DOKUMENT

ČTK: Valčáková: iniciativa vzešla ze Stibralovy strany

9. 11. 2009

TV RTA│ Přepis videozáznamu rozhovoru předsedkyně Rady ČTK Pavly Valčákové s novináři po zasedání Stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky
Redaktor televize RTA: Paní předsedkyně, jak hodnotíte to dnešní zasedání komise?
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK: No, dnešní zasedání komise hodnotím jako..., prostě takové, jaké jsem očekávala, že bude.

Redaktor televize RTA : To znamená jaké?
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : No, to znamená, jaké že vlastně když někoho, když někdo nechce být přesvědčen, tak ho nepřesvědčíte.
Redaktorka Českého rozhlasu : Na své straně nevidíte nějaké, žádné pochybení?
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : No, pochybení samozřejmě došlo, k pochybení došlo na všech stranách, došlo i při samém aktu voleb došlo k pochybení, a to ze strany kandidáta, který dnes se chce soudit. Tedy no, ale ať se soudí, ale jako prostě i z jeho strany došlo k pochybení, protože neuvedl v plném znění všechno ve svém stručném životopise. I když byl k tomu vyzván, neuvedl vlastně proč ukončil třeba poměr ředitele v Českém Krumlově. A jiné věci. Jenom, ať si to pan Hreha přebere sám, já to nebudu tady říkat. Potom za druhé taky ještě neuvedl tam jiné věci, neuvedl tam třeba politickou příslušnost, protože tam uváděl takové věci, že nebyl generálním tajemníkem, ale nenapsal, že byl třeba od tehdy do tehdy členem KSČ, potom členem Sociální demokracie, na Slovensku, že pracoval pro stranu SMER. Jako je to prostě takové věci tam neuvedl. A ani nevyužil toho prostoru, aby to ujasnil. To jsem chtěla říct k tomu akorát. Takže k pochybení nedošlo jenom na naší straně.
Redaktorka Českého rozhlasu : No, ale připouštíte, že i na vaší straně k nějakým došlo.
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : Určitě, na naší straně došlo k pochybení v tom směru, že ta situace byla zcela atypická pro nás a bylo velice obtížné se rozhodovat a myslím si, že i pro Stálou komisi pro sdělovací prostředky by v takové situaci bylo obtížné se rozhodnout, jak mají jednat a museli by taky použít právní pomoci.
Redaktorka Českého rozhlasu : Proč jste nevyužili právní pomoci už třeba s tou výpovědí pana, pana Stibrala nebo s tím jeho odvoláním?
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : No my jsme právě potom použili právní pomoci. My jsme použili právní pomoci v tom smyslu, když jsme se dozvěděli, že vlastně chce vzít zpět svou rezignaci, protože to jsme nevěděli, jestli to může udělat nebo ne, a proto jsme se obrátili na advokátní kancelář Kříž a Bělina, aby nám v tom poradila.
Redaktorka Českého rozhlasu : (nesrozumitelné) ... že už ukázali, že už tam jsou nějaké chyby vlastně hned na začátku, že vlastně, když už on podal tu rezignaci, že už to nebylo úplně košer.
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : Ano, když jsme se s nimi radili o tom, jestli vlastně je možné zpětvzetí rezignace, tak oni tady tu věc prozkoumávali a protože jsou právníci, tak se zajímali o to, jestli byla podána správně, jestli to bylo podáno ta rezignace správně, jestli byla podána nejenom radě, ale i zaměstnavateli.
Redaktor televize RTA : Ale tam pořád vyvstává ta otázka toho, kdyby byl zvolen pan Majstr, tak zda by pan Stibral tu výpověď vzal zpátky a zda by se ozval management, jak jste řekla pan Novák, že ta výpověď a vzdání se funkce je neplatné.
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : No, to je otázka, ale není to bohužel otázka pro mě, protože já nejsem pan Stibral, já nevím, co by udělal pan Stibral kdyby byl, to je jako předjímání...
Redaktor televize RTA : ... vy jako rada, jak byste se zachovali?
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : No, to nemůžu taky vědět, jak bychom se zachovali, protože v té situaci nejsme. Nevíme, jestli by pan Stibral, kdyby byl zvolen pan Majstr, podal rezignaci nebo nepodal...
Redaktor televize RTA : Tady nejde o to, jestli ji podal, ale že byla právně neplatná.
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : No ne, no vůbec mi není jasné, jestli by ji podal a když by ji podal, tak jako jestli by vůbec na tadyty otázky došlo, protože ...
Redaktor televize RTA : Tam jde o to, že ta rezignace byla odpočátku neplatná, rozumíte. Čili on by se musel vzdát funkce pan Majstr, protože rezignace byla neplatná.
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : Ano, tak to nevím, jak by to dopadlo. Jestli by to dopadlo stejně nebo jako by to dopadlo. To nevím.
Redaktor televize RTA : Ta otázka právě vyvstává, že to zpětvzetí se objevilo až po volbě pana Hrehy.
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : No, tak ta otázka samozřejmě vyvstává, ale není to otázka na nás, protože z naší strany ta iniciativa nevznikla. Ze strany rady nevznikla iniciativa vlastně někoho odvolávat a někoho brát zpět. Ta iniciativa vzešla ze strany pana Stibrala, ale nebylo to, tak jako byl špatně pochopen kolega, že pan Stibral se nás ptal, jestli může vzít zpět rezignaci. Nebylo to tak. On řekl, že vezme zpět rezignaci a my jsme si říkali, může vzít zpět rezignaci? A proto jsme si objednali tu právní poradu.
Redaktor televize RTA : Ale tam jde o to, že vy jste ho nejmenovali hned po tom zvolení, čili tam to váhání v tom jmenování...
Pavla Valčáková, předsedkyně Rady ČTK : V tom byl krátký vlastně, kolegyně říkala, že jsme měli počkat, my se jako rada scházíme, my jsme se sešli po čtrnácti dnech a právě na tom zasedání po čtrnácti dnech, kde by bývalo došlo k tomu jmenování pana Hrehy, tak pan Stibral řekl, že bere zpět svou rezignaci a tudíž vlastně -- na co budete někoho jmenovat a dělat ještě větší zmatek, když už je situace taková?

Přepis dle záznamu TV RTA

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 9.11. 2009