Připomínka primitivních propagandistů-kariéristů

31. 8. 2009

Dovolte, abych zareagoval na článek pana B.Cveka "Komunisté se nedokáží dívat nikam než dozadu".

Pan Cvek se ani neobtěžuje seznámit čtenáře s tím, co si představuje pod jednotlivými pojmy, nicméně komunismus vehemetně odsuzuje, čímž připomíná primitivní propagandisty-kariéristy padesátých let u nás. Pro něj je svět strašně jednoduchý, stojící na několika axiomech- komunismus je ďábelský vynález a Bůh existuje a materialisti jsou zvrhlíci, míní Petr Herout:

Představa o rovnosti lidí, aniž by při tom hrál roli majetek, a tím myslím majetek, který deformuje politickou soutěž i v té naší demokracii, je pro pana Cveka stejně děsivá jako samo peklo.

Jinak by si měl uvědomit, že deformace nového společenského systému byly reakcí na násilí, které především vyvolala stará carská společenská elita bojící se o ztrátu svých privilegií.

Bez selhání stranických vůdců, kteří se zpronevěřili smyslu socialismu, by na druhé straně nedošlo k restaraci kapitalismu v zemích reálného socialismu. Nakonec převrat v SSSR organizovalo samo politbyro KSSS.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 31.8. 2009