POZNÁMKA NA OKRAJ:

Volby v době twitteru, neboli O datech z průzkumů veřejného mínění a o jejich vlivu na taktického voliče

1. 9. 2009 / Uwe Ladwig

Po nedávných volbách německého prezidenta Horsta Köhlera a také po nedělních zemských volbách v Sasku, v Sársku a v Durynsku bylo možno číst v německém tisku stížnosti na používání twitteru při volbách. V prvním případě šlo vlastně o čistě protokolární, stejně však trapný problém už uskutečněných voleb, v druhém však o možné ovlivňování voleb před uzavřením volebních místností. O problémech spojených s tímto a s otázkami ohledně taktického hlasování něco v téhle poznámce...

Bylo ovšem trapné, že se vědělo už před vyhlášením výsledků prezidentských voleb, že byl Horst Köhler zase zvolen. Problematičtější bylo ale, že 90 minut před nedělním uzavřením volebních místností se mohli voliči dozvědět prostřednictvím twitteru o výsledcích průzkumů prováděných u východů z volebních místností. To umožnilo, že voliči s těmito informacemi mohli změnit své volební rozhodnutí, a oficiálně to také bylo porušením volebního zákona, který zakazuje zveřejňování informací o možných výsledcích voleb před uzavřením volebních místností.

Své rozhodnutí ovšem změnili jen ti voliči, kteří by byli ochotni volit jinak z čistě taktických důvodů, nebo ti, kteří by si mysleli, že se stejně stane, co už nemohou ani nechtějí změnit. Ti, kteří by pak už k volbám nešli, by tím vlastně nepřímo podpořili tu stranu nebo ty strany, jimž by jinak nikdy hlas nedali, a ti, kteří změnili svůj volební úmysl, ovlivnili volební výsledky v důsledku znalosti zakázaných informací, a proto by volby vlastně z právního hlediska měly být anulovány a opakovány.

Že takováto taktická rozhodnutí před volbami mohou mít větší význam, to se dá lehce ukázat v nynější situaci krátce před německými volbami do berlínského federálního parlamentu. Už teď se na příklad ví, že, pokud nedojde k nějaké neočekávané historické události, kandidát sociálních demokratů Frank-Walter Steinmeier by se mohl stát kancléřem jen tehdy, kdyby vytvořil koalici se Stranou levice. To ale Steinmeier odmítl takovým způsobem, že to aspoň po určitou dobu udělat nemůže, pokud nechce přijít o vlastní politickou autoritu, ale i o autoritu své strany sociálních demokratů (SPD). Ta by totiž pak byla nevolitelná a mohla by být klidně rozpuštěna.

To ale znamená, že lidé, kteří by normálně hlasovali pro Stranu levice a kteří hlavně chtějí zabránit tomu, aby vládla kacléřka Angela Merkelová s "občanskou" koalicí vytvořenou ze stran CDU/CSU/FDP a kteří by chtěli, aby ve "velké koalici" stran CDU/CSU/SPD měli sociální demokraté podstatný vliv, by měli z taktických důvodů hlasovat pro SPD. Jinak je tomu s těmi, kteří chtějí podporovat jen tu "občanskou koalici", a to i s rizikem, že by v případě velké koalice CDU/CSU byla míň vlivná. Ti by měli hlasovat pro FDP, ale kdyby pro případ neúspěchu stejně chtěli, aby byla CDU/CSU silná, museli by volit jednu z těch dvou stran.

Že se nedá nevolit, na to jsem poukázal v BL poprvé už v roce 2006. Taktičtí voliči v době twitteru teď mají dokonce možnost dovědět se ještě před tím, než budou hlasovat, jak volby asi dopadnou. Výzkumníkům, kteří provádějí průzkumy u východů z volebních místností, by se asi mělo tedy pod podstatnými tresty zakázat, aby komukoliv tyto výsledky sdělili před uzavřením volebních místností. Nevím, jestli by to pomohlo, mělo by se to ale aspoň zkusit, anebo co si o tom myslíte vy?

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.9. 2009