Ministryně spravedlnosti stížnost nezveřejní

8. 2. 2010 / Jan Potměšil

V minulosti jsem již na stránkách BL informoval ZDE ZDE o nechuti Ministerstva spravedlnosti poskytnout veřejnosti stížnost pro porušení zákona, podanou s velkým humbukem ministryní spravedlnosti JUDr. Danielou Kovářovou v kauze Čunek, ač ministryně uvedla, že po rozhodnutí Nejvyššího soudu o stížnosti je připravena ji okamžitě zveřejnit ZDE a že zároveň učiní kroky ke zveřejnění celého Čunkova spisu ZDE , který zároveň tvořil přílohu podané stížnosti.

Po druhém odmítavém rozhodnutí a druhém rozkladu již nyní ministryně (rozhodnutím ze dne 29. 1. 2010) definitivně rozhodla, že žádnou informaci neposkytne. Jelikož v případě poskytnutí informace je povinný subjekt zároveň povinen dle zákona o svobodném přístupu k informacím tuto informaci i zveřejnit na internetu (čehož jsem chtěl dosáhnout), veřejnost se tak opět nedozví, co vlastně ministryně podávala, proč to podávala a jak argumentovala, tím méně se veřejnost nedozví nic z Čunkova spisu.

Kurióznost postupu ministerstva i ministryně tentokrát spočívá v tom, že v prvním stupni bylo uvedeno, že ministryně je nadána zvláštním oprávněním v trestním řízení a při poskytování informací se řídí trestním řádem a ten zveřejnění informace neumožňuje (proč, už nebylo podrobněji rozvedeno), takže nic nedostanu.

Když jsem argumentoval, že trestní řád nemá přednost před InfZ, ale je tomu spíše naopak, mi ministryně v druhém stupni řekla, že mám samozřejmě pravdu, dále že ministryně je pouze stranou řízení a jako pouhá strana řízení, resp. osoba, které byly poskytnuty informace o trestním řízení, tyto informace nemůže "pouštět dál" (zjednodušeně řečeno). Proč a kterou konkrétní informaci nemůže poskytnout dál (tedy proč nemůže zveřejnit stížnost pro porušení zákona alespoň s vypuštěním "nepřípustných" informací) a proč má trestní řád opět přednost před InfZ (byť trestní řízení už bylo skončeno a měl by se plně uplatnit InfZ), jsem se nedozvěděl.

"Pozitivem" rozhodnutí ministryně je skutečnost, že skončil "ping-pong" mezi prvním a druhým stupněm a po vydání konečného rozhodnutí se tak mohu obrátit na správní soud, který snad přípustnost poskytnutí požadované informace posoudí věcněji a pečlivěji, než dosud činilo ministerstvo. I v případě, že by soud správní žalobě vyhověl, nelze zveřejnění stížnosti, eventuálně i její přílohy v podobě Čunkova spisu (který by nejspíš musel být aspoň anonymizován) očekávat dříve jak za rok -- byť ministryně zveřejnění slibovala už v srpnu 2009. To ovšem ministryni nepálí -- ministryní už totiž s největší pravděpodobností dávno nebude.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 8.2. 2010