Má Organizace amerických států právo existovat?

29. 4. 2009 / Fidel Castro Ruz

Fidel Castro Ruz je bývalý monarchický vládce a diktátor na Kubě s krví na svých rukou. Jeho pokrytecké texty publikujeme v BL proto, aby byly slyšet, protože nejsou jinde v češtině k dispozici. (Red.)

Dnes jsem otevřeně hovořil o barbarstvích páchaných na národech Latinské Ameriky. Ty karibské nebyly v době vítězství kubánské revoluce ještě ani nezávislé. Přesně 19.4., kdy končí Summit Amerik, uplyne 48 let od vítězství Kuby na Girónu. Pokud jde o Organizaci amerických států (OAS) byl jsem opatrný, a třebaže všichni vědí, jak je nám odporná, neřekl jsem ani slovo, jež by bylo možno interpretovat jako urážku této staré instituce.

Značně nepřátelská zpráva britské agentury Reuters uvádí: "Přeje-li si Kuba návrat do OAS, jak to žádá stále větší skupina latinskoamerických vlád, musí se jasně zavázat k demokracii', řekl Insulza v pro brazilský deník O'Globo.

Před víkendovým Summitem Amerik, kde se očekává, že budou latinskoameričtí předáci vyvíjet tlak na zrušení americké blokády Kuby platné od roku 1962, reviduje americký prezident Barack Obama starou politiku izolace komunistického ostrova. Některé země také hodlají žádat, aby po zrušení členství v roce 1962, v době plné studené války, byla Kuba znovu přijata do OAS.

Insulza upozornil, že 'demokratická klauzule OAS zůstává nadále překážkou požadavků na umožnění nového vstupu Kuby, země s jedinou stranou, do této organizace'.

'Potřebujeme vědět, zda má Kuba zájem o návrat do multilaterálních organizací, nebo zda myslí jen na konec embarga a ekonomický růst'.

'Toto je summit zemí s dobrou vůlí, avšak na vyvolání změny dobrá vůle nestačí', dodal.

'Oněch 34 vrcholných představitelů na summmitu, jehož se Kuba nemůže účastnit, zastupuje demokratické země', zdůraznil Insulza, někdejší chilský ministr zahraničních věcí. 'Valné shromáždění OAS rozhodlo, že všechny členské státy musí dodržovat demokratické principy', prohlásil Insulza k dotazu deníku O'Globo na Kubu.

Venezuelský prezident Hugo Chávez, silný kritik Washingtonu však již ohlásil, že hodlá nastolit otázku Kuby v centru debaty summitu. 'Návrat Kuby do této organizace závisí nejen na Summitu Amerik, nýbrž i na Valném shromáždění OAS', řekl Insulza O'Globu."

OAS v sobě nese historii všech špinavostí šedesáti let zrad na národech Latinské Ameriky.

Insulza tvrdí, že pro vstup do OAS musí být Kuba touto institucí nejprve akceptována. On ví, že nechceme slyšet ani jméno této mrzké instituce. Neposkytla našim národům jedinou službu. Je vtělením zrady. Sečtou-li se všechny agresivní akce, v nich se účastnila jako komplic, vydají statisíce životů a desítky krvavých let. Její jednání bude bitevním polem, které přivede mnohé vlády do zahanbující situace. Nechť se však neříká, že to Kuba hodila první kamenem.

Uráží nás už to, že se předpokládá, že toužíme do OAS vstoupit. Ten vlak už dávno ujel a Insulza to ještě nezjistil. Jednou se budou mnohé země omlouvat, že k ní patřily. Dnes v poledne vystoupil Evo. Ještě neřekl poslední slovo ke své účasti či neúčasti na jednání (integrační iniciativy) ALBA a na Summitu Amerik. Dosáhl jasného a přesvědčivého vítězství.

Akceptoval však snížení počtu křesel pro domorodé národy z původně navrhovaných 14 na 7. Jeho rival se určitě bude snažit z tohoto bodu těžit pro své intriky proti Hnutí k socialismu (MAS) a vsadí na postupné vyčerpání.

Hnutí MAS bude muset tvrdě bojovat o zajištění biometrického volebního seznamu a o alternativu, pokud se oligarchii podaří zdržet vypracování nového seznamu. Jeho hladovka byla statečným a odvážným rozhodnotím a lid Bolívie hodně pokročil v uvědomění.

Nyní se pozornost soustředí na Americký summit. Dozvědět se, co se tam bude říkat, bude výsadou. Bude to zkouška inteligence a studu. Nebudeme na kolenou prosit OAS o vstup do této mrzké organizace.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 30.4. 2009