Internet posiluje cenzuru

1. 10. 2009

Romanopisec a autor knih pro děti Philip Pullman je nositelem množství nejrůznějších cen a držitelem několika čestných profesur. Tento týden zaznamenal další poctu: jeho knihy jsou na druhém místě v žebříčku deseti nejzakazovanějších titulů ve Spojených státech.

Pullmanova fantastická trilogie Dark Materials se podle nové statistiky, kterou tento týden vydala American Library Association, dostala na špičku seznamu zakazovaných knih. Jde o případy, kdy se pokusili jednotlivci či organizace přimět knihovny a školy v různých částech Spojených států, aby určité knihy byly odstraněny z dosahu čtenářů.

Sebevraždy aneb co nás čeká a nemine

1. 10. 2009 / Miloslav Štěrba

Ministr financí Janota navrhuje snížit odměny manažerům ztrátových podniků. Zajímavý to poznatek o stupni vývoje naší společnosti po dvaceti letech budování kapitalismu. Nicméně dotčení se ohradili, že si už dříve odsouhlasili snížení platů o 5 %. HN navrhují odvolat takovéto manažery. Hle, jaké dilema otřásá světem našeho byznysu...

Úplně jiné problémy musí řešit opakovaně zaměstnanci France Télécom. Za posledních osmnáct měsíců jich 24 dobrovolně skoncovalo se životem.

Jak nezvolit nechtěnou vládu II.

1. 10. 2009 / Ladislav Žák, Tomáš Krček

Na můj příspěvek "Jak nezvolit nechtěnou vládu", ve kterém jsem zprostředkovával bezprostřední reakci mého kamaráda z Berlína na výsledky německých voleb, jsem obdržel reakci pana Tomáše Krčka z Norimberku. Dohodli jsme se na tom, že ji poskytnu čtenářům Britských listů. Pan Krček svou reakci trochu přizpůsobil k tomuto účelu a já jsem ji nikterak jazykově neupravoval. Dovolím si jen podobně jako při prvním příspěvku vyjádřit naději, že se s ním seznámí někdo kompetentní z Lidového domu. Pokud totiž mají oba příspěvky z německého prostředí, alespoň podle mého názoru, něco společného, pak je poměrně významné poselství právě tímto směrem..., píše Ladislav Žák.

Slovo má pan Tomáš Krček:

Světová zdravotnická organizace versus Libor Vašek:

Církev není hloupá

1. 10. 2009

Nejautoritativnější zpráva z poslední doby pochází od amerického Státního institutu pro zdravotnictví. V té zprávě se praví, že "nepoškozené prezervativy jsou pro i ten nejmenší pohlavně šiřitelný virus nepropustné" a že "systematické užívání prezervativů chrání před virem HIV." Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že je nesmírně důležité, aby se doporučovalo používání prezervativů proti šíření viru HIV/AIDS.

Zdroj: ZDE

Kondomy nejsou spolehlivou ochranou ani proti otěhotnění. To se dočtete v každé příručce o antikoncepci. Pokud tedy stoprocentně nechrání proti otěhotnění, tak ani proti nákaze AIDS. To je fakt, tak ho uznejte a přestaňte s těmi řečmi o zločinné církvi a zpytujte vlastní svědomí. Věřte, že církev není hloupá. Na rozdíl od některých expertů z BBC.

Zdravím Vás a přeji zdar BL Váš Libor Vašek

Efektivita kondomů při prevenci nákazy HIV

1. 10. 2009

Když se používají systematicky a správně, latexové kondomy jsou vysoce efektivní při zabraňování šíření nákazy HIV (při vaginálním, orálním i análním sexu).

Při jedné dvouleté studii sero-diskordantních dvojic (kdy jeden partner byl HIV pozitivní a druhý byl HIV negativní) se nenakazil žádný nenakažený partner v dvojicích, které používaly kondomů správně a pokaždé během každého vaginálního či análního pohlavního styku, zatímco 10 procent partnerů bylo nakaženo, když kondomu používali jenom někdy.

