou proletí pták. Uspořádal, k vydání připravil a předmluvu napsal Jan Čermák. Přeložili a komentáře napsali Michal Bareš, Jan Bičovský, Jan Čermák, Mariana Housková, Tereza Giannitsadi, Miloš Komanec, Radvan Markus, Hana Maxová-Sellnerová, Klára Petříková, Veronika Revická, Daniel Soukup, Helena Soukupová-Clarková a Helena Znojemská. Grafická úprava Markéta Jelenová. Praha, Triáda 2009 (Edice Delfín, sv. 91). První vydání. Rozsah 679 stran. ISBN 978-80-87256-11-4

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.3. 2010