Bludný balvan, Zlatý nuget nebo Železné klepeto...?!?

12. 3. 2010 / Ladislav Žák

Udělení ceny Bludný balvan pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR za to, že ono udělilo dotaci bezmála 30 miliónů korun na podporu vynálezu, sestávajícího z trojnožky, trubičky a stetoskopu, který má vyhledávat lidské jedince v závalech, by možná mohlo zůstat pouhou veselou historkou z natáčení, kdyby ovšem nezůstaly některé otázky.

Za třicet miliónů korun se dá nastartovat a následně vykonat celá řada velmi užitečných a v konečném důsledku i užitečných činností. Jistě nejsem povolán k tomu, abych vyčíslil, kolik, jakých veřejně prospěšných projektů a jak by se dalo z 30 miliónů podpořit, ale snad se někdo najde. Nabízí se otázka, zda je vůbec možné, aby na MPO ČR někdo odpovědný konal v dobré víře, když daný projekt podpořil?!? Navíc určitě nebyl sám.

Daleko spíše sedá věřit, že tato dotace představovala alespoň v procentech skutečně exkluzivní „vejvar“ spojený s velkou „malou domů“. Podle nákresu z dokumentace uložené na Úřadu průmyslového vlastnictví, tak jak ho přinesly třeba Hospodářské noviny, nemohly náklady na materiál na jeden kousek překročit desetinu promile z celé dotace a protože si, vzhledem k tomu, že mám totalitní maturitu z fyziky, dovoluji předpokládat, že vědecké know–how je tak asi přibližně za nulu, tak mi to suma sumárum celé vychází spíše na udělení Zlatého nugetu za vzornou spolupráci veřejného a soukromého sektoru při transferu veřejných peněz do soukromých kapes.

Připomenu jen, že při čtvrtečních premiérských interpelacích sdělil pan premiér poslancům, ať si uvědomí, že jejich rozmařilý požadavek na to, aby lidé nemuseli mrznout před uzavřenými stanicemi Českých drah, které jen v letošním roce vyhodí čtvrt miliardy na reklamu svého monopolu, který je ještě větší ostudou naší země než pražští taxíkáři, by na území celého státu stál daňové poplatníky až 21 miliónů Kč. Tak ještě devět k tomu a máme tu trojnožku, stetoskop a trubičku. Hop, hop, hop..., kdo neskáče, není Čech, a kdo nekrade z veřejného, ten už vůbec ne...

Bohužel, v této zemi není ani přiznaná hloupost a nevědomost trestná, i když má katastrofální následky, takže se zdá, že zůstane u ceny Bludného balvanu, i když by to možná chtělo spíš Železné klepeto. Odpovědným úředníkům stačí říci, že to přece bylo celé příliš složité a jistě vytáhnou i nějaký ten znalecký posudek. Jinak je to další „hoprdoks“ od českého státu jeho občanům. Ale zdá se, že už to nikomu ani nevadí...

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.3. 2010