Statistika nezmizela, jen emigrovala jinam

12. 3. 2010

reakce na článek Štěpána Kotrby "Co se to děje na ČSÚ?"

Žádná statistika stavebnictví v roce 2009 nezmizela. Jenom jste si nevšiml, že se v roce 2010 oddělila od průmyslu a je nově publikována zvlášť. To, co publikujete, mne uráží a neodpovídá skutečnosti. V časových řadách je zcela zřejmé, že k žádnému mizení nedošlo, píše Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Reakce ŠOK: Uživatelé webu státní instituce nemusejí být ani archeologové, ani jasnovidci. Povinností úředníků je přehledně a pro uživatele maximálně vstřícně případné změny vyznačit tak, aby hledání na webu (ČSÚ) nepřipomínalo procházku Sherwoodským pralesem.

Statistika stavebnictví a také průmyslu za rok 2009 z údajů poskytovaných ČSÚ nevypadla, ale skutečně byl přemístěna do jiného oddílu. To, co považujeme za matoucí, je však skutečnost, že v části, která se týká tzv. rychlých informací o vývoji stavebnictví a průmyslu je uvedena řada údajů, kde se uvádí roky 2010 a 2008, 2007 atd. To nutně vyvolává dojem, že rok 2010 je vykazován stejně jako předchozí roky, ačkoliv v roce 2009 došlo k metodické změně těchto dat.

Podstata námitky vůči praxi ČSÚ je však jiná – statistická data o vývoji průmyslu a stavebnictví byla za rok 2009 uváděna v daleko podrobnější struktuře, která umožňovala podobnější analýzy. Ta zatím v údajích za leden 2010 uvedena není, aniž by bylo vysvětleno proč. V komentáři k údajům z roku 2009 je uvedeno, že nyní se již budou vykazovat data v nové struktuře. Proto nutně vzniká otázka, proč došlo k takové změně. Přitom samotná tisková zpráva ČSÚ hovoří o tom, že statistická data za průmysl stavebnictví za leden 2010 jsou neúplná.

ČSÚ všechna data zveřejnil. Ovšem tak zajímavým způsobem, že to je malý rébus.

Data o struktuře průmyslové výroby za leden 2010 je nutno hledat v údajích za prosinec 2009 u nichž je uvedeno, že byla zveřejněna 11.2.2010.

Zdá se, že ve zprávě o vývoji stavebnictví a průmyslu za leden 2010 zveřejněné 9. 3. 2010 vypadla část, která byla uváděna v minulém roce a kde bylo propojení na tabulky vztahující se k celé podrobné struktuře. Pokud proto někdo čte jen tuto zprávu, pak tam nenajde odvolávky na tyto tabulky a nutně proto vzniká dojem, že tam tato data nejsou. Proč to tak statistici udělali, je záhadou.

O tom, že vše zde není zcela v pořádku, svědčí i skutečnost, že omluva týkající se právě statistiky průmyslu a stavebnictví za leden 2010, která byla na webu ČSÚ zveřejněna v úterý 9.3., byla ve čtvrtek 11.3. večer z webu stažena. Přitom všechny ostatní zprávy na tomto webu běžně zůstávají a jsou k dispozici. I to podle našeho názoru svědčí o tom, že zde asi nebylo vše zcela v pořádku.

Jo, a paní Cuřínová, kdybyste náhodou chybějící tiskovou zprávu objevila v nějakém jiném zákoutí webu ČSÚ, do redakce BL už nepište. Raději ji vraťte zpět, kde byla původně. Minulost se nedá umlčet tak snadno.

Internetové stránky se dají ale opatřit přehlednou nápovědou a vysvětlivkami tak, aby uživatel nepotřeboval zvláštní školení vedoucí oddělení statistiky.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.3. 2010