3. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 3. 2009

Nejmocnější a všemocný

Kdo by nezaslechl v médiích časté uctivě vyslovované zmínky o nejmocnějších mužích. Lidé v médiích milují nejmocnější muže. Musejí jim něčím velice imponovat. Ani jeden z nejmocnějších ale nedokáže ze světa sprovodit jedinou nemoc, ani jeden nedokáže odstranit ze světa bídu a hlad, ani jeden nejmocnější si nedokáže prodloužit svůj vlastní život ani o jedinou vteřinu. Ani jeden nedokáže jediného člověka zbavit bolesti nad ztrátou blízkého člověka. Respekt tedy nutně musí budit rozsahem armády a nejmodernějších zbraní, které jsou schopni za sebou soustředit a potencí takové armády toho na světě co nejvíce zničit a rozmlátit. Ti nejmocnější z nejmocnějších pak jistě možností vyhodit do povětří celou planetu. Opravdu úctyhodné.

Ale ani bytost, která je považována dokonce za všemocnou a všemohoucí, zřejmě nemůže dělat všechno. Již mnoho let před naším letopočtem si filosofové a teologové kladli otázku, zda "lze na události, která se již odehrála, zpětně něco měnit, nebo - zda to co se stalo, lze odestát? ". Je to vůbec možné a pokud ano, kdo je toho schopen? (Z úvah si dovoluji ihned vyloučit historiky, politiky, novináře, propagandisty, ideology, učitele a všechny ostatní nejrůznější placené zpracovatele veřejného mínění, kteří to dokaží víc než hravě). Může tak učinit jen sám všemohoucí bůh a, opravdu může? Choulostivá otázka.

Řada teologů se pokusila a pokouší odpovědět nejrůznějšími více či méně srozumitelnými konstrukcemi. Staví boha nad čas a prostor. Pro boha těchto teologů neexistuje žádná minulost ani budoucnost, nic se mu nemění ani nepohybuje, vše co se odehrává nebo míjí, zůstává v jeho prozřetelnosti neměnné a věčné, vše mu zůstává ve - v ě č n é m n y n í - přítomné. A vyřčená otázka se pak hned jeví jako nesmyslná či nesrozumitelná.

Bůh ale nemůže dělat více věcí. Nemůže například lhát. Dle jiných výkladů to ovšem nijak neomezuje jeho všemohoucnost, protože neschopnost dělat něco co není dobré, nemůže všemohoucnost omezovat.

Největší a prakticky naprosto nepřekonatelnou překážkou všemocnosti je však konání, kdy vstupuje do hry logická kontradikce. Výše uvedený případ nemožnosti měnit minulost je jen jedním, specifickým případem tohoto logického sporu. Dokázal a dokáže snad někdy někdo (ať je to KDOKOLIV) zařídit, aby něco bylo současně pravdivé a současně nepravdivé? Může někdo zajistit, aby kapsa byla současně prázdná a současně plná? Může někdo zajistit, aby dveře byly současně otevřené a současně zavřené? A oblíbený novinářský případ - může být děvče současně těhotné a současně nebýt těhotné? Nemůže. I když moje známá říká, že polovina populace velmi často a hravě koná v rozporu s veškerou logikou, a nepřipadá jí to těžké ani trochu.

A bylo by takové konání dobré, či ne?

Na aristotelovské logice člověk zbudoval onu celou nádhernou konstrukci matematiky, jíž lidstvo vděčí za přímo zázračný technický pokrok. Lze ji těžko zpochybnit, nelze nad ní jen tak mávnout rukou. Dokonce se domnívám, že právě tato již dávná teologická srážka byla více méně prapříčinou pozdějšího vzniku tzv. vícehodnotové logiky.

Právní teologičtí experti se proto nakonec obrátili přímo k samotnému ohnisku věci. Začali zkoumat a vysvětlovat, co vlastně znamená ona všemocnost a všemohoucnost (omnipotence, almightiness, allmächtigkeit, allgewalt). Lze předpokládat, že s úspěchem, neboť tento účinný metodický postup se praktikuje dodnes. Zdá se, že i dnes je nutno lidem svědomitě a vytrvale vysvětlovat, co vlastně znamenají některá všem jen zdánlivě jasná a srozumitelná slova.

Je velmi pravděpodobné, dokonce téměř jisté, že proto některé z těchto hloubajících a hluboce věřících teologů napadlo něco kacířského, něco - vyjádřeno dnešní moderní terminologií - o systematicky a hlavně masově úspěšně podávaném placebu. A byli to později opět někteří z nejhorlivějších nositelů a zastánců všech nejrůznějších následujících historických ideologií, kterým určitě vytanulo na mysli totéž - systematicky podávané placebo. A existuje snad jediný důvod, proč by se tato po tisíciletí zřejmě osvědčená zkušenost měla zrovna v současnosti nějak rychle opouštět? Jen je snad více než překvapivé, že samotná seriozní medicína objevila a považuje způsob působení a léčby pomocí placebo efektu za vysoce účinný - teprve dnes.

