12. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 12. 2007

Tvoje první cigaretka, Barbie

Jak Philip Morris bojuje pro(ti) kouření mladistvých

Marketing a prodej cigaret: Cílem našeho marketingu je oslovit dospělé kuřáky a nabídnout jim naše značky cigaret. V rámci marketingových kampaní se nezaměřujeme na děti. Děti by kouřit neměly. Víme však, že některé děti kouří, a proto po celém světě podporujeme programy prevence kouření mladistvých. (Odkaz na web společnosti).

Naše výrobky: Na těchto stránkách však nenaleznete žádnou reklamu na cigaretové značky společnosti Philip Morris International. Cílem těchto webových stránek je informovat vás o naší společnosti, jejích zaměstnancích, způsobu podnikání a o našem stanovisku k otázkám jako je občanská angažovanost, prevence kouření mladistvých a vliv kouření na zdraví. Z tohoto důvodu cítíme, že reklama na značky našich výrobků na toto místo nepatří. Naším úmyslem je podporovat konstruktivní dialog o otázkách týkajících se kouření, nikoli propagovat naše výrobky. Rovněž je nám zřejmé, že tyto webové stránky mohou navštívit mladiství. (Odkaz na web společnosti).

Firma Philip Morris International projevuje úzkostlivou péči o své veřejné renomé eticky spořádané společnosti, která před svůj podnikatelský úspěch na kontroverzním tabákovém trhu staví lidské zdraví a ještě více dopředu jasně odmítavý postoj ke kouření mladistvých.

S vyjádřením těchto postojů se můžete setkat na internetových stránkách společnosti nejen v explicitních vyjádřeních, ale také v tom, že zde úmyslně chybí vizuální zobrazení vyráběných cigaretových značek (žádná krajina Marlboro), jakákoliv cílená reklama (žádní kovbojové) a vůbec z celkového grafického pojetí webových stránek, které nejvíce připomínají prezentaci konzultantské nebo auditorské firmy. To je pečlivě vykalkulovaný marketingový tah, který počítá s tím, že neutralita a dojem objektivního vědomí rizik kouření nebudou dráždit k mediálním a veřejným reakcím a tím pádem bude udržována potřebná veřejná homeostáza, což je pro tabákový průmysl vůbec největší tržní výhoda.

A že má tabákový průmysl skutečně propracovaný marketing, ví, že o to více může přitlačit tam, kde je se svým zákazníkem "sám". V trafice, v obchodě, v restauraci. Tam mluví pouze ke svému klientovi velmi osobně a "beze svědků". Prostředníkem tohoto dialogu je to nejdůležitější v celém procesu od vysetí tabákových rostlin až po vykouření cigarety: krabička. Její design je to hlavní, co cigarety prodává a co z nich činí kult. Krabička cigaret je velmi silným komunikačním prostředkem a její ztvárnění má svůj hluboký emocionální význam. Nepochybně proto vypadá obal nové cigaretové značky firmy Philips Morris jako módní doplněk do kabelky teenagerky.

Na krabičkách od cigaret se dá demonstrovat celá základní sociální hierarchie a struktura. Od cigaret pro sociálně slabé tu máte cigarety pro střední třídy, cigarety pro "high society" nebo pro společenskou alternativu. Pak tu jsou taky cigarety pro drsný chlapy a femme fatale, opět podle toho, na kterém společenském žebříčku se zrovna daný románový hrdina nachází. A máme taky první cigaretku pro Barbie, které kouření imponuje, a to bez rozdílu sociálního postavení rodičů. Úžasná rovnost.

Z psychologického hlediska je kouření cigaret ryze emocionálním aktem. Cigaretový kouř specifickým způsobem ovlivňuje lidskou psychiku a při dlouhodobém kouření vzniká fyzický návyk, který často přechází až do podoby mimoděčného, kompulzivního jednání.

Emocionální náboj má pak v sociální rovině svůj zásadní vliv na tvorbu image. To, jak chceme, aby nás okolí vnímalo, je odrazem naší psýché v konfrontaci s tím, jaký postoj zastáváme ke svému okolí. Ve svém image můžeme být konsensuální, konfrontační, vyzývaví, splývající, excentričtí, nezávislí atd. Právě konfrontace, vyzývavost a excentričnost v image je typická pro vývojovou fázi adolescence, v níž jedinec utvářím svůj hodnotový systém nejčastěji tím, že se postaví do opozice proti hodnotové ulitě, kterou najednou -- hrůzo hrůz z toho zjištění - okolo sebe vidí. Nutno na okraj dodat, že dnes se adolescenti (a teenageři obecně) nemusí trápit se svou dezorientací. Padají do otevřené marketingové náruče dobrých chůviček, které znají, co je to image teenagera.

