POZNÁMKA NA OKRAJ:

Drogy jako sociální problém, neboli Řešením někdy opravdu může být uvolnění trhu

10. 9. 2009 / Uwe Ladwig

V BL jsme se dočetli o článku Simona Jenkinse o dekriminalizaci drog v Argentině pod působivým titulkem: "Válka proti narkotikům je nemorální idiotství. Potřebujeme odvahu Argentiny". A protože je v Evropě prodej drog dál zakázán, chtěl bych k tomu něco dodat v této poznámce...

Že zákaz prodeje narkotik není jen problémem pro některé individuální, nemocné lidi, ale taky obecně pro společnost, na to jsem poukázal už r. 2007. Stejně bych ale chtěl ještě jednou zdůraznit, že alespoň řízený prodej drog by mohl pomoci nejen těm nemocným, těm dosud kriminalizovaným uživatelům drog, ale taky společnosti a dokonce i jejím bezpečnostním a právním orgánům.

Často se zapomíná, že velkým, obrovské lidské utrpení působícím problémem není užívání drog, ale hlavně jejich obstarávání za velmi vysoké ceny. A často si člověk ani nepovšimne, že s tím spojená zásobovací kriminalita není velkým problémem jen pro její oběti, ale taky pro ty osoby, které jsou na drogách závislé. Ti se v ve své situaci nemůžou dostat z kolotoče, který je žene, když jim chyb drogy i peníze -- nemají možnost osvobodit se od střídání potřeby drog a trestu.

Aby se lidé, závislí na drogách, mohli zase integrovat do společnosti, a aby z ní vůbec předtím nevypadli, drogy by se měly prodávat kontrolovaně a zcela legálně v menších dávkách za nekriminalizující ceny. Co si o tom myslíte vy?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.9. 2009