5. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 1. 2009

Klamné a zavádějící informace o radaru v Brdech

Již více než dva a půl roku jsou ze strany vládní koalice občanům systematicky zamlžovány informace o plánovaném radaru v Brdech. Občané se dovídají převážně polopravdy i vyslovené lži. Ukazuje se, že vedoucí činitelé vládní koalice nejsou schopni nebo ochotni vnímat názory odborníků a snaží se vyloučit jakékoliv nepohodlné, opoziční názory.

Vynikající příležitostí, jak si ujasnit situaci byla návštěva amerického profesora Theodora Postola, který pracuje na MIT - Technologickém institutu v Massachusetts a v minulosti byl mimo jiné vědeckým poradcem velitele amerického námořnictva a Úřadu pro technickou analýzu amerického Kongresu. Díky vstřícnosti prof. Postola jsme měli možnost s ním problematiku plánovaného radaru v Brdech osobně konzultovat a ujasnit si důležité údaje o radaru. Na základě této konzultace lze konstatovat:

Generál Obering uvedl v rámci prezentací protiraketové obrany NMD (National Missile Defence) v ČR klamné a zavádějící informace. Zásadní dezinformací je udávaný dosah radaru 2100 – 2500 km na cíl s odraznou plochou basebalového míčku (hlavici balistické rakety). Odrazná plocha cíle je v tomto případě 0,008 - 0,01 m2 a radar by musel mít v tomto případě impulsní výkon 5 MW a střední výkon 1 MW. Ve skutečnosti má ale radar plánovaný pro Brdy, v současné konfiguraci s deklarovaným středním výkonem cca 20 kW a impulsním výkonem 170 kW, dosah na výše uvedený cíl pouze 600 – 800 km. Ke stejnému výsledku jsme dospěli na základě odhadu systémových parametrů radaru i my - v pořadu ČT1 „Reportéři“ ze dne 8.9.2008 a došli jsem tak ke stejnému závěru jako prof. Postol. Radar v té podobě, jak je prezentuje americká Missile Defence Agency i česká vláda, nemá deklarované schopnosti. Při dosahu radaru cca 600 km by nebyla balistická raketa vypálená z Iránu vůbec zachycena. Tím se stává naprosto nepřijatelnou „Závěrečná zpráva“ Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu, včetně argumentů obhájců této zprávy. Vládní „vysvětlovací kampaň“ vedená panem Klvaňou byla trapná, je otázkou, kdo vrátí občanům – daňovým poplatníkům částku věnovanou na tuto kampaň.

K instalaci deset let starého (málo výkonného) a z hlediska NMD tudíž nefunkčního radaru v Brdech prof. Postol vyslovuje názor, že se jedná „de facto“ o vytvoření nezvratné situace, kdy nový (minimálně 50x výkonnější) radar by tam byl umístěn někdy později (pozn. autorů – pochopitelně se všemi riziky z toho vyplývajícími, včetně zdravotních). V mezidobí by se ale v Brdech mohla vybudovat základna, kterou by pro příštího prezidenta po Bushovi bylo obtížné odstranit vzhledem k politickým závazkům, které se předtím vytvořily.

Je nesmyslné uvažovat, že systém americké NMD instalovaný v ČR a v Polsku by byl schopen zabezpečit vlastní obranu – na to by bylo příliš málo času. Je také logické, že systém nemůže zabezpečit ani obranu ČR a sousedních států proti balistickým raketám. Už proto, že by měl zachycovat rakety v jejich vrcholové části dráhy a nikoliv hlavice v závěrečné fázi po vstupu do atmosféry. Pokud by měly interceptory v Polsku plnit úlohu "midcourse defence", nemohou zároveň plnit úkoly "terminal phase".

Zranitelnost plánovaného radaru je vysoká, přičemž jednou z nutných podmínek realizace je nezranitelnost takovéhoto systému. Ve skutečnosti již pouhým použitím pěchotních zbraní lze radar snadno vyřadit z provozu. Radar se sám před spektrem asymetrických hrozeb neochrání.

Prosazovaný systém NMD patří do kategorie sci-fi, je založen na dalších a dalších falešných tvrzeních, která se na sebe vrství. Systém nedovede dodnes např. rozlišit skutečný cíl od klamných. Šance, že tento systém bude úspěšný, je mimořádně malá, i když bude vše fungovat tak, jak fungovat má. To, že systém nemá žádnou konstruktivní vojenskou hodnotu a dělá se něco, co provokuje potenciálního protivníka, je čiré šílenství. Podle prof. Postola je nutné, aby vyšla najevo pravda o nedostatcích tohoto systému, aby došlo k poctivému technickému vyhodnocení, s cílem věci vyjasnit, a pokud toto technické vyhodnocení dopadne podle jeho předpokladu, dojde velmi pravděpodobně ke zrušení systému s tím, že je nutné se zabývat něčím, co nám přinese tu bezpečnost, kterou potřebujeme (podrobnější rozbor je uveden v časopisu ATM č.12/2008).

Deklarované schopnosti radaru by byly možné při špičkovém výkonu min. 5 MW a středním výkonu min. 1 MW, což je v rozporu s parametrem, který je uváděn v „Závěrečné zprávě“ Národní referenční laboratoře (špičkový výkon 170 kW). Závěry Národní referenční laboratoře jsou tedy naprosto nepřijatelné.

V případě použití nových technologií výroby T/R modulů (včetně vyřešení jejich chlazení), lze očekávat u nového radaru pro Brdy i špičkové výkony v desítkách MW. Na vývoji těchto nových technologiích se v USA pracuje.