Při obdobné jiné dvouleté studii byly nakaženy dvě procenta neinfikovaných partnerů, kteří použivali kondomy systematicky, kdežto ve dvojících, které používaly kondomy nesystematicky anebo jich vůbec nepoužívaly, bylo nakaženo 12 procent partnerů.

Nedávná studie poklesu výskytu HIV v Ugandě nenalezla důkazy pro tvrzení, že by sexuální abstinence či monogamie vedla k poklesu výskytu HIV. Zkoumání zjistilo, že pokles výskytu HIV v Ugandě je důsledkem zvýšeného používání kondomů v Ugandě při náhodných sexuálních stycích.

Zdroj v angličtině ZDE

Pozn. JČ: Všimněte si, že Michal Semín, "ředitel institutu sv. Josefa", tvrdí v Mladé frontě opak ZDE

Americké ministerstvo zdravotnictví:

Latexové kondomy jsou vysoce efektivní při ochraně před HIV

1. 10. 2009

Latexové kondomy, když se používají pokaždé a správně, jsou vysoce efektivní při blokaci heterosexuální pohlavní nákazy virem HIV, virem, který způsobuje AIDS. Výzkum efektivity latexových kondomů při zabraňování heterosexuálního šíření nákazy HIV je rozsáhlý a jednoznačný.

Schopnost latexových kondomů zabraňovat nákaze HIV byla vědecky dokázána laboratorními studiemi i epidemiologickými studiemi nenakažených partnerů, vystavených vysokému riziku nákazy, protože měli trvalý sexuální vztah s partnery nakaženými HIV.

Nejnovější metaanalýzu epidemiologických studií efektivity kondomů publikovali Weller a Davis r. 2004. Tato analýza zpřesňuje a aktualizuje jejich předchozí zprávu, vydanou r. 1999.

Tato analýza dokazuje, že pravidelné používání kondomů poskytuje vysokou míru ochrany před heterosexuálním šířením nákazy HIV.

Je nutno podotknout, že používání kondomů nemůže poskytnout absolutní ochranu před HIV. Nejjistější způsob jak se vyhnout přenosu HIV je vyhýbat se pohlavnímu styku, anebo být v dlouhodobém vzájemně monogamním styku s partnerem, který se podrobil zkoušce na HIV a o němž víte, že není nakažen.

Zdroj v angličtině - americké ministerstvo zdravotnictví - ZDE

O roli katolické církve v Africe

1. 10. 2009 / Jan Čulík

Dostali jsme na silně čtený článek Tanyi Goldové z Guardianu o kontroverzních aspektech postojů papeže Josepha Ratzingera asi tři protestní dopisy od věřících, že "zbytečně znevažujeme" papežovu pověst.

Musím k tomu s politováním dodat, že zejména postoj katolické církve vůči nemoci AIDS a kondomům je už řadu let mezinárodní skandál a je chyba, že s tím není papež konfrontován, kamkoliv přijde. Oslavovat ho jako "svatého muže", je neuvěřitelné pokrytectví, když nesmyslně ideologická politika jeho církve vede k úmrtí milionů lidí. Jaký je rozdíl mezi umisťováním lidí do komunistických koncentráků za stalinismu z ideologických důvodů a způsobováním šíření nemoci AIDS v Africe ze stejně ideologických důvodů, když tam katolická církev zakazuje svým věřícím používat kondomy?

V Britských listech jsme se tomuto tématu věnovali mnohokrát; upozorňujeme zejména na přepis rozhovorů z investigativního pořadu televize BBC, který přinášíme níže.

