Fischer Reisen

9. 9. 2009 / Štěpán Kotrba

Český premiér Jan Fischer zřejmě rád cestuje. Jak jinak si vysvětlit, že premiér úřednické vlády v krátkém čase po skončení předsednického mandátu EU se vydá na další zahraniční cesty? Jaký mají jeho cesty smysl, to snad ví jen on sám. Přesto zprávy v médiích hovoří o tom, že projednává otázky hospodářské spolupráce... Bližšího nic. O čem tak může jednat premiér úřednické vlády? Má vůbec nějaký politický mandát, aby při těchto cestách mohl hovořit o záměrech české ekonomiky? Co když vláda vzešlá z voleb bude mít úplně jiné priority? Logickou odpovědí může být, že českým politikům na obou stranách spektra se vláda úředníků zalíbila a než by po předpokládaném volebním patu riskovali další čistě politickou vládu s fatálními následky jako v případě Topolánka, vezmou zavděk stoicky statistickou mediátorskou rolí předsedy vlády stávající. Čísla ale hovoří jinak, než se nabízí, byť logické, domněnky.

Fischerův výběr zahraničních cest je na pováženou. Nic proti tomu, navštěvuje-li země EU. Návštěvu Izraele lze také pochopit, hlásí-li se ke svým židovským předkům, i když by si tam mohl odskočit i po skončení svého mandátu.

Co však už nelze pochopit a co nemá logické zdůvodnění ekonomické diplomacie, je návštěva Kosova. Proč právě český premiér si musí podávat ruce s Hashimem Thacim, který je podezřelý z válečných zločinů (o jeho roli při prodeji orgánů srbských zajatců se také psalo) a je považován za člověka spojeného s kosovskou narkomafií, nad tím rozum zůstává stát. Není snad právě toto poškozování pověsti ČR v zahraničí, v Evropské unii zejména?

Co hledá český premiér v současné době v Hong Kongu či Filipinách, je také těžko pochopit. Prý jde o hospodářskou spolupráci. Český export na Filipiny dělá ročně 1,2 mld korun a z toho kolem 1 mld je český export integrovaných obvodů - pravděpodobně však jde jen o reexport. Přitom celkový český export ročně dosahuje kolem 2400 mld Kč a tedy český export na Filipíny je 0,05 % celkového exportu. To je skutečně vývoz, který může české ekonomice pomoci...? A filipínští představitelé pak v tisku oznámí, že mají zájem o český vývoz kapitálu. Co k tomu říci?

A to ještě pan premiér musel zrušit – kvůli ústavní krizi – návštěvu Mongolska – také velkého českého obchodního partnera.

Do jaké další exotické země zamíří Fischer Reisen, když mandát této úřednické vlády se prodlouží ještě nejméně o jeden měsíc? Byla by též zajímavá jižní polokoule...

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.9. 2009