5. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 1. 2009

Lisabonská Bílá hora a obnovené zřízení bruselské

Kvůli tzv. Lisabonské smlouvě se strhla na české politické scéně na konci roku nevídaná mela. Tak třeba sociální demokraté se prezentují jako nadšení stoupenci smlouvy, ale těžko se ubránit dojmu, že má jít spíše o další ránu do vazu vrávorající modré straně, která je ve věci Lisabonské smlouvy nejednotná. Příslušné usnesení ODS sice uložilo nehlasovat pro smlouvy znamenající okleštění suverenity státu, ale část současné ODS se od Zelených nakazila evropanstvím a je zde tedy i riziko, že se nakazí také chorobou neplnění vlastních usnesení.

Připomeňme si ve stručnosti, co je na Lisabonské smlouvě problematické a nebezpečné. Lisabonská smlouva mění základní resp. zakládací evropské smlouvy (tzv. primární právo EU), na které se odkazuje v preambuli každé evropské směrnice. Tím pádem se mění i podmínky, za kterých Česká republika k unii 1. ledna 2004 přistoupila. Tehdy platily a ještě pořád platí ony základní smlouvy ve znění smlouvy z Nice (od roku 2003). Mění-li se podmínky přistoupení, mělo by se o lisabonské smlouvě konat i u nás referendum, protože se konalo v červnu 2003 ve věci samotného přistoupení. Toto referendum ale nemá ve Sněmovně dostatek stoupenců a konat se tedy zřejmě nebude.

Podrobnou informaci o nedostatcích Lisabonské smlouvy najde každý na internetu v článku Tomáše Břicháčka z Klausova CEPu „Deset nejtěžších hříchů Lisabonské smlouvy“. Zřejmě nejzávažnější je změna způsobu hlasování v  Radě, zjednodušeně řečeno výboru ministrů vlád členských států. Z Rady vycházejí mj. i nařízení (Regulation), která musí začít platit v každém státě ihned po vyhlášení. Proto je způsob hlasování v tomto orgánu nesmírně důležitý. Jenže tady už jednotlivý ministr či premiér nebude moci svým „ne“ odmítnout dohodu ostatních, ale bude se muset podřídit většině. Celkově se jednomyslné hlasování pokládá Lisabonskou smlouvou za výjimečné, zatímco většinové za obvyklé. Obvyklé tedy znamená „o nás bez nás“. Tato změna se nově týká 68 oblastí a to je doposud nejrozsáhlejší posun v celé historii evropské integrace.

Způsob hlasování v Radě byl doposud výhodnější pro malé státy, nyní tato výhoda mizí. Váha českého hlasu klesá, váha např. německého roste. Proto je nepochopitelné, proč mnohé malé státy Lisabonskou smlouvu tak snadno přijaly. Česká republika také ztrácí stálého vlastního komisaře.

Poslanec evropského parlamentu Vladimír Železný navíc upozorňuje na skutečnost, že Lisabonská smlouva posílí možnost obracet se přímo na evropský soudní dvůr na základě zákazu diskriminace. To by v důsledku mohlo vést až ke státnímu bankrotu České republiky, protože ta by mohla být odsouzena k náhradě majetku sudetských Němců.

Lisabonská smlouva v každém případě dále omezuje suverenitu členských států a neměla by proto být ignorována jako něco, čemu nerozumí ani profesionální politikové a co nebude mít dopad na občany. Právě takovéhoto obnoveného zřízení bruselského se obává president Václav Klaus, který si za svůj boj proti smlouvě vysloužil odsudky mnoha europapoušků, pro něž má Vladimír Železný laskavější výraz „euronaivisté“. Z nich jmenujme např. předsedu Strany zelených RNDr. Martina Bursíka, který se za presidenta stydí a chtěl by jej odvolal (kdyby to šlo) nebo místopředsedu lidovců Davida Macka, který je jen o rok starší než místopředseda SZ Ondřej Liška, další známý euronaivista. Evropská unie v jakékoli podobě zjevně neodolatelně vábí mladé nadějné kádry politických stran, kteří se již patrně vidí v křeslech europoslanců nebo eurokomisařů.

