Vědci vzkazují vládě, že budou nablízku

10. 9. 2009

tisková zpráva hnutí Věda žije

V pátek 11. září 2009 zasedá Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVEVI), která přes veřejně deklarovaná selhání a pochybení překvapivě pokračuje ve své činnosti. Vědci a vědkyně slibují, že se ze stáda oslů promění v hlídací psy. V souvislosti s deklarovanými závěry "kulatého stolu" ze dne 31. 8. 2009 vydávají následující prohlášení:

1/ Fórum Věda žije! vítá premiérovu připravenost realizovat seriózní debaty o budoucnosti vědy a výzkumu v ČR s cílem nalézt východisko ze stávající situace zapříčiněné selháním RVEVI. Požadujeme konstruktivní jednání s cílem nalézt koncepční řešení systému hodnocení vědecké práce.

2/ Fórum Věda žije! souhlasí s konstatováním premiéra Fischera, že RVEVI selhala a že je třeba zásadním způsobem změnit její personální obsazení i způsob jejího fungování.

3/ Fórum Věda žije! požaduje, aby se toto premiérovo konstatování co nejdříve promítlo v konkrétních krocích, z nichž prvním musí být odvolání stávající rady v jejím současném složení a personální obměna jejího sekretariátu.

4/ Fórum Věda žije! vítá konstatování premiéra Fischera a ministryně Kopicové, že vypracovaný systém hodnocení vědecké práce je nevyhovující. Z tohoto důvodu požadujeme okamžité pozastavení jeho aplikování.

5/ Fórum Věda žije! pokládá jakékoliv další jednání o budoucnosti české vědy a výzkumu ve složení analogickém 31. srpnu 2009 za zcela nepřijatelné. Případných jednání se musejí účastnit především odborníci kompetentní řešit systémové záležitosti vědy a výzkumu.

6/ Fórum Věda žije! odsuzuje tendence ministryně školství Kopicové vynucovat si pod pohrůžkami snížení finančních dotací podporu českých vysokých škol v postupu proti Akademii věd.

Do doby, než RVEVI znovu získá respekt vědecké obce, budeme jí dýchat na záda a sledovat každý její krok.

KDO JSME

Fórum Věda žije! je neformální iniciativou vědeckých pracovníků, jejímž cílem je informovat veřejnost o nastalé krizové situaci v oblasti vědy, vyvolat otevřenou diskusi a iniciovat systémové změny. K restrikcím totiž nedochází v důsledku ekonomické krize, ale pod tlakem lobbistických skupin, které usilují převést miliardy z veřejných financí dosud určených pro základní výzkum do neprůhledné sféry tzv. aplikovaného výzkumu, za čímž se často skrývají soukromé zájmy.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.9. 2009