Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

30. 9. 2009

Na začátku září byly v Poslanecké sněmovně projednány dva návrhy, které významným způsobem zasáhnou do ochrany vlastnických práv. Poslanecká sněmovna první z nich přijala a druhý zamítla. Senátoři se nyní snaží spojit tyto dva návrhy dohromady a přijmout je oba. V platnost tak možná vstoupí další předpis, k němuž vydala vláda negativní stanovisko, odmítla ho Poslanecká sněmovna a jehož projednání v Senátu je hektické a nedostatečné.

Počátkem září se poslanci se domnívali, že probíhá jejich poslední schůze v tomto volebním období. V hektické atmosféře oněch dní přijali řadu kontroverzních návrhů, mimo jiné i jeden z předpisů, který má sloužit k rychlejší výstavbě především dálnic a rychlostních komunikací. Tímto návrhem se nyní zabývá Senát.

Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jemuž bylo projednání návrhu přikázáno, obdržel od Ministerstva dopravy návrh na doplnění zákona. Podle názoru ministerských úředníků by měl být návrh doplněn o novelizaci v podstatné míře kopírující návrh zákona, který před třemi týdny zamítla Poslanecká sněmovna. Vzhledem k tomu, že návrh z dílny úředníků Ministerstva dopravy nebyl v době jednání výboru formálně ani obsahově bezchybný, rozhodli se členové výboru dát předkladatelům čas na jeho dopracování tím, že k návrhu nepřijali žádné stanovisko. Návrh tedy může být dopracován až těsně před svým projednáním na schůzi Senátu.

Petra Humlíčková -- legislativní koordinátorka Zeleného kruhu k tomu říká:

"Bez ohledu na obsah řešené legislativy je takový postup zcela nepřijatelný. Veřejnost nemá žádnou možnost zapojit se do přípravy předpisu, nemá dokonce ani možnost seznámit s konečnou verzí návrhu. Jedná se přitom o zcela zásadní změnu -- omezení práv vlastníků vyvlastňovaných pozemků a staveb až na samou hranici zaručenou ústavní ochranou jejich práv. A možná ještě za ni."

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 30.9. 2009