Drasticky brutální zacházení se zvířaty, "aby bylo maso levné", je neomluvitelné

1. 5. 2009 / Jan Čulík, Štěpán Kotrba

Toto je nepřesvědčivý argument. Protože si všichni přejí levné maso, tak lze tolerovat drasticky brutální zacházení se zvířaty? Není tomu tak a naštěstí se prosazují ve většině moderních západních zemí zákony, které drastické zacházení se zvířaty zakazují - i když to může vést k zdražení masa.

Jsou určité hranice. Ty musí určit osvícený stát. Některé věci jsou nepřijatelné, stejně jako argument "láce".

Poznámka ŠOK:Slovo "drasticky" a slovo "brutální" naznačuje, jako kdybych popisoval procesy, které by nějak vybočovaly z etického průměru. To ale není pravda. Kdo určuje míru brutality v Evropě? Řekl bych, že Španělsko to nebude. Vzhledem k corridě jako národnímu sportu vraždění mladých býčků pro zábavu. Nebude to nejspíš ani Británie, kvůli honu na ubohou lišku, taktéž pro zábavu, přestože Cruelty to Animals Act je v zemi platný už od roku 1835... Pozn JČ: Hon na lišku je v Británii zakázaný od r. 2004 ZDE Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, novelizovaný Zákonem ČNR č. 162/1993 Sb. v Česku máme od chvíle, kdy jsem se stali členem Rady Evropy, kohoutí či psí zápasy neprovozujeme a tak patříme mezi ty "moderní" země... Máme i Ústřední komisi na ochranu zvířat, příslušné trestné činy v trestním právu a myslivcům jsme zakázali norování s liškou, takže pes se nenaučí lovit, nicméně např. PETA je v Česku extremistickou organizací. Preventivně. Česko je ve vztahu k násilí vůči zvířatům standardní zemí EU, bez výstřelků. Tradice JZD přinesla standard ustájení zvířat na roštu a v boxech, strojové dojení, stejně jako velkochovy prasat nebo kuřat. Jatka jsou ale jatka, kde se hledí na hygienické vlastnosti masa a ne na lásku ke zvířatům. Tu od řezníků z povolání, placených v úkolu, snad nikdo ani nečeká. Školní výlety do jatečních provozů za poznáním dětí, jak vzniká hovězí, se nedoporučují... Stejně tak v Česku není zakázána porážka hospodářských zvířat vykrvácením zaživa (šchita podle pravidel kašrutu - židovské kuchyně) vyškoleným řezníkem -- šochetem. Tento několik tisíc let starý rituální způsob může přecitlivělým osobám připadat barbarský a týrající, nicméně patří k tolerovaným způsobům usmrcení zvířat. Zákaz chovu zvířat v cirkusech jako ve Švédsku, Británii, Rakousku či Finsku bychom také vnímali jako přemrštěný.

Modernost nicméně netkví v extrémních požadavcích a extrémních nárocích. A o tom se hovořilo i v souvislosti s novelou občanského zákoníku. Šanci na přijetí mají pouze taková pravidla chování, která odpovídají lokální kultuře v rámci globálních omezení. K čemu je zákon, kterému by tleskali extremističtí aktivisté, který by v praxi ale nikdo nedodržoval?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 30.4. 2009