Kdo není mafián, okrádá rodinu?

10. 8. 2009 / Vít Klíma

S většinou názorů bývalého prezidenta Václava Havla jsem bytostně nesouhlasil a nesouhlasím. Jeho pozdní poznání, že po 20 letech od sametové revoluce vládne v ČR mafiánský kapitalismus, bych ale podepsal vlastní krví. Místo neviditelné ruky trhu tu vládne dobře viditelná ruka mafie, která se na nás (nebo spíše nám?) směje ze svých luxusních přímořských vil, lodí a letadel...

V čem spočívají hlavní výhody mafiánského kapitalismu?

Hlavním obchodním artiklem mafie vždy byla a je ochrana jejích členů. Ochranu dnes poskytuje její politická složka, která po "vítězných volbách" ovládne ministerstva, soudy i policii. Člen mafie je tak, ze strany státu, prakticky "nedotknutelný". Když už se na něj - nedej Bože - něco provalí, justiční mafie jeho případ spolehlivě zamete pod stůl. Součástí ochrany je i účinné a věrohodné zastrašování odpůrců i podnikatelských konkurentů. Zastrašování vyžaduje dobré vztahy politické složky mafie s místním podsvětím i zahraničními kolegy, kteří jsou najímáni na špinavou práci.

Ochrana samozřejmě není zadarmo, a tak každá politická strana má své - veřejně známé - "kasírtašky", kteří plní jak stranickou pokladnu, tak i soukromou kapsu stranických špiček, a to na všech úrovních.

Druhým hlavním obchodním artiklem politické složky mafie je prodej státního majetku a přidělování státních zakázek za úplatu. Provize se pohybují ve výši od 5 do 10% z ceny "privatizovaného" majetku či poskytnuté zakázky. Politická mafie tak získává další ekonomické prostředky pro pokrytí své režie a tvorbu zisku. Díky "černým penězům" není ani ve svém případném ekonomickém podnikání závislá na bankovních úvěrech a pro banky je vítaným, bezproblémovým klientem.

Třetím nejvýznamnějším obchodním artiklem je poskytování ochrany ekonomických zájmů platícím klientům, a to ve formě patřičné hospodářské politiky státu, včetně přijímaných zákonů.

Významným lákadlem pro členství v mafii jsou i "členské benefity" získané od jí ovládaného státu. Snadným a přednostním získávání všech příslušných razítek a povolení počínaje, až po zařazení svých členů do VIP programů s nadstandardní péčí ve státních zdravotnických zařízeních.

Politické strany a mafie

Mafie dnes zřejmě ovládla i obě největší politické strany. Obě jsou řízeny jako obchodní společnosti s cílem dosáhnout co největšího zisku ve formě nejrůznějších provizí a sponzorských darů. Volební kampaň obou stran řídí najatí zahraniční odborníci, motivovaní opět a pouze výší své provize v závislosti na počtu získaných volebních hlasů pro svého zadavatele.

Na druhé straně je sympatické, že většina kandidátů na volené "zástupce lidu" se už ani nesnaží předstírat péči o blaho svých voličů, ale dávají jasně najevo, že jdou do politiky především zbohatnout.

Mafie a případná oprava výsledku "demokratických" voleb

Mafie a její ekonomická klientela mají společně dostatek peněz na to, aby svým favoritům koupily volitelná místa na stranických kandidátkách. Mají i dostatečné prostředky na případnou "opravu" nepříznivého volebního výsledku, a to formou "dokoupení" chybějících poslanců k sestavení jimi požadované vládní koalice.

Hospodářská krize a mafie

Hospodářská krize je pro mafii dar z nebes. Mnoho středních a malých podnikatelů nemá na "desátek" a na státní zakázky tak nedosáhnou. K tomu je nutné přičíst vysychající zahraničí zakázky a výsledkem je jejich předvídatelný bankrot. Na něj netrpělivě čekají předem připravené "žraločí fondy", levně tyto firmy skupují a posilují tak své ekonomické impérium. Právě záluskem na cizí majetek lze vysvětlit vystoupení politické složky mafie před televizními kamerami s tvrzením, že "nám se krize vyhne", nebo její bagatelizování ve formě "chřipky", která do týdne sama odezní. Politickou složku mafie nelze považovat za "hloupou"!

V době krize se dá očekávat i útok mafie na privatizaci penzijních fondů, zdravotnictví a školství, a to pod záminkou rostoucího státního dluhu. Takový byznys si přece nemůže nechat utéct!

Česká mafie a EU

EU je pro českou mafii nepřítelem číslo 1. Ať už máme proti EU jakékoliv výhrady, přece jenom se snaží regulovat mezinárodní finanční toky, nastavovat pravidla podnikání, pravidla využití evropských fondů, přijímá opatření na boj s černými penězi, zajišťuje Chartu práv a svobod a disponuje Evropským soudním dvorem, k němuž se jako občané členského státu EU můžeme odvolat. Odtud také pramení odpor české mafie vůči EU. Oslabuje totiž její politické i ekonomické postavení a vliv.

Být či nebýt

Být či nebýt členem mafie....bojovat proti ní, jak se o to pokusil soudce Vojtěch Cepl, mladší, podnikat raději v zahraničí..., nebo to jen já vidím moc černě?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 10.8. 2009