Jak s tím souvisí kouření? Velmi úzce. Kouření je jeden z nejčastěji používaných aktů k demonstraci "nezávislosti", odmítání omezujícího dohledu, nastoupení "vlastní cesty". V hlubší rovině psychologické pak je vědomě sebedestruktivní kouření odpovědí na moc, kterou doposud představují rodiče. Akt sebedestrukce je v přeneseném významu aktem osvobozování. Proto adekvátní nabídka, která oslovuje lidi v tomto věku, nemusí dlouho přesvědčovat. V podstatě je očekávána.

A to je asi to největší svinstvo, kterého se společnost Philips Morris dopouští. Vědomě zneužívá určité slabosti lidí v tomto věku a nabízí jim na míru šité řešení v krabičce cigaret pro Barbie.

Nová značka Petra Slims je zabalená přesně tak, aby si Barbie mohla vytáhnout krabičku cigaret z kabelky a vypadala přitom stále jako Barbie. Kdo je Barbie? Barbie je teenagerka, která si ještě nedávno hrála s panenkami a na to, jaká by chtěla být, až o trošku vyroste.

Mezitím trochu vyrostla a místo s panenkami si začala hrát sama se sebou. Přestala oblékat, malovat a stylizovat panenku a začala přesně totéž provádět na sobě. A protože je Barbie už velká, měla by mít po ruce i cigaretu, která nebude kazit, nýbrž vhodně doplňovat její image.

Krabičky Petra Slims určitě nezklamou. Vyvedené v naivních odstínech růžové, modré a pravděpodobně dalších (neviděl jsem), útlý (anorektický?) tvar, laciný symbol zapnuté přezky opasku (kabelky) vedoucí diagonálně přes krabičku, to všechno má podněcovat v teenagerce dojem identifikace, náklonnost a pocit sympatie. Celkové vyvedení na první pohled takřka odrazuje svým estetickým provedením, což je přesně to, čeho chtěli návrháři pracující na zakázku společnosti Philip Morris dosáhnout. Cílová skupina teenagerek totiž ve své většině přijímá takové provedení pozitivně a identifikuje se s ním. Takhle se prostě mladiství učí kouřit v době, kdy se učí kouřit většina pozdějších kuřáků. A marketing je tu od toho, aby podchytil zákazníka v době, kdy se ještě nerozhodl pro konkurenci.

Velmi důležitou úlohu samozřejmě hraje sada krabiček v různém barevném provedení. To je "velké" marketingové řešení jinakosti a variabilnosti, na kterou je současný přehlcený teenager zvyklý a kterou de facto vyžaduje, pokud se má k něčemu skutečně obrátit.

Samozřejmě hraje roli i to, že různobarevné provedení odpovídá i hravosti teenagerky a vychází vstříc jejímu nejčastějšímu problému -- oblečení. Každý den "jiná" a přitom stále "originální" a "svá". Marketingová klišé, která fungují a fungovat budou, i když se bude do omrzení tvrdit, že jsou nesmyslná.

Cigarety Petra Slims patří do kategorie ultra lehkých. I v tom je samozřejmě kus marketingové strategie, dokonce té nejšpinavější. Není totiž cílem mladou holku od kouření odradit tím, že jí při prvních cigaretách způsobíme nepříjemné pocity. Je nutné ukázat kouření jako bezbolestnou a nepříjemných pocitů prostou kratochvíli, která s sebou nenese žádné přemáhání. Jde o to odstranit všechny bariéry, což Philip Morris, jak se snažím výše ukázat, provádí na několika úrovních.

Firma Philip Morris samozřejmě nechce, aby teenagerky zůstaly u cigaret Petra Slims natrvalo. Po určité době, jakmile se vytvoří závislost, se očekává přechod k silnějším cigaretám "pro dospělé". Tam bude samozřejmě důležité zachytit marketingově ten přechod, v tom je pro Philip Morris velká výzva. Mezitím bude společnost na svých internetových stránkách dále cintat o otevřenosti a upřímnosti k celé společnosti a o čestném jednání v duchu vzájemné spolupráce, důvěry a respektu. Vykládám si to tak, že tato firma otevřeně a upřímně obchoduje se zdravím teenagerů, že se domnívá, jak ctnostné je přesvědčovat teenagery, že mohou důvěřovat jejím cigaretám, a za to očekává respekt společnosti.