PS: Čtenářka, která bohužel neuvedla zpáteční adresu, vyčítá Britským listům, proč si nemůže přečíst "tři dopisy", kritizující "protipapežský" článek Tanyi Goldové z Guardianu. Mohu ji odpovědět tedy pouze veřejně: Britské listy se přidržují zásady, že nemohou vydávat věcně nesprávné informace, to bychom mátli veřejnost. Nemůžeme tedy publikovat texty, tvrdící, že kondomy nechrání před chorobou AIDS, když je to v přímém rozporu s lékařskými fakty. Dále, snažíme se publikovat texty, které obsahují racionální analýzu. Bez ohledu na politický názor pisatele neustále vracím autorům příspěvky, které neobsahují racionální argumentaci. Zastávám-li nějaký názor, musím být schopen ho zdůvodnit. Psaní typu: "O těchto věcech nic nevím, ale papeže podporuju a má pravdu" nemá smysl publikovat. Tak se o těch věcech informujte a pošlete nám dobře vyargumentovaný protinázor. Ten rádi zveřejníme, ať bude jakkoliv ostrý vůči jakémukoliv názoru, který jsme zveřejnili dosud. Ale jeho podstatou musí být racionální argumentace. Nesmí vycházet z nepravdivých informací. Těmi máme na mysli tvrzení, o nichž je okamžitě věcně zjistitelné, že se nezakládají na pravdě. Děkujeme.

O zlém papeži a dobrých kondomech?

1. 10. 2009 / Jan Čulík

Michal Semín, ředitel "Institutu svatého Josefa", hájí v Mladé frontě Dnes papeže Ratzingera, že s umíráním lidí v Africe, protože katolická církev zakazuje užívání kondomů a tvrdí, že jsou pro virus HIV propustné, nemá nic společného. Semín dále cituje statistiky, z nichž údajně vyplývá, že kondomy jsou opravdu nebezpečné (?) - je to v přímém rozporu s doporučením Světové zdravotnické organizace, a vůbec, v katolických zemích je prý v Africe méně AIDS než v zemích nekatolických.

Potíž je, že pan Semín neuvádí žádné zdroje. Vzhledem k tomu, jaké věci běžně tvrdí různí katoličtí hodnostáři - pozoruhodný příkladem může být například toto, bylo by záhodno, kdyby své statistiky podložil odkazy na přesné zdroje, aby čtenář mohl usoudit, jak jsou autoritativní, nezávislé a spolehlivé.

Nejde jen o "činnost" katolické církve v Africe, ale v celé řadě jiných zemí třetího světa, kde má na život lidí neuvěřitelně silný vliv.

Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje

13. 10. 2003

Reportér: Zastává Vatikán oficiálně názor, že virus HIV dokáže proniknout prezervativem?

Papežův mluvčí, kardinál Alfonso Lopez Trujillo: Ano, ano. Protože to je něco, co vědecká komunita přijímá. A lékaři vědí, co říkáme. Není možno hovořit o bezpečném sexu. Měli bychom hovořit o lidských hodnotách, o rodině a o věrnosti."

Reportér: Avšak já jsem hovořil se Světovou zdravotnickou organizací a ta konstatuje, že to prostě není pravda, že by mohl virus HIV proniknout latexovou gumou, z níž se vyrábějí prezervativy.

Papežův mluvčí: No, tak to se tedy mýlí. Na takové úrovni není dialog možný, vědecky řečeno. Protože to je lehce zjistitelný fakt.

Afriku postihla pandemie AIDS nejsilněji. A právě tam ignoruje katolická církev široce přijímané vědecké důkazy o AIDS. V Keni umírá někdo na AIDS každé dvě minuty. Podle odhadů je až pětina Keňanů nositelem viru HIV. V Rakvářské ulici v Nairobi je nyní 16 výrobců rakví - před deseti lety tam byli jen tři.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout AIDS, je abstinence nebo monogamie s nenakaženým partnerem. Také doporučuje kondomy, které podle ní podstatně snižují riziko nákazy HIV. Avšak v Keni jsou kondomy nepopulární.

