Jak to je opravdu s účinky Tamiflu, a pro koho snad bez rizik?

30. 4. 2009 / Miloš Dokulil

Kupodivu nikde v českých oficiálních médiích (nechť je mi prominuto!) jsem nenašel zmínku o tom, že v Japonsku byl vydán zákaz indikovat Tamiflu pro mladistvé .

Nejdříve bych asi měl odkázat na 23 stran firemních údajů pro předepsání léku. Anebo raději jen zmínit výchozí přehled na stručnějších 5 stránkách informací pro pacienta (bez závažných varování)?. Většina údajů ke zlověstným formám chřipkové nákazy uvádí zatím především informace o ptačí chřipce, protože ta se zatím jevila v posledních několika letech nejaktuálnější.. Jako příslovečného šafránu zájemce najde spolehlivé rady týkající se jednotlivých potenciálně maximálně ohrožených věkových skupin obyvatelstva. Zvláště důležité je vědět, pro které typy chřipky jsou obranné prostředky a jaká je případná rezistence vůči zatím globálně inzerovaným lékům . Rozlišují se kmeny A, B, C; u kmene A s : velkou řadou podskupin.

Víceméně náhodou jsem se dostal ještě před prvními zprávami o té "prasečí" ("mexické") chřipce k některým zprávám informujícím o tom, že rezistence zrovna teď aktuálního viru A/(H1N1) vůči proslulému léku Tamiflu podle jedné odborné studie pronikavě stoupla . Ta zpráva měla datum 2. března 2009. (Lék byl zkoumán v USA; v Centru pro dozor nad nemocemi a jejich prevencí; citována byla epidemioložka Dr. Alicia Fry.) Podle této zprávy ještě ve chřipkové sezóně 2007-08 byla rezistence kmene A/(H1N1) na zmíněný lék jenom 12 %; zatímco teď, o rok později, je prý odolnost tohoto typu viru již málem stoprocentní! Aniž bych teď citoval další reakce na tuto zprávu, uvedu, co doporučuje již zmíněná dr. Fryová. Nechat se očkovat. Proč? Běžné vakcíny proti chřipce obsahují směs tří jejich typů, přičemž obsahují mj. H1, vůči němuž je zrovna Tamiflu (oseltamivir) zřejmě neúčinný, smíme-li věřit zmíněné zprávě. (Britská média však varují, že očkování proti chřipce nebývá vždy účinné a může mít velmi nepříjemné a škodlivé vedlejší účinky, pozn. red.)

V době, kdy se tato informace z 2/3/2009 vydala na svou cestu světem, ještě nebyl na své zákeřné cestě ten "prasečí" virus. Snad stojí za zmínku, že také měsíčník Scientific American se zmínil o tom, že 98 % A/(H1N1) je vůči Tamiflu imunních.

Už dříve (15. 11. 2007) bylo možno se dočíst o tom, jakou účinnost má Tamiflu především u malých dětí nebo obšírněji (ke stejnému datu), opět nejdřív jen adresně pro malé děti, s výhradou, že by to mělo být do 24 hodin.

Odborníci samozřejmě vědí, že Tamiflu váže na sebe jeden povrchový enzym, který virus uplatňuje, aby se dostal z již infikované buňky a šířil nákazu dál . Virus je sice schopen se uvnitř napadené buňky množit (replikovat), ale nedostane se už následně ven. Zřejmě i pro tyto vlastnosti léku ještě v říjnu 2005 plánovala tehdejší vláda USA zvýšit své zásoby Tamiflu z tehdy stávajících 12 milionů dávek na málem sedminásobek (81 milionů). Zrovna tehdy se objevil znepokojující příspěvek v prestižním Nature , upozorňující na to, že virus tehdy aktuální ptačí chřipky zvýšil svou rezistenci na stávající léčiva; s tím dovětkem, že tento neblahý jev může postihnout také Tamiflu.

Také by nemuselo uniknout pozornosti, že před osmi lety (14/2/2001) se mluvilo zvlášť výrazně o účinku Tamiflu mezi dospělými ; o skoro sedm let později naopak (a v zázemí s ptačí chřipkou; 16/11/2007) především o účinku léku u dětí mezi jedním až pátým rokem věku.

Kupodivu nikde v českých oficiálních médiích (nechť je mi prominuto!) jsem nenašel zmínku o tom, že v Japonsku byl vydán zákaz indikovat Tamiflu pro mladistvé . Kupodivu tento proslulý lék zřejmě může mít v citlivé věkové kategorii mladistvých také některé nečekaně tragické účinky, včetně sebevražd.

Proč v situacích, které mohou navodit paniku a zmatek, máme se dovídat jen o tom, že v případě potřeby budou přednostně dostávat Tamiflu určité kategorie občanů (včetně politiků). Neměly být ty informace -- aspoň tiskem -- věrohodnější a obšírnější? Zatím se virus A/(H1N1) dále šíří. Riziko prozatím pro ČR nehrozí. Nechci šířit poplašné zprávy. Máme se spokojit s tím, že vůči Tamiflu je imunní jen virus A/(H1N1) evidovaný v USA?!

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 30.4. 2009