Porušuje firma Koblížek svou úžerou zákony?

15. 2. 2010 / Jan Rovenský

Motto:
"Já jsem koblížek,
z mouky dělaný,
smetanou mísený,
na másle smažený,
na okně chlazený.
Dědovi jsem utekl,
babičce jsem utekl,
zajíčkovi jsem utekl,
vlkovi jsem utekl,
medvědovi jsem utekl,
a tobě, kliente,
teprve uteču!"

Podle reklamního letáku pan Kuklík podle všeho Koblížkovu "nabídku" finačních půjček spočítal dobře, ale skutečnost je, zdá se, ještě drsnější. Stačí pohlédnout na ZDE. Hned v prvním článku se tu píše, upozorňuje Jan Rovenský:

"Zákazník tímto prohlašuje, že byl Koblížkem seznámen s výší roční procentní sazby nákladů (dále jen "RPSN") půjčky poskytnuté zákazníkovi Koblížkem na základě této smlouvy. Tato RPSN činí: RPSN půjčky, kterou zákazník splácí: 6 měsíců: 460,9 % 12 měsíců: 206,8 %"

Pro srovnání: třeba Poštovní spořitelna nabízí (nijak zvlášť výhodný) neúčelový osobní úvěr na 12 měsíců s RPSN 19,56 %.

Veškeré spory jsou podle uvedených obchodních podmínek Koblížku (čl. 15) rozhodovány rozhodcem. Jinými slovy: jakákoliv soudní ochrana klientů firmy v rovině občanského práva je efektivně eliminována: soud bude jejich případné žaloby proti věřiteli (třeba pro zjevný rozpor smlouvy s dobrými mravy) odmítat s tím, že k rozhodnutí věci je příslušný rozhodce.

K tomu není moc co dodat. Snad jen znění § 218 platného trestního zákona (platného od počátku letošního roku):

" (1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu."

Pozn. JČ: Upozorňuji, že v některých státech USA je zákonně určena nejvyšší možná míra úroků, a málokdy bývá nad 10 procent. Koblížkových 300 procent by tedy bylo trestným činem. A to nejen v některých státech USA.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.2. 2010