4. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 7. 2008

Čtěte Ferdinanda Peroutku - je to opravdu dobré

Literární redaktorka Mladé fronty DNES Alice Horáčková byla tak laskava, že pro nás, nudou sžírané čtenáře, připravila seznam jednačtyřiceti knih, které by měly, když ne přímo uvést do letní pohody, alespoň zajistit rozumně strávený čas za dlouhých letních večerů nebo třeba při opalování se někde na pláži. Záslužný to počin. Již netřeba trávit hodiny bezbřehým blouděním uličkami knihoven a knihkupectví. Jen zkopírovat líbící se název titulu do některého vyhledávače a objednat si letní četbu v internetovém knihkupectví přímo až domů. No řekněte, pravá letní pohoda.

Ne snad, že bych chtěl nad redaktorčiným výběrem ohrnovat nos, byl bych přímo směšný, kdybych se rozhodl hodnotit oprávněnost těch titulů, které jsem sám nečetl. Přesto jen malá, snad pošetilá myšlenka mě nutí nezůstat prost slov, když vidím tento seznam knih. Že v čase, kdy se nemusíme ohánět za svým živobytím a nervózně každou chvíli pokukovat po hodinkách, za kolik že to minut máme být někde jinde, než jsme nyní a k tomu všemu proklínat, že není den alespoň jednou tak dlouhý, aby se dalo stačit vše, co bychom chtěli, nebylo by špatné, kdybychom se také někdy podívali zpět. Místo sledování brakových hollywoodských filmů či pětadvacátého zhlédnutí české klasiky, tedy artiklů pro letní programová schémata českých televizí již tradičních, si přečíst i něco, co již zanesla vrstva prachu či více metaforicky, co ohlodal zub času. Proboha ne, nechci nikoho nutit do čtení Babičky Boženy Němcové či Vančurových Obrazů z dějin národa českého. To by nejspíš byla vražda mého nápadu.

Váženému čtenáři ponechávám veškerou volnost, jen s tímto pouhým námětem pouštím jej do neomezeného hloubání nad tím, kterouže knihu si vzít na čtrnáctidenní plavbu po Nilu či na cyklistický výlet po Opavsku. Nehodlám chytrému čtenáři zastřihávat křidélka jeho fantazii, nechci ničím jeho výběr zužovat. Byl-li by ovšem vskutku bezradný a hodina jeho odjezdu na dovolenou by se nezadržitelně blížila, jeden tip bych pro něj našel, přesně takový, který je hoden vzdělaného čtenářstva Mladé fronty DNES. Je jím mistr mistrů české žurnalistiky Ferdinand Peroutka.

Bylo by nejspíš hloupé dávat za tip ke čtení nějakou literární klasiku. Kupříkladu Orwellova kniha 1984 stala se již dávno kultovním románem, a proto psát o ní, že je jedinečná, je zbytečné a dávat jej za tip snad i nepatřičné. Chtělo by se říct, že i Peroutka je klasika, byť žurnalistická. Chtěl, dokonce rád bych to řekl, avšak mám spíše pocit, že jako i mnoho jiných elementů z doby první republiky, stal se i Peroutka takřka mytickou postavou. Jaksi samozřejmě přijímáme Peroutku jako velkého českého žurnalistu, toho šéfredaktora Přítomnosti, aniž bychom měli nějakou konkrétní představu. Vše jsou to takové nafouknuté balónky s prázdným obsahem, které pouštíme ze svých rukou. Přitom tak snadné je to napravit. V knihovnách leží desítky knih plně popsaných Peroutkovými texty. Stačí si jen vybrat, není důležité co, protože významná na Peroutkovi nejsou témata, jimž se věnoval, nýbrž schopnost, s kterou dané společenské jevy popisoval, mistrnost jeho argumentačního stylu, logika, s níž dokázal ze svých oponentů udělat úplné nýmanty. Nebylo jeho stylem vynášet nad někým vážné rozhořčené soudy plny záště, vždy dokázal druhého vykoupat v jeho vlastních slovech, aniž by musel použít své.

