Je americká záchranná operace na Haiti skrytou invazí?

18. 1. 2010

KD│ Michel Chossudovsky v článku pro server Globalreasearch tvrdí, že probíhající americká operace na Haiti je ve skutečnosti skrytou invazí sledující zatlačování levicových režimů v Latinské Americe.

Podle Chossudovského je záchranná mise militarizována natolik, že uvedený rys fakticky zastiňuje její civilní funkce; o tom prý svědčí například:

  • Ačkoliv formálně na americké straně nesou za operaci společnou zodpovědnost ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí a USAID, vojenská komponenta po stránce plánování, organizace a podílu zastoupeného personálu jednoznačně dominuje (zde je ovšem možno se ptát, jestli v haitských podmínkách lze vůbec uvažovat o jiných možnostech; humanitární organizace mohou působit pouze v relativně bezpečném prostředí, jaké haitské úřady nebyly s to zajistit ani v dobách míru, a asi těžko lze očekávat, že by nutné armádní operaci "velela" USAID - KD)
  • Plánování operace provádí Jižní velitelství (SOUTHCOM) z Miami
  • Mandát amerických jednotek - na rozdíl od jednotek jiných států - není jasně definovaný coby mandát humanitární
  • Rozhodnutí o provedení operace a vstupu amerických vojsk do země bylo Američany přijato jednostranně; ačkoliv Obama telefonicky hovořil s prezidentem Prévalem, záležitost s ním neprojednal, ba dokonce jej ani neinformoval
  • Velitel SOUTHCOMu generál Douglas Fraser charakterizoval operaci nikoliv jako humanitární, ale zaměřenou na zajištění řízení, velení a komunikace (command, control, communications - C3)
  • US Air Force kompletně převzalo kontrolu nad letištěm v Port-au-Prince, kde vyměnilo personál a řídí přísun civilní zahraniční pomoci do země; jiné složky údajně obdobným způsobem převzaly kontrolu nad ostatní klíčovou infrastrukturou

Vojenská okupace podváže schopnost Haiťanů organizovat pomoc samostatně a omezí možnost působení mezinárodních zdravotnických a humanitárních organizací, domnívá se Chossudovsky.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 18.1. 2010