Jestli něco vyhrálo Nedomu, tak to byla Nedomova práce!

13. 7. 2009 / Jan Paul

Pokud se dá o renomované Galerii Rudolfinum a o výtvarném umění vůbec psát jazykem sportovních přenosů, jak to předvedla některá média, když učinila PR službu internetovému portálu, který nechci jmenovat. Neměl jsem radost ze zamýšleného a ukvapeného odvolání ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy novým ředitelem České filharmonie Vladimírem Darjaninem, ale ani ze silácky zjednodušené mediální reflexe této kauzy. Pan Nedoma si ani jedno nezasloužil.

Jestliže bylo něco z Galerie Rudolfinum vidět, tak to byl výstavní program, ne její ředitel. Na naše poměry se velmi vzácně skromně a citlivě pohybuje na mediální scéně. S nikým nebojuje, s nikým se nepře, ani nesoutěží. Neměl co vyhrávat, Galerie Rudolfinum je koncepcí ojedinělým galerijním solitérem v českém kulturním prostoru a výstavní program, koncipovaný s důrazem na soudobé světové umění, o který se vzedmutá podpora především opřela, mluví sám za sebe.

Samozřejmě se o něm můžeme dohadovat, různost názorů, avšak náležitě komunikovaných, by měla být doménou svobodné společnosti, ale Petr Nedoma svoji vizi má a právem ji patnáct let prosazuje. Pokud se panu Darjaninovi výstavní program nelíbí, musí to říci a ne se schovávat za prázdná slova frází typu "je potřeba změnu". Ani ke konkrétním dotazům novinářů nic neupřesnil, cosi se dohaduje, domnívá, zveřejnil plánované odvolání Petra Nedomy a nikdo se nedozvěděl proč.

Do nepříjemné peripetie nezavlekl pan Darjanin jen Petra Nedomu, ale i Sylvu Petrovou, která snad měla být údajně nově zvažovanou ředitelkou Galerie Rudolfinum. Tím otevřel ještě jiné téma, mnohem naléhavější, jehož otázkou není, jak dlouho bude Nedoma ředitelem galerie Rudolfinum, když sám chce do roku 2013 odejít, ale kdo vůbec po Nedomovi tuto galerii převezme. Nic netrvá věčně, ředitelé přicházejí a odcházejí, někdy dokonce i sami, když je jim prostor už hodně těsný pro naplňování vize.

Lze si samozřejmě představit, že Galerie Rudolfinum bude mít i jiného šéfa, jenomže renomovaná galerie není trafika, její tvář vzniká cíleně a dlouhodobě v trpělivé práci. To by si měl pan Darjanin uvědomit, cítí-li se dostatečně kompetentním, že k direktivní pravomoci musí ještě přidat citlivost a dostatek vzdělanosti k tomu pochopit tyto souvislosti, než učiní nějaké neuvážené kroky. Měl by vědět, nebo by mu to měl někdo říci, že vyprofilovaná galerie není jen prostor, byť sebezajímavější, kde se věší obrazy a vystavují plastiky.

Někoho odvolat je snadné, mnohem obtížnější je vybrat vhodného nástupce, který nemusí navázat na Petra Nedomu, ale jeho vize a koncepce by neměla zničit to, co během patnácti let vybudoval. Je třeba důrazně říci, že právě toto je zásadním budoucím tématem, o kterém média pomlčela a protože Nedoma je oddán své práci, nepochybuji, že právě toto bude mít na srdci. Každé vážné rozhodnutí v otázce ředitele Galerie Rudolfinum učiněné bez vědomí těchto souvislostí, bude značně neodpovědné pro českou kulturu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 13.7. 2009