Proč tleskáte ideopolicajtům ?

13. 7. 2009 / Luděk Toman

Karel Dolejší četl mou kritiku nepozorně. Nepožadoval jsem na něm, aby předtím, než zkritizuje Stworu, zkritizoval i všechny hříchy všech hříšníků celého světa, aby to bylo fér. To, že kritizuje zločiny státu Izrael či že nemlčel k válce v Jugoslávii, ho samozřejmě ctí. Nicméně podporovat kriminalizování myšlenek a tleskat nad tím, že někomu hrozí kriminál jen za to, že něco napsal, je poněkud hrůzné. Od intelektuála bych naopak čekal ono Voltairovské "Nesouhlasím s Vaším názorem, ale do konce života budu hájit Vaše právo říkat ho."

Určitě je radostnou zprávou, že Dolejší má nějakou svou soukromou definici, jak odlišit popírače (židovského holokaustu) od "legitimních kritiků izraelské politiky". Otázka je, zda podle této jeho soukromé definice by lidé měli být distribuováni do kriminálu. Doufejme jen, že tato definice snad nemá nic společného s oním příkladem s Chazary a Asií. Jak totiž tvrzení o Chazarech, o nichž podle Dolejšího Stwora tvrdí, že se dnes vydávají za Židy, souvisí s popíračstvím? Zdá se mi, že vůbec nijak. Je zcela běžné spekulovat o původu a genetických počátcích různých etnik, jako například Slovanů. Nevidím nejmenší důvod, proč by to mělo být trestné v případě Židů. Navíc tento názor o Chazarech a Židech nezastává jen Vladimír Stwora, ale i mnoho Židů samotných. Například Alfréd M. Lilienthal, autor čtyř význačných knih: What Price Israel?, 1953; There Goes Middle East, 1957; The Other Side of the Coin, 1965; a rozsáhlé The Zionist Connection, 1976 (česky Sionismus, 1988 a 1989). Je snad podle Dolejšího i Lilienthal "popíračem"?

Ale nechci na Dolejším žádné encyklopedické znalosti. Úplně postačí, když bude hříchy a hrozící tresty jedněch (v jeho očích) dávat do správné korelace s hříchy a hrozícími tresty druhých. Třeba těch, kteří mu pravděpodobně jako mně nejsou sympatičtí, tedy těch, co podporovali a podporují, omlouvali a omlouvají či dokonce oslavovali a oslavují zločiny státu Izrael na palestinských Arabech. Jestliže jedněm za to, že tleskali, přehlíželi či podporovali vraždění lidí, nehrozí žádné tresty, co je to za slepou spravedlnost, která chce někoho, kdo "shodou náhod" (to je ale náhoda!) na tyto zločiny upozorňoval, dostat do kriminálu?

Karel Dolejší by měl skutečně pozorněji číst, co kdo píše. Notabene když se jedná o tak citlivou věc, jako je nejen svoboda člověka přemýšlet, ale dokonce i elementární svoboda člověka pohybovat se na svobodě.

Proč vlastně někteří intelektuálové s takovou lehkostí chtějí jiné intelektuály posílat do kriminálu za myšlenky?

Ono asi skutečně nelze, parafrázuji-li slova Wabiho Daňka, levou se česat, pravou holit, přitom si hovět na míse a k tomu ještě stihnout vynášet rozsudky kdo je a kdo není "popírač".

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 13.7. 2009