Jakápak plíživá likvidace důchodového systému?

16. 2. 2010

Pan Uhlíř ve svém textu z 12.2. varuje před nebezpečím toho, že se nově od 1.1.2010 doba studia nezapočítává do 35 let, které bude nutné odpracovat pro přiznání starobního důchodu. Kdyby si ale místo spekulací vzal tužku, papír a snadno dostupné údaje ze serveru ČSU, dostal by se k výsledkům, které by jej nejspíš velmi překvapily, píše Jaromír Suchý.


Nestihnutí odpracování povinných 35 let při dosažení věkové hranice 65 let může mít několik příčin, ale zřejmě jediná s přímou souvislostí se vzděláním je dlouhodobá nezaměstnanost, která navíc přesáhne dobu podpory z úřadu práce (i nezaměstnaným s podporou ÚP se tato doba z 80% jako náhradní započítává.). Pro zjednodušení příkladu ale budu počítat s tím, že se doba nezaměstnanosti nebude započítávat vůbec.

Pro začátek dvě základní výchozí tabulky:

vzdělanostní struktura naší populace nad 15 let (2009)
bez vzdělání a se základním vzděláním 17,0%
střední bez maturity 35,9%
střední s maturitou 34,1%
vysokoškolské 13,0%


dlouhodobá nezaměstnanost dle úrovně vzdělání (2009)
bez vzdělání a se základním vzděláním 33,64%
střední bez maturity 42,95%
střední s maturitou 19,63%
vysokoškolské 3,78%

a z těchto dvou údajů lze jednoduše spočítat koeficient, jakým se jednotliví členové vzdělanostních skupin podílejí na průměrné dlouhodobé nezaměstnanosti:

základní 0,3364/0,170=1,979
střední bez maturity 0,4295/0,359=1,196
střední s maturitou 0,1963/0,341=0,576
vysokoškolské 0,0378/0,13=0,291

Pokud bude nezaměstnanost nízká, nebude mít jistě nikdo problém 35 let úspěšně odpracovat, pro výpočet proto vycházejme z toho, že průměrná nezaměstnanost bude desítky let konstantně např. 15 procent, jak je to ostatně v některých chudších regionech už teď.

Začnu se skupinou, o jejíž úpadek se pan Uhlíř tak bojí -- našimi vzdělanci...

Střední škola trvá 4 roky, vysoké školy jsou na 3, 4, 5 či 6 let, vezmeme-li průměr z toho, tedy celkovou dobu studia 8,5 roku, tak na práci od doby ukončení vysoké školy (23,5 roku) do důchodové hranice (65) zbývá 41,5 roku. Každý z vysokoškoláků bude během svého produktivního věku v průměru nezaměstnaný po dobu podle výpočtu: 41,5 (roku) * 0,15 (procenta průměrné nezaměstnanosti) * 0,291 (koeficient vzdělanostní skupiny) = 1,81 roku. Po odečtení doby nezaměstnanosti od produktivního věku 41,5 -- 1,8 vyjde 39,7 Každému vysokoškolákovi proto statisticky v průměru zbývá ještě mimo nezaměstnanosti něco přes čtyři a půl roku rezervy na dlouhodobé nemoci či neplacená volna, aby podmínku 35 odpracovaných let včas splnil.

Maturantům zbývá od zkoušky z dospělosti (standardně 19 let) do důchodové hranice 46 let. Za tuto dobu budou nezaměstnaní v průměru 46*0,15*0,576 =3,97 roky, 46-4=42 a zbývá jim tedy celkem 7 let rezervy na ostatní nepracování.

Vyučený člověk nastupuje do práce v 18 a čeká jej 47 let produktivního věku. Nezaměstnaný bude 47*0,15*1,196=8,43 roku, takže rezerva na odpracování 35 let je pro něj asi 3 a půl roku.

Osoba bez vyučení nastupuje do práce v 15 a má před sebou 50 let dřiny. Nezaměstnaná bude v průměru 50*0,15*1,979=14,84 roku a rezerva na odpracování 35 let je pro ni už jen měsíc nebo dva. Právě a jenom tahle jediná vzdělanostní skupina teoreticky může mít v regionech s větší nezaměstnaností reálný problém dosáhnout požadovaných 35 odpracovaných let do 65 let svého věku - vysokoškolákům a maturantům takové problémy příliš nehrozí ať už se jim doba vzdělávání započítává nebo ne. A řekl bych, že tím, že se nikomu doba studia nebude započítávat, je teď důchodový systém alespoň trochu spravedlivější vůči těm, kdo nemají to štěstí a vzdělání se jim nedostane.

Odkazy:
Náhradní doba pojištění
Důchodový věk a doba pojištění
Základní informace o započítávání doby studia

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 16.2. 2010