I nadále však platí, že Lisabonská smlouva je nepotřebným zbožím, činem, který předbíhá dobu, prostě proto, že pořád nejsou splněny mnohé jiné a již dosti staré eurosliby. Nefunguje jednotný trh („roaming“ v mobilním telefonování, poštovné apod.), nefunguje volný pohyb pracovních sil bez omezení apod. Lisabonská smlouva slouží jen politikům, kteří se chtějí dostat do evropských institucí nebo v nich již jsou. Chtějí větší moc, vliv a zviditelnění. To vše za zády obyvatel členských států, bez referend. Strašení obyvatel Moskvou, jak to dělá premiér Topolánek, je destilátem demagogie. Rusko má totiž v ruce trumfovou kartu. Tou jsou dodávky zemního plynu, který se na území EU vyskytuje v daleko menším množství, než v jakém se tam spotřebovává. Případnému rozhodnutí Ruska dodávky omezit či zastavit by nezabránilo ani dvacet lisabonských smluv. Populismus čiší i z dožadování se rychlého přijetí Chorvatska, které by Lisabonská smlouva umožnila. Chceme prostě jezdit na dovolenou k Jadranu bez hraniční kontroly po dálnici doslova postavené na srbských lebkách....

Važme si proto presidenta Václava Klause, který se za nás všechny jako bohatýr z ruských bylin statečně rve před ústavním soudem, a doufejme, že nesloží zbraně, jestliže my sami nemůžeme hlasovat v referendu. Pokud samotné základní evropské smlouvy stanoví, že jejich změny musí být přijaty jednomyslně, pak je pokračování v ratifikaci v parlamentu po irském referendu protiprávní a ve svém důsledku jde o plýtvání penězi daňových poplatníků na zbytečná sněmovní jednání.

Autor je předseda KO SZ Pardubického kraje.

                 
Obsah vydání       5. 1. 2009
5. 1. 2009 Švédský lékař: "Izraelská armáda zabíjí civilisty"
5. 1. 2009 Analýza: Kdo je v konfliktu v Gaze civilista?
5. 1. 2009 Izrael používá fosforové bomby
5. 1. 2009 Zintenzivnění konfliktu přináší zmatek
5. 1. 2009 Francie usiluje v Gaze o příměří, Izraelci útočí dál
5. 1. 2009 Ranění civilisté v Gaze v přeplněných nemocnicích, zatímco Izrael útočí dál
5. 1. 2009 Útok Izraele na Gazu vypadá takhle:
5. 1. 2009 Klamné cíle jsou hořčíkové Štěpán  Kotrba
5. 1. 2009 1571 mírových raket pro Izrael aneb proč potomky Davidovy přešla trpělivost Štěpán  Kotrba
5. 1. 2009 Obdivuji otrlost některých čtenářů Jan  Čulík
5. 1. 2009 Výsledkem bude více fanatismu
5. 1. 2009 Obama právě prohrává ve válce o muslimské sympatie
4. 1. 2009 Rozlité olovo Karel  Dolejší
5. 1. 2009 Palestina: Apartheid, genocida, holocaust Thomas  Franke
5. 1. 2009 Korespondenti BBC: Co se stane v roce 2009
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy
5. 1. 2009 Chudáci v nebezpečí života a politikové v dvojí pasti, aneb Dostat se do pekla je lehké, ale jak z pekla ven? Uwe  Ladwig
5. 1. 2009 Nic lepšího než Naše předsednictví Unii si Izrael nemohl přát Michal  Vimmer
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?
5. 1. 2009 Bezohledný kapitalismus
5. 1. 2009 Klamné a zavádějící informace o radaru v Brdech Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
5. 1. 2009 Profesor Theodore A. Postol pro ATM: Radar nemá deklarované schopnosti
4. 1. 2009 Rusko- ukrajinské spory o plyn narůstají
5. 1. 2009 Jungmann stále kopacím míčem Lukáš  Zádrapa
5. 1. 2009 "Hanobení rasy, národa a přesvědčení" a útoky na "ošuntělé Čechy" Jan  Čulík
5. 1. 2009 Ministryně pro komunity znepokojena "osudem ignorovaných bělošských chudých"
5. 1. 2009 Scénáře soumraku civilizace růstu Jindřich  Kalous
5. 1. 2009 Sugestivní ideologie mrkvové šťávy Štěpán  Kotrba
5. 1. 2009 Hlavně, že je česká historie neměnná Pavel  Urban
5. 1. 2009 Půvab ruské věznice očima newyorského fotografa Irena  Ryšánková
5. 1. 2009 Francouz, který se významně zasloužil o znovunabytí samostatnosti českého národa Jaroslav  Kuba
5. 1. 2009 Mysleme na chudé! Ivan  David
4. 1. 2009 Lisabonská Bílá hora a obnovené zřízení bruselské Pavel  Křivka
3. 1. 2009 Bizarní možnost, že vkladatelé budou muset platit bankám úrok za úspory, je reálná
2. 1. 2009 Britové, Daily Telegraph a finanční krize
2. 1. 2009 Obnovitelné zdroje a jaderná energie Jiří  Krautwurm
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008