Přinášíme několik citací z pětapadesátiminutového dokumentárního filmu televize BBC "Sex and the Holy City", který se vysílal v neděli 13. 10. večer. - V rozvinutějších částech světa lidé tyto nesmysly katolické církve prostě ignorují. V Africe však nikoliv. A tak tam umírají - ve velkých počtech - lidé.

Podrobnosti v angličtině BBC BBC
názory diváků na tento televizní pořad - moderované fórum BBC - v angličtině ZDE
(Někteří) katolíci tam společnosti BBC ostře nadávají, jiní čtenáři jí blahopřejí k vynikajícímu pořadu.

Izrael odmítá Goldstoneovu zprávu o vojenské operaci v Gaze

1. 10. 2009 / Daniel Veselý

V Ženevě se tento týden pod patronátem Rady pro lidská práva při OSN uskutečnila jednodenní debata o zprávě, již pro OSN vypracoval jihoafrický právník s židovskými kořeny Richard Goldstone. Studie na 575 stranách detailně zpracovává průběh izraelské vojenské ofenzivy v Gaze na přelomu roku a informuje o zločinech spáchaných zejména izraelskou armádou, ale i Hamasem. Zpráva spatřila světlo světa po šesti měsících usilovného vyšetřování, zevrubného studia dokumentů a tuctech uskutečněných interview. Richard Goldstone zkraje týdne prohlásil, že je třeba, aby vojáci a vojenští velitelé obvinění z válečných zločinů předstoupili před Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC). Jak se dalo očekávat, analýza vyvolala na izraelské politické scéně i ve společnosti lehce maniakální hysterii, ale i smíšené, až vstřícné pocity.

Protest jako hrozba národní bezpečnosti

1. 10. 2009

KD│ Obecně vzato, vlády po celém světě ztrácejí kontrolu nad všemi klasickými zdroji státní moci, od hranic přes finance, komunikační prostředky, média, ekonomické aktivity až k bezpečnosti a obchodní výměně (všeho druhu). Celkovým výsledkem této narůstající slabosti je tendence vidět v každé formě veřejného protestu bezpečnostní hrozbu. Aby této údajné hrozbě čelilo, stále více zemí se rozhoduje pro:

  • militarizaci policie (od pětinásobného zvětšení amerických týmů SWAT během poslední dekády až milionovým polovojenským silám v Číně),
  • zavedení pravidel, jež neutralizují vyjádření nesouhlasu (mimo jiné vznik "zón svobody projevu" atd.)
  • okamžité/brzké nasazování nesmrtících zbraní (sonických zbraní, taserů, slzného plynu atd.) k rozehnání davu.

Toto úsilí takřka nepochybně povede k nezamýšleným důsledkům (můžeme už pozorovat skupiny protestujících, které se naučili čelit nové situaci organizováním rychle se pohybujícího davu prostřednictvím mobilních telefonů), napsal John Robb na serveru Global Guerillas.

Skrytý fundamentalismus v srdci americké politické moci

1. 10. 2009 / Greg Evans

Jeff Sharlet, The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, New York, NY: Harper Perennial, 2009, ISBN: 978-0060560058, 464 str.

Skutečnost, že pro vládu Baracka Obamy je tak těžké přesvědčit Kongres -- v němž má jeho strana většinu --, aby schválil i jen velmi měkký návrh státního zdravotního pojištění, ukazuje, že pravice si v USA drží svou politickou moc, i když po katastrofě, jakou bylo vládnutí Bushe a Cheneyho, její popularita velmi klesla. A není to tím, že má silné "úderné oddíly", díky nimž v srpnu narušila sérii schůzek, na nichž Demokraté vysvětlovali svůj návrh. Hlavní moc a vliv tvrdé pravice stojí v zákulisí. Jeff Sharlet ve své nové knize The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power [Rodina: skrytý fundamentalismus v srdci americké politické moci] , vypráví o jedné z nejvlivnějších zákulisních skupin, evangelické skupině s názvem "The Family" (oficiálně Fellowship Foundation).

