Založeno Sdružení nezaměstnaných občanů

18. 1. 2010

Vážení nezaměstnaní občané,

je zcela evidentní, že na současnou ekonomickou krizi nejvíce doplácejí zejména nezaměstnaní. Jen těžko lze věřit tomu, že současná politická reprezentace bude do budoucna schopna tuto krizi nějak zmírnit, nebo dokonce vyřešit, tak, jako nám to už dlouho slibuje. Jednou z možností, jak současnou velmi neutěšenou situaci řešit je podle mého názoru to, že se sami nezaměstnaní, začnou aktivně zajímat o veřejné dění v naší společnosti.

Proto jsem se rozhodl pokusit založit Sdružení nezaměstnaných občanů (SNO), které by mělo zejména hájit práva a zájmy těch lidi, kteří ne vlastní vinou ztratili své zaměstnání. Domnívám se, že pokud se povede zapojit do tohoto sdružení dostatečný počet lidi, tak nebude problém se nechat řádně zaregistrovat, jako řádná politická strana, sestavit svůj vlastní volební program, kandidátní listinu a kandidovat už do letošních parlamentních voleb.

Pokud vezmeme v úvahu jednoduché teoretické počty, tak v dnešní době je už přes 500 000 nezaměstnaných. Pokud by jen polovina z nich dala ve volbách svůj hlas tomuto sdružení nezaměstnaných občanů, tak by nebyl problém se dostat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Tím by také vzniklo mnoho pracovních příležitosti právě pro nezaměstnané. Pokud navíc vezmeme v úvahu, že za každý hlas každá politická strana, která se dostane do parlamentu, dostává od státu finanční dotaci ve výši 30,-Kč, tak by to pro SNO přineslo navíc několik milionů korun, které by bylo možné určit na vytvoření dalších pracovních míst pro členy tohoto sdružení, kteří by zabezpečovali jeho chod...

Nejobtížnější na tom všem bude ale asi to, dostat tyto webové stránky a toto sdruženi nějak do života, to znamená, aby se o něm dozvěděla pokud možno co nejširší veřejnost. A to bez finančních prostředků půjde jen těžko.

Proto jsem se rozhodl, v této věci, mimo jiné i co nejdříve dopisem oslovit ministra práce a sociálních věcí ČR pana Petra Šimerka, a požádat ho, aby pokud možno aspoň zajistil, aby na všech úřadech práce byli všichni uchazeči o zaměstnání vyrozuměni o vzniku SNO. Domnívám se, že ani pan ministr, ani úřady práce nebudou mít proti tomuto mému kroku žádné výhrady, protože se vlastně jedná i o možnost vytvořeni mnoha desítek pracovních míst.

Významný česky spisovatel Bohumil Hrabal, v jedné ze svých knih píše, že největší a nejvýznamnější školou jeho života byla 4 a půl roku trvající těžká manuální práce v kladenských ocelárnách. Myslím si, že kdyby pan Hrabal poznal i to, jak je to nesmírně těžké být jeden rok nezaměstnaným, tak by z něj byl spisovatel možná ještě větší, protože je zcela bez pochyb, že manuální práce a těžké životní podmínky napomáhají nejen rozvoji logickému myšleni, ale napomáhají zejména rozvoji kladných charakterových vlastnosti každého člověka...

Pokud vím, tak ani jeden (!) z našich současných vrcholných politiků a zákonodárců tyto největší a nejvýznamnější školy života nemá, a podle toho to tady u nás asi i vypadá, kdy se stále častěji mluví o mafiánské justici, mafiánském kapitalismu, celospolečenské krizi, vysoké nezaměstnanosti, obrovské korupci, tunelování, atd. atd. ale prakticky nic víc, kromě toho mluveni se proti tomu nedělá.

Nejvíc alarmující a zarážející je ovšem ta skutečnost, že podle statistických údajů volí stále větší počet manuálně pracujících lidi dobrovolný odchod z tohoto světa, čímž cela naše společnost postupně ztrácí i vůbec to nejcennější co kdy měla. Jako by tito lidé nám všem chtěli říct, že se v naší společnosti děje něco až tak strašného, že se v ni už prostě nedá ani skromně žít...

Ano, už ztrácíme, v tom dobrém slova smyslu, vždy bájně opěvované, i ty zlaté české ručičky, které vlastně vytvořily veškeré dosavadní materiální hodnoty v naší republice. Naopak nám stále vice přibývá jakýchsi podivných zlatých českých hlaviček, které nikdy nic hmotného pro naši společnost svými vlastními rukama nevytvořily, a přesto se obklopují hmotnými majetky doslova pohádkové hodnoty.

Podle nejnovějších studii australských vědců (Epocha 25/09 str. 18) je dokázáno, že smutni, nešťastní a nespokojení lide jsou méně ovlivnitelní, mají daleko větší schopnost objektivněji soudit jiné a zlepšuje se i jejich paměť. Z této studie vyplývá, že lidé v negativní náladě jsou oprávněně kritičtější a věnuji větší pozornost svému okolí než ti šťastnější, kteří jsou naopak náchylní uvěřit každému nesmyslu, který jim kdo nakuká.

Negativní nálady spouštějí pozornější a pečlivější myšlení, které věnuje větší pozornost vnějšímu světu, tvrdí australští vědci...

Jak vidíte, vážení nezaměstnaní občané, tak už i podle australských vědců je v každém s nás nemalá pozitivní síla, která určitě v případě sjednoceni dokáže naši společnost ovlivnit natolik, že se nejen nám všem začne žit lepe, ale že se bude žit lepe i cele naši společnosti.

Bližší informace ZDE

Děkuji za pochopení.

Pavel Boček (nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany)

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 18.1. 2010