Ptáte-li se, zda zmiňuji jeho jméno s ohledem na některé aktuální výročí vztahující se k jeho osobě, pak se mýlíte. Nemyslím si, že je nutné hovořit o někom pouze v předvečer jeho jubilea. Můj tip je plodem zcela náhodným, není veden nějakým vyšším důvodem. Snad jen obavou, aby jeho texty nepřekrylo příliš mnoho prachu. Byla by to škoda, zvláště když řada jeho textů je daleko podnětnějších, než úvah jeho nástupců, současných politických komentátorů. Jeho život, jako mnoha jiných, je smutným příběhem českého demokrata 20. století, který byl podvakrát nucen pocítit zlobu totalitních režimů. I proto zaujme kontinuita jeho myšlení, kterou nijak nezlomil Mnichov, koncentrák, Únor ani zklamání z neakceschopnosti III. odboje. Od samotných počátků Československé republiky až po rok 1977 provází nás jeho bystré úvahy nad zásadními otázkami národními i světovými, v nichž nikdy nepropadá iluzím, ale vždy se snaží vidět skutečnou podstatu věcí. V jeho textech je velice zřetelně vidět, že tak málo záleží na tom, jak se kdo jmenuje, nazývá, co hlásá, jaké postoje zastává. Že klíčové je, čeho skutečně chce nakonec dosáhnout. Bez ohledu na časovou vzdálenost jeho slov tak zůstává Peroutka trvalým příkladem precizní žurnalistiky, která nijak neuvadá s tím, jak se nám doba Peroutkova života vzdaluje.

Na následující ukázce z Peroutkova textu je možno v plné kráse vidět jeho argumentační logiku, pro Peroutku tak zcela typickou, v níž se skrývá jeho talent rozpoznat prvoplánové argumenty oponentů, jež v zasazení do širších souvislostí či v jejich převrácení vypadají přímo směšně. Ostatně, zkuste si přečíst nejdříve první část ukázky a zkusit napsat protiargumenty vůči zmiňovaným třem bodům a pak teprve dočíst do konce:

"(...)Ptali jsme se už také, čím to, že mladí lidé tak špatně a nedbale píšou, proč potěšení z dobře formulované věty je tak vzdáleno jejich ducha a proč necítí onu rozkoš z tvorby, jež spočívá v dobrém stylu. Dostali jsme odpověď, že mládež nepíše dobře, poněvadž: 1. nikdo o to nestojí, 2. má hmotné starosti, 3. má důležitější věci na práci. Toto vysvětlení by bylo schopno postavit na hlavu celé dějiny literatury.

Neboť:

1. Psali spisovatelé dobře vždy jen proto, že to od nich bylo žádáno? Nemusili někteří z nich právě pro svůj styl podniknout největší boje? Nikdo toho od nás nežádá: takto se cítí vnitřní poslání, takto charakterová nutnost, která je základem každé tvorby? (...)

2. Je pravda, že všichni dobří stylisté psali dobře, protože měli dobrá místa a nemusili se o nic starat? Je mezi stylem a výdělkem jakási historicko-materiální souvislost? Píše ten, kdo má lepší postavení, lépe než ten, kdo má horší?

3. Mladá generace prý má důležitější věci na práci. Neodděloval bych tak lidské vlastnosti od sebe. Nejpravděpodobnější je, že ten, kdo nedbale píše, bude také nedbale myslit a jednat. Špatné psaní dokonce často vyplývá ze špatného myšlení(...)" Střídání (O věcech obecných I, str. 68-69)

Navštívil jsem internetové stránky Městské knihovny v Praze a zadal do tamějšího vyhledávače Ferdinanda Peroutku. Věru, byl to smutný pohled na seznamy Peroutkových knih, které leží v pražských knihovnách a nikdo ne a ne si je vypůjčit. Peroutka někomu neměl líbit, není nic trapnějšího, než vznášet odsudky nad něčím, co sám neznám. Přitom právě toto je pro naši dobu tak typické, mít všeho plná ústa, ale jen blufovat a neznat téměř nic.

