Politická bomba před volbami: Změna exekučního zákona

10. 8. 2009 / Wenzel Lischka

Obrátil jsem se na Ministerstvo spravedlnosti kvůli vysvětlení, jak je možné ve svobodném, právním a demokratickém státě z dlužné částky 12,- Kč dopravnímu podniku za jízdu městskou hromadnou dopravou (MHD) bez platné jízdenky vygenerovat exekuční sumu dosahující částky 30.000,- Kč.

Ministerstvo spravedlnosti mně sdělilo, že je naprosto nevinné a bezmocné a výslovně potvrdilo moje nejhorší obavy, že se jedná o zákonem legálně podložený hyenizmus nejhoršího mrchožravého druhu, jehož smyslem není naprosto žádný výchovný vliv na pachatele, ale pouze tvorba super lichvářského zisku na nejchudších sociálně narušených občanech.

Syn narkoman jel totiž třikrát městským autobusem na černo a exekutor nyní po něm vyžaduje nějakých sto tisíc. Domnívám se, že za patnáct let, po kterých využívá benevolentní drogovou politiku státu, zaplatil naší úspěšně se rozvíjející ekonomice víc než dost. Zaplatil svým zdravím, zničenými rodiči a penězi, které by se bez jeho přispění do ekonomiky vůbec nijak nedostaly. Mohl by mít alespoň zdarma MHD. Není sám. Takových či podobných marginálních budovatelů demokracie jsou u nás tisíce a jejich počty vzhledem ke světové krizi stále nerůstají a budou narůstat. Také máte hypotéku? Také vás vyrazili ze zaměstnání?

Je zajímavé, že když někdo ukradne stamiliony, že jeho dluhy geometrickou řadou nerostou, ale naopak se rapidně snižují až na naprostou nulu.

Ministerstvo spravedlnosti je zcela nemohoucí. Má jiné starosti než se starat o zákony, aby byly spravedlivé. Jsa úplně bezvládné, nemůže nijak ovlivnit univerzální zákonitosti, které dokážou z komára vytvořit velblouda, a naopak z velblouda komára.

Vytvořit z miliard nulu se nám v naší demokratické společnosti již daří naprosto úspěšně. Navrhuji tedy politickým stranám, aby iniciovaly změnu exekučního zákona, který je prozatím zcela nedostatečný, neboť pomíjí druhou zákonitou stranu věci. Nedivme se potom, že se naše prosperující společnost hroutí.

Potřebujeme takový exekuční zákon, který by z 12,- Kč neumožnil vytvořit pohledávku 30.000,- Kč, ale dluh ve výši nejméně 30.000.000,- Kč.

Při částce přesahující desítky milionů by se náš nedokonalý a nepříliš demokratický, spravedlivý a exekuční zákon podle univerzálních principů zvrátil opačným směrem a zdokonalil by se, takže z velblouda by se stal komár. Po nebohém dlužníkovi původní částky 12,- Kč, by pak již nikdo nic nechtěl, neboť by se jako multimilionář zařadil mezi horních deset tisíc tunelářů našich nervů, demokracie a ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že se v současné situaci světové krize a stoupající zadluženosti jedná o masově celospolečenský jev, ze kterého lze před volbami vytlouct pěkný politický kapitál, postupuji věc k řešení všem politickým stranám.

Politická strana, která mnou navrhovanou změnu exekučního zákona prosadí nebo alespoň voličům jenom slíbí, volby jistě vyhraje! Trafiku nepožaduji, spíše se poohlížím, kde bych šlohnul nějakých pár desítek melounů. Mám však pocit, že jsem přišel s křížkem po funuse, ze kterého budu muset jet na černo MHD.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.8. 2009