Mafiánské praktiky v ČR jsou myslím širší

10. 8. 2009 / Jan Čulík

Podle své zkušenosti usuzuji, že mafiánské praktiky v České republice jsou o hodně širší, než jak je popisuje na drsných ekonomických příkladech Vít Klíma. Jde o to, že život v ČR v mnoha profesích je založen na přítelíčkování a na zájmové provázanosti příslušníků profesních skupin. V daném oboru, zdá se, může fungovat jen ten, který má "dobré styky", na nich záleží daleko víc než na znalostech, schopnostech a profesionalitě.

Tyto vlastnosti jsou pro mafiánskou profesní skupinu spíš ohrožením než přínosem; zejména se staví mafiánská profesní skupina nepřátelsky ke komukoliv, kdo se vrátí do Čech se zahraniční zkušeností. Jakýkoliv profesní výkon nezávislého jednotlivce, který nevyrostl a nedozrál jako příslušník místní české profesní skupiny, bývá odmítnut, bagatelizován, anebo ignorován. Místní profesní skupina má tendenci se stavět apriorně s nepřátelstvím vůči komukoliv, kdo by přinesl do země cokoliv nového. V odbornějších profesích, ale zejména v médiích, v divadle, v televizi, atd., funguje v ČR nesmírně silně dynastický princip.

Sleduju to tak trochu na osudech mladých lidí, kteří se vracejí třeba po studiu do České republiky. Strašně zajímavé je srovnávat, jak je tomu v zahraničí, já mám zkušenost z Velké Británie. V profesích je v zemích, jako je Británie, primárně daleko větší konkurence, zdá se tedy, že je tam tvrdší se prosadit. Na druhé straně je zajímavé, že se příslušníci profesních skupin chovají k mladým adeptům daleko vstřícněji než v ČR, takže nový příchozí má, zdá se, možnost víc se uplatnit. Mafiánský profesní princip se v takové Británii prosazuje, zdá se mi daleko méně, i když tam také existuje a ve veřejné diskusi se tato skutečnost ostře kritizuje.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.8. 2009