Pak ale bude mít radar úplně jiné parametry.

Je jasně vidět, že prosazovaný systém PRO nemá s fungující protiraketovou obranou nic společného a hlavním smyslem je snaha některých zbrojních firem v USA udržet při životě tento báječně financovaný, ale nefunkční projekt PRO při životě za vydatné pomoci „přeochotné“ vládní koalice v ČR.

Alarmující je stav na Ministerstvu obrany ČR, kde mělo dojít k důkladné, odborné a objektivní analýze deklarovaných schopností systému NMD, jeho přínosu pro obranu ČR i rizik jeho instalace v Česku, namísto toho ale MO připustilo měření s nulovou vypovídající hodnotou na atolu Kwajalein a klamné, zavádějící informace pro občanskou veřejnost. Odpovědnost za tento stav by mohl být dobrým námětem pro parlamentní vyšetřovací komisi.

Samotný problém radaru se přenáší do úrovně politické. Názory občanů jsou určitými politickými stranami cíleně vylučovány – jako by občané neměli do toho co mluvit. V případě, že by instalace radaru v Brdech byla parlamentem ČR za pomoci několika „přeběhlíků“ schválena a nová vládní administrativa v USA by projekt PRO zastavila (na základě revize systému), hrozí ČR kolosální ostuda.

Jedním z hlavních důvodů tak zdrcující prohry stran vládní koalice ve volbách v krajích a do Senátu byla nesporně mimo jiné i snaha prosadit navzdory mínění většiny občanů instalaci radaru v Brdech. Stejný účet mohou občané vystavit stranám vládní koalice i ve volbách příštích.

Vládní koalice přesto, že má na své straně více než 90 % sdělovacích prostředků a která se na minimální informovanost občanů spoléhá, má stále stejný problém – po více než dvou a půl letech mlžení, polopravd i vyslovených lží je 70 % stále proti umístění radaru na území ČR. Dá se předpokládat, že kdyby občané byli poctivě a otevřeně informováni médii o technologických a vojensko-politických skutečnostech, pak by to číslo bylo nejspíše ještě podstatně větší.

                 
Obsah vydání       5. 1. 2009
5. 1. 2009 Švédský lékař: "Izraelská armáda zabíjí civilisty"
5. 1. 2009 Analýza: Kdo je v konfliktu v Gaze civilista?
5. 1. 2009 Izrael používá fosforové bomby
5. 1. 2009 Zintenzivnění konfliktu přináší zmatek
5. 1. 2009 Francie usiluje v Gaze o příměří, Izraelci útočí dál
5. 1. 2009 Ranění civilisté v Gaze v přeplněných nemocnicích, zatímco Izrael útočí dál
5. 1. 2009 Útok Izraele na Gazu vypadá takhle:
5. 1. 2009 Klamné cíle jsou hořčíkové Štěpán  Kotrba
5. 1. 2009 1571 mírových raket pro Izrael aneb proč potomky Davidovy přešla trpělivost Štěpán  Kotrba
5. 1. 2009 Obdivuji otrlost některých čtenářů Jan  Čulík
5. 1. 2009 Výsledkem bude více fanatismu
5. 1. 2009 Obama právě prohrává ve válce o muslimské sympatie
4. 1. 2009 Rozlité olovo Karel  Dolejší
5. 1. 2009 Palestina: Apartheid, genocida, holocaust Thomas  Franke
5. 1. 2009 Korespondenti BBC: Co se stane v roce 2009
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy
5. 1. 2009 Chudáci v nebezpečí života a politikové v dvojí pasti, aneb Dostat se do pekla je lehké, ale jak z pekla ven? Uwe  Ladwig
5. 1. 2009 Nic lepšího než Naše předsednictví Unii si Izrael nemohl přát Michal  Vimmer
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?
5. 1. 2009 Bezohledný kapitalismus
5. 1. 2009 Klamné a zavádějící informace o radaru v Brdech Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
5. 1. 2009 Profesor Theodore A. Postol pro ATM: Radar nemá deklarované schopnosti
4. 1. 2009 Rusko- ukrajinské spory o plyn narůstají
5. 1. 2009 Jungmann stále kopacím míčem Lukáš  Zádrapa
5. 1. 2009 "Hanobení rasy, národa a přesvědčení" a útoky na "ošuntělé Čechy" Jan  Čulík
5. 1. 2009 Ministryně pro komunity znepokojena "osudem ignorovaných bělošských chudých"
5. 1. 2009 Scénáře soumraku civilizace růstu Jindřich  Kalous
5. 1. 2009 Sugestivní ideologie mrkvové šťávy Štěpán  Kotrba
5. 1. 2009 Hlavně, že je česká historie neměnná Pavel  Urban
5. 1. 2009 Půvab ruské věznice očima newyorského fotografa Irena  Ryšánková
5. 1. 2009 Francouz, který se významně zasloužil o znovunabytí samostatnosti českého národa Jaroslav  Kuba
5. 1. 2009 Mysleme na chudé! Ivan  David
4. 1. 2009 Lisabonská Bílá hora a obnovené zřízení bruselské Pavel  Křivka
3. 1. 2009 Bizarní možnost, že vkladatelé budou muset platit bankám úrok za úspory, je reálná
2. 1. 2009 Britové, Daily Telegraph a finanční krize
2. 1. 2009 Obnovitelné zdroje a jaderná energie Jiří  Krautwurm
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008