Tomu se říká "česká demokracie"

16. 2. 2010 / Jiří Baťa

Jan Čulík ve svém článku "ČR: Špatné a nevymahatelné zákony a frustrace občanů" zmínil některé fakta, vycházející z příspěvků J. Polívky, P.Wagnera či V. Říhové. Nelze, než s nimi souhlasit. K tomu však si klade i několik otázek, které nejsou odpovězeny. Nemyslím, že by na ně J. Čulík neuměl odpovědět, spíše nechává na čtenáři, aby si hledal odpověď, nad problematikou a fakty přemýšlel a našel si své důvody, proč tomu tak je. Potažmo, aby se zamyslel nad tím, jak proti tomu něco dělat. Zopakuji otázky J. Čulíka a se vsuvkami se pokusím ne odpovědět, jen vyslovit svůj názor.

Právě v Británii proběhla zpráva o tom, že se vláda rozhodla regulovat a přísně kontrolovat různé "rekvalifikační kurzy", které jsou nabízeny pofidérními firmami za drahé peníze nezaměstnaným. Když to jde v Británii, proč ne v ČR?

Šlo by to, kdyby byl zájem. Tedy zájem těch, kteří to mohou či mají možnost (ne-li povinnost) řešit. Je mnoho případů "pofiderních firem", které nejen provádí činnost v rozporu se zákony, vyhláškami apod., ale přímo parazitují na vytvořeném systému, který je prolezlý korupcí, ale stejně tak nezájmem orgánů činných v trestním řízení a v neposlední řadě i v justici, resp. soudech. Mnohé trestné činy s mnohamilionovými škodami není v silách, či spíše v zájmu, justice a soudů řešit tak, aby byly viníci potrestáni. Tyto případy, přecházející do kategorie kauz, jsou záměrně řešeny tak, aby zůstaly nevyřešené, tedy aby byly "zameteny pod koberec". Na koho se má potom obrátit občan či jiný subjekt, když vidí nezájem, benevolenci, nespravedlnost a zjevnou podčiněnost otevřenému či utajovanému korupčnímu jednání a vlivu? Když vláda, potažmo poslanci nejeví zájem takové nedostatky a problémy řešit? Již několikrát byla veřejně zmíněna existence justiční mafie, jsou známé korupční aféry v nejvyšších politických a policejních sférách, co tedy můžeme od těch, kteří mají zákony a jejich dodržování chránit, očekávat? Takže v podstatě na otázku pana Čulíka mohu zase reagovat otázkou! Obecně vzato, příčiny, proč to nejde, jsou známy, nedostává se však podpory z míst, které jsou k tomu vytvořeny. Zjednodušeně, většinou není zájem, řeší se pouze "prkotiny", věci zásadní jsou tendenčně odsouvány tak, aby zájem jistých kruhů zůstal nedotčen.

To, co, Česká republika získala, je šlendrián a socialistické služby za kapitalistické ceny. Jak to, že stát zůstává vůči tomuto šlendriánu v nečinnosti? Jak to, že občané nepožadují, aby se tyto nešvary odstranily?

Odpovím rovněž otázkou: a kdo je poslouchá, či kdo chce slyšet od občanů, že se děje šlendrián? Nechci paušalizovat, ale kolik pracovníků a zaměstnanců veřejné či státní správy má zájem řešit takové nešvary? Proč existují Černé ovce, Občanské judo na pod., které řeší věci občanů, které nejsou (nechtějí) řešit kompetentní orgány? Jsou názory, že by se s tím mělo něco dělat. Ale jak, po dobrém to nejde, jiná cesta či způsob jde za hranice zákonnosti!

Proč čeští poslanci nejednají ve prospěch zákazníka a proč to občané od nich nevynucují? Proč si občané nezjistí, jak jsou tyto záležitosti organizovány jinde a nepožadují obdobná opatření - třeba prostřednictvím Evropské unie

Domnívám se, že na tuto otázku lze použít argumenty, spolu s otázkami, uvedenými v předchozích odstavcích. Výsledkem je beznaděj, důvod je v politicích. Jací jsou politici, taková je realita.

Když tedy jako ČR údajně "je už v Evropě"....?

Odpověď: ještě dlouho nebude.

Vinit občany z pasivity lze jen částečně. K razantnímu řešení by bylo zapotřebí, dle mého soudu, nějaké lidové povstání, v lepším případě občanské nepokoje apod. Ale zkuste si zahrávat s ohněm! Vyjdete do ulic a máte na krku stovky těžkooděnců, kteří vás zpacifikují tak, že člověka přejde chuť hájit svá práva a spravedlnost. Tomu se říká: česká demokracie! Pro všeobecnou útěchu budiž konstatováno, že jisté síly se formují, bohužel, ještě nenastal správný čas, aby se projevily. Lze jen doufat, že to nebude trvat dalších třicet let!

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.2. 2010