Amerika se vzdává kontroly nad internetem

1. 10. 2009

Po stížnostech, že Spojené státy dominují internetu, oznámil Washington, že se vzdá do určité míry rozhodování o tom, jak internet funguje, a ¨dovolí cizím vládám více rozhodování o budoucnosti systému.

EU: Gruzie válkou proti Rusku porušila mezinárodní právo

1. 10. 2009

Rusko-gruzínskou válku loni v srpnu zahájila Gruzie. Byl to čin, který je neslučitelný s mezinárodním právem. To je závěr vyčerpávajícího vyšetřování Evropské unie, které bylo zveřejněno ve středu.

Vyšetřovatelé oznámili, že se jim nepodařilo najít důkazy pro tvrzení Gruzie, že zorganizovala útok, aby zabránila ruské invazi do vzbouřenecké provincie Jižní Osetie.

Katyň a Kozí Hory

30. 9. 2009

JU│ Nezavisimaja Gazeta publikovala v nedávných dnech rozsáhlou stať ruského historika A.B. Širokorada, která se věnuje stále živé historii polsko-ruských vztahům v předvečer druhé světové války a zejména pak případu Katyň. Širokorad je ruský historik, který je znám svými často kontroverzními názory a také v této stati si pokládá řadu otázek, na které hledá a nemá odpověď. Vyjadřuje bezpochyby názor určité části ruské veřejnosti na tyto stinné stránky rusko-polských vztahů. Ukazuje také, jak mnoho je neznámého v těchto vztazích a jak právě tato neznámá a zamlčovaná minulost stále zatěžuje současnost. Snad i proto je dobré o ní stále hovořit...

Pozn. JČ: Uvědomte si, že kdybychom publikovali takovýto článek o nacistickém holocaustu židů, vystavili bychom se trestnímu stíhání. To jsou "hranice demokracie", že?

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Past pro maturanty, neboli Co se stalo s nedomyšleným plánem na zkrácení školní docházky?

1. 10. 2009 / Uwe Ladwig

Bohatstvím evropských zemí jsou mladí a dobře kvalifikovaní lidé. A aby se dostali dříve do pracovního poměru než dosud, politikové, specializující se na vzdělání, dostali v Německu "výborný" nápad, že normálně 12 let trvající školní docházka maturantů by se měla zkrátit o jeden rok. O tom, že je to dobrý příklad nedomyšleného návrhu k nevýhodě mladých, něco v téhle poznámce...

Tak trochu jiný přístup, aneb o čem vás české televize neinformovaly

Ratzinger a jeho mrtvoly

30. 9. 2009

"Zachraň nás, ó, Pane, zachraň nás všechny." Zachraň nás před papežem. Joseph Ratzinger přijíždí do Británie. Gordon Brown je "potěšen". David Cameron je "potěšen". Já jsem zděšena. Pro mě je to odporné. Ať si přijede. Tleskám svobodě projevu. Ale žádné rudé koberce, prosím. Žádné sušenky. Žádnou královnu, píše Tanya Gold v deníku Guardian.

Při svém jednání ohledně sexuálního zneužívání dětí či choroby AIDS se Joseph Ratzinger spikl při ochraně pedofilů a úmrtí milionů Afričanů. Když byl Ratzinger prefektem Kongregace pro doktrínu víry (hlavní vynucovač této doktríny za papeže Jana Pavla II.), bylo Ratzingerovým úkolem vyštřovat skandál pedofilního zneužívání dětí, který pronásleduje katolickou církev už dlouhá desetiletí.

Poznámka k dezinterpretaci Marxe

30. 9. 2009 / Pavel Urban

Nepřátelé komunismu, nebo, chcete-li, postkomunističtí dezinterpreti šíří o komunismu řadu mýtů. Například že komunismus je utopie vhodná snad pro roboty či pro anděly, nikoli pro lidi. Jak ovšem dokazuje Michael Hauser, pro Marxe není komunismus "stav, který by měl být nastolen, ani ideál, podle něhož se má řídit skutečnost. Komunismem nazýváme skutečné hnutí, které překoná nynější stav."

