Jiří Drašnar není Němec...

10. 9. 2009

Základní a střední školu absolvoval v Náchodě (maturita 1966), poté studoval rok na Vysoké škole ekonomické v Praze, následně vykonával pomocné práce, ale v srpnu 1969 byl zatčen pro vyhýbání se pracovní povinnosti a odsouzen k podmíněnému trestu. V roce 1970 začal studovat Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění (obor filmová a televizní režie), v roce 1973 byl však ze studií vyloučen. Do své emigrace (1979, Rakousko) vystřídal několik zaměstnání (domovník, asistent režie, umývač oken, noční hlídač). V roce 1980 odjel do USA, od roku 1982 žije v Kalifornii. -- Užívá též jména George Drasnar, jeho oficiální jméno po získání občanství USA zní George Jiri Drasnar.

Během studia na FAMU natočil několik krátkých filmů (např. snímek Jatka, 1970). Snímek Basic meditation exercise (Salt Lake City, Utah, 1981) získal v témže roce na festivalu v Utahu cenu za nejlepší krátký experimentální film. Anglický překlad první části prózy Desperádos informačního věku sám vydal na počítačovém disku jako součást experimentálního projektu v elektronické distribuci knih (The Brains, The Gangs, The Concentrates, 1985); část byla otištěna v časopise Easy Reader (Hermosa Beach, California, 1985) pod názvem Back to school in the USSR. Časopisecky publikoval v TvaruHostu, přispíval také do internetových Britských listů. Je rovněž autorem odborné práce Hazardní hry. Úvod do spekulace s cennými papíry (1995, pod jménem George Drasnar).
Drašnarův knižní debut, výrazově expresivní kolážovitě komponovaná próza Desperádos informačního věku, reflektuje názory a životní zkušenost generace, jejíž první zásadní životní kroky se uskutečňovaly v čase nástupu normalizace, která pro mnohé znamenala nutnost emigrovat. Drašnarův pohled je silně deziluzivní, což platí i o částech věnovaných exulantským zážitkům a domácím polistopadovým poměrům. V hledačské rodové sáze O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu, lokalizované do středoevropského prostoru od počátku novověku do současnosti, se Drašnar pokusil o zásadní analýzu vztahu moci a peněz, moci a umění, jedince a mas, příčin revolucí a role intelektuálů v těchto převratech. Podstatnou část výpovědi představuje naturalistický výčet a popis hrůz, jež jsou si lidé schopni navzájem provádět. Jazyk prózy je dynamický, zhuštěný, vypjatě souznějící s drastickým obsahem sdělení. Autorovy experimentální snahy vyvrcholily v prozaickém souboru Noc na pláži (s podtitulem Etudy, improvizace a ostatní cvičení), pojatém jako inventura tvárných postupů v prozaické tvorbě dosud užívaných a současně jako průzkum aktuálních prozaických možností. Epické permutace, využití počítačových schopností a dovedností, ukázky meditačních technik atp. Drašnar využil mj. k varování před soudobou propagandistickou (mocenskou, obchodní...) manipulací s lidským vědomím. Permanentním předmětem autorovy pozornosti je také problematika fungování lidské mysli a psychiky, vzájemné působení rozumu, citů a pudů a jejich vliv na lidské konání. Tato témata se -- spolu s úvahami o podstatě krásy -- dostávají do popředí v próze Venuše spící v krajině.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Desperádos informačního věku (P 1992); O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu (P 1996); Noc na pláži (PP 2001); Venuše spící v krajině (P 2004).
Ostatní práce: Hazardní hry. Úvod do spekulace s cennými papíry (odborná práce 1995, pod jm. George Drasnar).

LITERATURA

Studie a články: M. Hybler: Přeplněná prázdnota, Kritická příloha RR 1997, č. 7.; P. Kotrla: Cynik, radostně píšící, Texty 1997, č. 4; D. Malina: Drašnar, Drašnar, ... Drašnar!, tamtéž; P. Poslední: Nesamozřejmé rodokmeny, Tvar 2000, č. 6 (též in sb. ze IV.literární laboratoře v Hradci Králové "Umělý člověk" dvacátého století, 27.-28. 1. 2000, eds. J. Dvořák, N. Mlsová, 2000); P. Poslední: Topos holokaustu v próze Jiřího Drašnara, in Holokaust - Šoa - Zaglada v české, slovenské a polské literatuře (Sborník ze stejnojmenného sympozia pořádaného Ústavem pro českou literaturu a literární vědu FF UK v květnu 2005, ed. J. Holý, 2007).
Recenze: Desperádos informačního věku: J. Rosen, Iniciály 1993, č. 31; L. Soldán, Host 1993, č. 2; V. Novotný, MFD 21. 8. 1992 * O revolucích, tajných společenostech a genetickém kódu: A. Haman, Nové knihy 1996, č. 21; M. Jungmann, LitN 1996, č. 26; J. Peňás, Respekt 1996, č. 36; P. Švanda, Rovnost 12. 6. 1996 * Noc na pláži: M. Vajchr, Kritická příloha RR 2001, č. 20; A. Burda, Tvar 2001, č. 6; V. Novotný, Tvar 2001, č. 13; L. Machala, Mosty 2001, č. 23 * Venuše spící v krajině: A. Haman, Tvar 2005, č. 4; A. Šporková, tamtéž; D. Iwashita, LidN 29. 1. 2005; O. Horák, Právo 21. 2. 2005.
Rozhovor: M. Balaštík, Host 2000, č. 3; O. Horák, Tvar 2004, č. 13.

Autor hesla: Lubomír Machala (2007)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2008

Zdroj: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.9. 2009