V této souvislosti si nelze nevzpomenout na severskou pověst o tajemství života, které musí být před zraky lidí pečlivě ukryto, neboť žádný člověk by poznání tohoto tajemství neunesl. Proto je skryto za těžkým závěsem jedné střežené komnaty jednoho nepřístupného hradu, ležícího za devatero horami a devatero řekami. Ukázalo se však, že naštěstí zrovna tohle tajemství zas tak moc lidi nezajímá. Moje známá se domnívá, že to místo vůbec nemuseli nějak extra hlídat a už vůbec ho nemuseli dávat do tak hrozitánské vzdálenosti. Lidé se tam rozhodně nesrocovali tak jako na Oktoberfestu. Přesto se však přece jen našel člověk, který nechtěl hrát ve filmu, ani se nechtěl stát ministrem, ani se nechtěl zviditelňovat v televizi, ani uslyšet v rádiu. Když se pak po dlouhých útrapách a strádání dostal do kýžené komnaty a vysílenýma, znavenýma rukama se mu nakonec podařilo závěs odhrnout, (ne)spatřil - NIC.

Dovoluji si skončit nádherným příkladem z literatury fantazie popisujícím bohy měnící minulost, - připomenutím děje jedné story lorda Dunsanyho (vlastním jménem Edwarda Plunketta) o "Králi, který nebyl", z jeho knihy "Time and the Gods".

"Země Runazar neměla nikdy žádného krále a nikdy mít žádného nebude, takový je nejvyšší zákon této země. Zemi vládnou kněží, kteří svědčí, že v zemi nikdy žádný král nepanoval."

Děj však pokračuje opravdu překvapivě. "Althazar, král země Runazar" nařídil svým sochařům vytesat mramorové sochy bohů. Sochaři jeho příkaz poslušně splnili. Když však byly sochy odhaleny, jejich tváře měly všechny tvář krále. Král byl n a v ý s o s t spokojen a sochaře štědře odměnil. Ale nahoře, v sídle bohů Peganě (Dunsanyho Olympu) chtěl Mung, jeden z rozhněvaných bohů krále okamžitě usmrtit. Ostatní bohové ho však zadrželi.

"Nezabíjej ho, protože nestačí aby Althazar, král, který se opovážil i jen na chvíli se domnívat, že jeho tvář se může podobat tváři bohů, jenom zahynul. Takový nesměl vůbec nikdy existovat, a ani se - nikdy narodit.

Mluvili jsme o nějakém králi Althazarovi? " zeptal se jeden z bohů.

"??? Nemluvili.

Zdálo se nám o nějakém Althazarovi?

"??? Nezdálo."

A protože král okamžitě zmizel z paměti bohů, přestal existovat v královském paláci a "stal se něčím, co nikdy nebylo a nikdy neexistovalo". Když pak lidé vstoupili do královské komnaty, nalezli u přepychového trůnu jen roucho a korunu. Když se ptali co je to za roucho a korunu, kněží jim vysvětlili, že "bohové odložili část svého oděvu a z jejich rukou vyklouzl malý prsten", - a učinili z paláce chrám boží.

Neměl snad lord Dunsany v konání bohů Pegany na mysli i chování masmédií, kterým se někdo nebo něco nelíbí či nehodí?

                 
Obsah vydání       3. 3. 2009
3. 3. 2009 Medveděv odmítl "Obamovu nabídku" ohledně raketové obrany
3. 3. 2009 Obama nabídl Rusům, že zruší projekt raketové obrany
3. 3. 2009 Poradní orgán doporučil Kongresu opustit projekt brdského radaru Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Nová železná opona "rozdělí chudé a bohaté v EU"
3. 3. 2009 Hospodářský kolaps Východní Evropy by ohrozil i Západ
3. 3. 2009 Krize se prohlubuje
2. 3. 2009 Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat
3. 3. 2009 Vondra, Schwarzenberg, Potěmkin Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Zemřel spisovatel Jan Vladislav
3. 3. 2009 Izraelská vláda sklidila kritiku za protiraketovou obranu
3. 3. 2009 CIA zničila 92 videozáznamů výslechů s mučením
2. 3. 2009 Zločinní Češi jsou komunistickým rasistickým kontrarevolučním národem :-) Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Izrael možná bude souzen za válečné zločiny v Gaze
3. 3. 2009 Miloš Pick: Vytáhne Obama svět z krize? Miloš  Pick
3. 3. 2009 Optimalizace mrtvého koně
2. 3. 2009 Nacionální bolševik Limonov bude kandidovat na ruského prezidenta
3. 3. 2009 Obama zahájil v Teheránu "holywoodskou diplomacii"
3. 3. 2009 Obama obětí konspiračních teoretiků
3. 3. 2009 Nejmocnější a všemocný Jiří  Nezval
2. 3. 2009 Americká pojišťovna zaznamenala ztráty 61,7 miliard dolarů
2. 3. 2009 Kooperující Írán a politika jednoho azimutu
2. 3. 2009 Bursík a Jacques napadli petiční stánek Iniciativy Ne základnám
2. 3. 2009 Kalousku, vrať nám nemocnici Adam  Rykala
2. 3. 2009 Umění rétoriky a umění boje Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Být Čechem nebo prostě jenom člověkem...?!? Ladislav  Žák
2. 3. 2009 Měli by si být Češi vědomi svého místa ve světě? Jan  Čulík
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Ti zločinní komunisté... Přemysl  Janýr
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
2. 3. 2009 Dopisy, pochybnosti nad Pochybami, předběžný Jiří David a Zlatica Na telo Josef  Brož
2. 3. 2009 Opatrně dobrá zpráva Milan  Daniel
2. 3. 2009 O legitimitě schvalování Lisabonské smlouvy Michal  Petřík
2. 3. 2009 Česká spořitelna trestá své klienty Petr  Valenta
2. 3. 2009 Mravenčení Martin  Škabraha
28. 2. 2009 Trochu o ekonomice a o postavení ČR ve světě Jan  Hošek, Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009