Dolejš, Milota, Šustr a ostatní

30. 9. 2009 / Boris Cvek

To, že se nějací poslanci, a teď už je jedno jací, nechali chytit, jak za peníze jsou ochotni měnit zákony této země, není nic překvapivého. Už na podzim po volbách 2006 tehdejší premiér připustil, že poslanci jsou korumpovatelní. Psal jsem o tom v článku "Korumpujme a prostituujme se!" Co považuji ovšem za vrchol drzosti ze strany politiků, to je uvažování, jaké předvedl Vojtěch Filip v nedělních Otázkách V. Moravce, kdy základní problém v jednání obou svých stranických kolegů viděl v neprofesionalitě, s jakou se nechali chytit, nikoli v korupčním jednání samotném. Čili: korumpovat se může, jen se to musí umět.

Evropa nechce platit za neodebraný ruský plyn

30. 9. 2009

KD│ Evropským zemím se nechce platit za ruský plyn podle podmínek dlouhodobé smlouvy uzavřené se společností Gazprom. Evropská spotřeba se totiž v prvním pololetí v důsledku krize snížila asi o 30%, avšak podle smluvní zásady "ber nebo plať" by měla být zaplacena celá původně nasmlouvaná kvóta. Cenový rozdíl činí takřka 3 miliardy dolarů, informoval v Komsomolskoj pravdě Jevgenij Beljakov.

Je Akademie věd České republiky reziduem "socialistického krmníku"?

30. 9. 2009 / Anděla Horová

Se zájmem sleduji osudy svého bývalého pracoviště – AVČR – a také si velmi dobře pamatuji bitvu o jeho zachování po roce 1989, kdy ho tehdejší ministr kultury Milan Uhde označil za „socialistický krmník“. V roce 1990 byla hlavně díky drastickému snížení počtu pracovníků Akademie zachována a posléze byl zaveden systém grantů, jehož fungování také dosud není zcela jednoznačně pozitivní. Že tehdy odešly tzv. nomenklaturní kádry, bylo potěšující, ale do penze byli bohužel například posláni i badatelé, kteří byli na vrcholu svých tvůrčích sil, nijak se v totalitním režimu neangažovali a výsledky jejich práce byly uznávány i v zahraničí. Je otázka, zda se právě tento moment nebude v současné těžké chvíli zase opakovat.

Irské referendum o Lisabonské smlouvě

30. 9. 2009

Již tento pátek proběhne v Irsku referendum o Lisabonské smlouvě, ale zajímavější než samotný výsledek je především způsob, jakým jsou vedeny -- často celkem neférově -- jednotlivé kampaně. Nehodlám tedy hloubat nad tím, zdali by měli Irové hlasovat ano, nebo ne, ale pozastavím se nad některými bludy kampaní, které vyložení bijí do očí, napsal Jan Pillár.

Americký Senát odmítl návrh na zavedení státní zdravotní péče

30. 9. 2009

KD│ Po půldenní tvrdé debatě včera finanční výbor amerického Senátu odmítl snahu liberálních Demokratů připojit k legislativě upravující zdravotní péči plán na zavedení státem garantované zdravotní péče. To znamená první oficiální pořážku myšlenky podporované mnoha Demokraty, včetně opatrné podpory prezidenta Obamy, informovaly The New York Times.

Jordánsko propojí Rudé a Mrtvé moře

30. 9. 2009

KD│ Jordánsko kvůli nejasnému postoji možných partnerů - Izraele a Palestinské autonomie - samostatně vybuduje vodovod s kapacitou 310 milionů krychlových metrů ročně v hodnotě dvou miliard dolarů. Z tohoto množství obdrží 240 milionů odsolovací závod v přístavu Akaba na pobřeží Rudého moře, jemuž to umožní vyprodukovat 120 milionů krychlových metrů pitné vody ročně. Cílem projektu je zajistit nedostatkovou pitnou vodu pro Jordánsko a dále zachránit zbylou neodsolenou vodou Mrtvé moře, které jinak kolem roku 2050 zcela vyschne, informovala agentura AFP.

