Reportéři ČT, chraňte nás před Sovětským svazem!

30. 4. 2009 / Albín Sybera

Reportáž o nově odhaleném památníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka v Reportérech ČT z 30. března 2009 ukázala kromě debaty o opodstatněnosti tohoto památníku především zaujatost a místy až nenávist vůči ukrajinské menšině v ČR. Je až zarážející, jak velký prostor dostali v této investigativní reportáži názory obyvatel městské části Prahy 5, jejichž nesouhlas s památníkem byl vyjadřován pomocí asociace s Ruskem, nepřímo Sovětským svazem a zašlými časy bratrské družby. V neposlední řadě pak bylo otevřeně řečeno, zdali je dobrá myšlenka mít sochu ukrajinského básníka v místech, kde stával sovětský tank č. 23.

Pomineme-li tu část reportáže, která se soustředila na starostu Prahy 5 JUDr. Jančíka a jeho postup při umístění památníku a které byl věnován přibližně stejný prostor jako již zmiňované nevoli občanů mít na jednom z ústředních náměstí městské části sochu ukrajinského básníka, zůstane nám smutný obrázek české společnosti a jejího vztahu k nejpočetnější etnické menšině v ČR. Ukrajině tak těžko může být ku prospěchu fakt, že její hrdina strávil část svého života ve vyhnanství na Sibiři, či že jeho sochy stojí v dalších městech jako New York či Washington, kde odráží národní povědomí tamějších ukrajinských menšin s pochopením "domorodého" obyvatelstva i přesto, že do těchto končin světa Taras Ševčenko pravděpodobně nikdy nevkročil.

Možná nejzajímavějším přínosem Reportérů ČT tak je způsob, jakým odrážejí vlastnosti naší společnosti ve vztahu k ukrajinské menšině. Ukrajinské snahy začlenit se do "západního" světa, nadšení oranžové revoluce (ačkoliv si o ní každý může myslet své) a její snahy o vymezení se od Ruska u nás zůstávají přehlušeny faktem, že se stejně jedná o bývalou zemi Sovětského svazu s jazykem připomínajícím tolik odmítanou ruštinu. Ukrajina je prostě Sovětským svazem, stejně jako Čechy jsou komunistickým Východem na západě od našich hranic.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 30.4. 2009