                 
Obsah vydání       4. 7. 2008
5. 7. 2008 Lidská společnost není k žití? Jan  Čulík
6. 7. 2008 Jakubiskova Bathory: Typický "euroentertainment" Jan  Čulík
6. 7. 2008 Pronikání do složitostí registračního systému Jan  Čulík
5. 7. 2008 Agresivní politika hotelu Thermal je zaměřena proti ženám
5. 7. 2008 Stručný pozdrav z Karlových Varů Jan  Čulík
4. 7. 2008 Jsou za odporem české veřejnosti proti radaru v Brdech ruské a arabské peníze? Jakub  Rolčík
4. 7. 2008 Polsko odmítlo nabídku USA na raketovou základnu
4. 7. 2008 Jak Cizinecká policie v Praze bojuje proti cizincům
4. 7. 2008 Imigrační politika státu není věcí Cizinecké policie Milan  Daniel
6. 7. 2008 Imigrace Petr  Wagner
5. 7. 2008 Tato xenofobie není přijatelná - ale dělejte si, co chcete, ovšem otevřeně Jan  Čulík
4. 7. 2008 Fronty před cizineckou policií jako odvrácená strana otevřené náruče Štěpán  Kotrba
4. 7. 2008 Biopaliva jsou prvotní příčinou potravinové krize
4. 7. 2008 Privatizace spravedlnosti pozastavena Ladislav  Žák
4. 7. 2008 Litva opět odmítla jednání s USA o instalaci radarového systému
4. 7. 2008 ve vesnici zapalují ohně Petra  Placáková
4. 7. 2008 Němci si připomněli 125. výročí narození Franze Kafky Richard  Seemann
4. 7. 2008 Čtěte Ferdinanda Peroutku - je to opravdu dobré Otto  Drexler
4. 7. 2008 Mimořádné vysílání ČT24 v úterý 8. 7. 2008 - Zaostřeno na radar
4. 7. 2008 Nad přízrakem rakoviny "svítá"? Miloš  Dokulil
4. 7. 2008 Obchod ve zdravotnictví a autentická solidarita Tomáš  Munzi
4. 7. 2008 Nejde o konflikt mezi falešnou a skutečnou solidaritou, ale o konflikt mezi lékařskou etikou a neoliberální ekonomickou ideologií Vladimír  Línek
4. 7. 2008 Jak je to s tou "falešnou solidaritou?"
4. 7. 2008 Reformovat zdravotnictví lze i jinak! Jaké jsou alternativy? Jiří  Patermann
3. 7. 2008 Další fundamentalista, který chce české zdravotnictví zničit Petr  Wagner
4. 7. 2008 Londýnský primátor Boris Johnson uprostřed kontroverze
4. 7. 2008 Demokracie ve školství, neboli Kvalita není jen nutná, mělo by ji také být možné prosadit Uwe  Ladwig
4. 7. 2008 Další vzestup cen zemního plynu na obzoru?
4. 7. 2008 Týdeník Reflex se stal proradarovou značkou
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
3. 7. 2008 Waterboarding JE mučení
3. 7. 2008 "Korektne": Spôsobujú ropnú krízu slovenskí dôchodcovia? Sylvia  Rychlá
3. 7. 2008 Ingrid Betancourt je na svobodě Simone  Radačičová
2. 7. 2008 "Objektivita je vymyšlenost"
2. 7. 2008 Národ Gátorů: Jak vypadá americký model "univerzity-firmy" Greg  Evans
2. 7. 2008 Rakety na poslední chvíli
4. 7. 2008 "Nepodepisujte smlouvu!" vyzývají dopisem občané Peacelandu ministryni
3. 7. 2008 Polsko a USA "budou jednat o raketové obraně"
3. 7. 2008 Polsko konstatovalo, že obdrželo poslední americkou nabídku k raketové obraně, ale že rozhodnutí neuspěchá
2. 7. 2008 Čeští politici tíhnou ke způsobu vlády palácové byrokracie orientálních absolutistických říší doby bronzové Ivan  Větvička
4. 7. 2008 Teorie informačního pole (část 1) Michal  Rusek
4. 7. 2008 Mravenec zmohl víc než slon Fidel Castro Ruz
4. 7. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. června 2008
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008