PACE přijalo rezoluci kritizující Rusko

30. 9. 2009

KD│ Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) přijalo v úterý večer rezoluci nazvanou "Válka mezi Gruzií a Ruskem: Rok poté", ve které odsoudilo počínání Moskvy a současně vyjádřilo nespokojenost s aktivitami vlád Abcházie a Jižní Osetie, informovala agentura Interfax.

Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

30. 9. 2009

Na začátku září byly v Poslanecké sněmovně projednány dva návrhy, které významným způsobem zasáhnou do ochrany vlastnických práv. Poslanecká sněmovna první z nich přijala a druhý zamítla. Senátoři se nyní snaží spojit tyto dva návrhy dohromady a přijmout je oba. V platnost tak možná vstoupí další předpis, k němuž vydala vláda negativní stanovisko, odmítla ho Poslanecká sněmovna a jehož projednání v Senátu je hektické a nedostatečné.

Rudí jakobíni

29. 9. 2009 / Štěpán Kotrba

Mladá fronta Dnes předvedla názorně nikoliv "investigativní", ale zpravodajsko-provokativní reportáž, ve které dvěma oslími můstky spojila tři osoby: lidovce Ladislava Šustra, který se nikdy netajil afinitou k Sazce a prosazováním zájmů hazardu (Kalouskovi lidovci měli ke zbrojení a hazardním hrám vždy blízko..., i Šustr v minulosti, dříve než pracoval za roční odměnu přes 900 000,- Kč pro Sazku, pracoval ve Zbrojovce Brno), moulovitého komunistu Čeňka Milotu, zabývajícího se ovšem profesionálně nejen provozní ekonomikou, ale i sponzoringem KSČM, a "nebezpečného liberála" Jiřího Dolejše. Ten nabourává stereotypní mediální vidění komunistů jako krvežíznivých mocichtivých sadistů stalinistického typu. Rozeberme si ale, jak jednání probíhala ve skutečnosti, co z nich redaktor vytvořil s nůžkami v ruce a co se dostalo na veřejnost.

S kudlou na safari

29. 9. 2009 / Jan Sýkora

Jan Sova se ve svém příspěvku dopustil briskního postřehu, neboť narozdíl od mnohých, kteří popustili uzdu svých emocí již po slově úplatek či KSČM, on se zamyslel i nad samotnou částkou hozené návnady. Rovněž já mám potřebu, i když stimulovanou asi jen prodlouženým víkendem, se k ní ještě vrátit a to pro osvěžení přesycených diváků ještě z úplně jiného úhlu.

Nečas bez konce aneb Arytmie reálného kapitalismu

29. 9. 2009 / Karel Dolejší

"...jak listí v alejích, až do skonání."
Rainer Maria Rilke: Podzimní den

Vyrůstat v reálsocialistickém bezčasí znamenalo periodicky čelit nejrůznějším politickým rituálům. Rutinizované pracovní dny skládaly dohromady týdny a měsíce; po oslavě Vítězného února přicházelo květnové výročí osvobození, pak útoky plechové kavalerie na kombajnech, srpnové SNP, počátkem října den ČSLA a v listopadu lampionové šílenství VŘSR. Rytmizované roky tvořily periody od sjezdu do sjezdu, od spartakiády do spartakiády, od pětiletky k pětiletce. A veškeré rituály politického náboženství dohromady odkazovaly na hlavní mýtus Lepší budoucnosti, jíž se sice zaostávající sovětská gubernie rok od roku stále více vzdalovala, přesto však - jakožto mýtus - tato fiktivní budoucnost stále vytyčovala údajný společný směr všemu hemžení a vystupovala coby univerzální zdroj smyslu. Provinční zemička jakoby důsledně odříznutá od hlavního proudu světového dění se ve výsledku stále více stávala objektem vytěsňovaných událostí, které se odehrávaly kdesi docela jinde. Od okamžiku, kdy začalo být zřejmé generální selhávání české polistopadové politiky, se k této době svého dětství chtě nechtě musím stále častěji vracet. Tak jako na konci minulého režimu, i nyní žijeme ve vyprázdněném čase; link na vektor prosperity je z nouze a setrvačně uplatňován ještě v okamžiku, kdy už je takřka všem zřejmé, že nejobvyklejší náplň našich životů budou nadále tvořit veřejné i soukromé škrty v plánech i výdajích.