Co na to říkají jinde

A protože nejsem jediný, kdo si tohoto nesporného faktu všiml, mohu poukázat na internetové stránky www.dokurte.cz, kde je téměř identická zmínka o zhovadilých praktikách firmy Philips Morris, na kterou jsem přišel náhodou při hledání ilustrace k tomuto článku:

OBCHOD S DĚTMI "Kdo nezačne kouřit do osmnácti let, ten už pravděpodobně odolá," tvrdí doktorka Kateřina Langrová z České koalice proti tabáku. "Je prokázáno, že drtivých 90 % kuřáků začíná s cigaretami před dovršením plnoletosti. A to tabákové firmy samozřejmě velmi dobře vědí. Především na mládež cílí svoji reklamu. I když byl v roce 2003 vydán zákaz veškeré tabákové reklamy, zůstává prodejcům možnost inzerovat cigarety v místech prodeje. To ale v případě třeba supermarketů nebo novinových stánků jsou pro děti velmi viditelná místa. Někteří výrobci stále využívají nepřímé reklamy a viditelně inzerují svoje netabákové výrobky, jako jsou oblečení, batohy, boty. Zákon jim to nezakazuje. Dokonce jsme v nedávné době zaznamenali, že značka cigaret Petra přišla s novou strategií. Jejich cigarety Slim nejenže v dívkách evokují, že mohou být krásně štíhlé, ale oni ještě použili na krabičku vyobrazení krásné štíhlé ženy a barevnost krabiček uzpůsobili právě mladým kuřačkám. Krabičky jsou laděné do růžové a světle fialové." (zvýrazněno autorem článku)

Co na to říká Barbie

Nakonec zbývá už jen dokázat, že obchod s teenagery skrz komunikaci pomocí cigaretové krabičky funguje. Můžeme to demonstrovat na citaci z blogu jedné holky, která popisuje průběh svých osmnáctých narozenin:

"Simča, že nebude pít a pěkně to přehnala a furt se smála. Sem z ní měla psotník...Taky sme grilovali špekáčky, kuřecí křidýlka... Mňamka. Rozbili se jen 2 židle tak v poho... A jinak sem dostala řetízek od Duška, parfém Pumu od Indyho, pak ňáký flašky a sadu cigaret slimek Petry, od holek naušnice, osušky Hello Kity, další naušnice a na krk..a tak různě." (zvýrazněno autorem článku, který si dovolí poznamenat ještě tolik, že cigarety se nekupují těm zrovna osmnáctiletým holkám, které nekouří).

Určitě se podívejte na blog samotný, který vám pomůže pochopit, koho chce Philip Morris spasit (před) kouřením. Poté prosím srovnejte vizuální dojem z webu, na kterém běží tento blog, s webovou prezentací ctnostné společnosti Philips Morris. Na závěr ještě jedna ze základních firemních hodnot společnosti:

"Uvědomujeme si naši roli zodpovědného občana a aktivního člena společnosti a chováme se podle toho."

Nepříliš průkaznou fotografii krabičky Petra Slims najdete zde. Daleko zajímavější je ale prohlédnout si krabičku naživo.

Aby společnost Philip Morris neponechala nic náhodě, je zde i doplněk: stylové zápalky Petra Slims.

                 
Obsah vydání       12. 12. 2007
12. 12. 2007 Tvoje první cigaretka, Barbie Bohumil  Kartous
12. 12. 2007 A kdypak o korupci promluvíte vy, pane Schwarzenbergu? Ondřej  Slačálek
12. 12. 2007 Analýza BBC: Je dušení vodou mučením, nebo ne?
12. 12. 2007 Lidská evoluce probíhá nyní rychleji než kdy předtím
12. 12. 2007 Myšlenka Gregory Nunzio Corso
12. 12. 2007 Absence vojenské kontrarozvědky se začíná viditelně projevovat Štěpán  Kotrba
12. 12. 2007 Jak si představovat demokracii Petr  Kokaisl
11. 12. 2007 Siroty po ní zůstaly...
12. 12. 2007 Citát dne (včerejšího): Lux s bejsbolkou
11. 12. 2007 MZV ČR: Že jsou zbraně z ochuzeného uranu nebezpečné, nás nezajímá, nám vadilo, že rezoluci "původně iniciovala Kuba"
10. 12. 2007 Česká republika se pokusila zablokovat rezoluci OSN o ochuzeném uranu - hlavní média tuto informaci nepřinesla
11. 12. 2007 Ochuzený uran
11. 12. 2007 Žádost o vysvětlení, zaslaná na ministerstvo zahraničních věcí Jan  Zeman
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
30. 11. 2007 Jací jsme
11. 12. 2007 Google a jeho nepřátelé
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
11. 12. 2007 Rodina S-300 a S-400: geopolitické nástroje ruské obrany Lukáš  Visingr
11. 12. 2007 Helsinská federace pro lidská práva zkrachovala
11. 12. 2007 Co udělal Paroubek pro vysvětlení Švejnarových kvalit Štěpán  Kotrba
10. 12. 2007 Jednobarevná vláda a konec politické kultury Štěpán  Drahokoupil
10. 12. 2007 Politické strany jsou dinosauří přežitek Patrick  Ungermann
10. 12. 2007 Kosovská evropská republika? Egon T. Lánský
10. 12. 2007 Nejlépe střežené státní tajemství Zdeněk  Jemelík
12. 12. 2007 Necenzurovaná Fučíkova Reportáž
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007