Zachránce Gruzie?

29. 9. 2009

Irakli Alasania, mladý Gruzínec, o němž by mnozí na Západě chtěli, aby nahradil současného gruzínského prezidenta Mihkelia Saakashviliho, navštívil nedávno Londýn a vyjadřoval se trpce o diplomatické impotenci své země, píše v deníku Guardian Neal Ascherson.

Alasania ve věku 34 let je zkušeným politikem s globálními styky, zejména v USA, kde Obamova vláda projevuje netrpělivost se Saakašviliho tvrdohlavostí. Více než rok po katastrofální válce s Ruskem ohledně Jižní Osetie trvá Gruzie stále ještě na své "územní celistvosti", i když de fakto nezávislost Abcházie a Jižní Osetie je už realitou 16 let.

Protiobamovská "Tea Party".

Válka proti řeči

29. 9. 2009

KD│ V "Othellovi" je scéna, kdy Maur je natolik posedlý žárlivostí a hněvem, že ztratí veškerou řečnickou působivost a poetičnost, které ho činily nejvýmluvnějším mužem v Benátkách. Krátce předtím, než zavraždí Desdemonu, se obrací k publiku a křičí: "Kozlové a opice!" Othello propadne divokému sebeklamu a nekontrolovanému hněvu, a jeho slova se změní v pouhá klišé. Znehodnocení řeči, o němž Shakespeare věděl, že bývá předehrou k násilí, představuje kletbu modernosti. Přestali jsme komunikovat, dokonce i sami se sebou. A důsledky budou stejně extrémní jako v shakespearovské tragédii, píše Chris Hedges na serveru Truthdig.

Den české státnosti

29. 9. 2009 / Ladislav Žák

Položil jsem si otázku, čeho že je to vlastně den, když je to Den české státnosti. Jakou hodnotu si to máme připomenout a jak to máme vůbec udělat?!? Máme něco cítit nebo nám to má někdo říci?!? O hodnotách se toho u nás v poslední době mnoho nenamluví, debata je spíše o cenách. Minulý víkend hovořil v Čechách o hodnotách především papež a česká státnost posloužila jen k většímu lesku jeho jinak pastorační návštěvy. Rozhodně jsem nezaznamenal za celý víkend nic, co by mi pomohlo se v otázce hodnot, které představuje česká státnost nějak lépe zorientovat nebo dokonce se na nich shodnout s většinou bližních.

Hlavní roli na německé levici přebírá Die Linke

29. 9. 2009

KD│ Donedávna velkokoaličně vládní německá sociální demokracie po prohře ve víkendových volbách nejspíš zformuje ve Spolkové radě neformální opoziční uskupení - společně s Die Linke a Zelenými. Hlavní roli by měl přitom sehrát bývalý člen SPD a zakladatel Die Linke Oskar Lafontaine, informuje Björn Hengst na serveru Spiegel Online. Vládní koalici sestaví CDU/CSU spolu s liberální FDP.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za srpen 2009

1. 9. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V srpnu 2009 přispělo celkem 183 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 32 771.45 Kč, příjem z reklamy byl 3000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 8. 2009 částku 7846.62 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a