26. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 9. 2007

JAK TÝDEN ZKRESLUJE INFORMACE

Dopis Daliboru Balšínkovi, který v Týdnu nevyšel

Vážený pane šéfredaktore, Vzhledem k Vašemu úvodnímu slovu k číslu 10/2007 předpokládám, že se ztotožňujete s útokem Martina Fendrycha na mou osobu. Přesto si dovolím tímto dopisem požádat o právo reagovat na tři články, které v jednom čísle Týdne si mne vybraly za svůj terč. Vy sám tvrdíte, že jsem "mlžením a lhaním" získal od soudu verdikt, že jsem s StB nespolupracoval. To je závažné a lživé tvrzení, které byste měl podepřít aspoň nějakou ukázkou mého údajného mlžení a lhaní.

Přepis mého svědectví je k dispozici. Soud jsem však vyhrál především díky soudní analýze obsahu spisu, který na mne StB vedla. Je rovněž ilustrativní, že MV během šesti let jednání nenavrhlo ani jednoho jediného svědka proti mně. Prostě fakta byla a jsou na mé straně.

Dovolím si reagovat na největší nehoráznosti ze zveřejněných článků. Nebudu reagovat na lež, že jsem si připíjel šampaňským v ruzyňském salonku, neboť jste si popletli fakta. Přejdu i trapnost, s níž mne Fendrych ve svém sloupku "Katonova kariéra" důsledně nazývá přezdívkou, kterou mi dala StB bez mého vědomí.

Musím však poukázat na způsob, jakým Fendrych propojuje svou kritiku mých politických názorů s kritikou mých údajných přečinů. Hned v úvodu sloupku píše, že jsem byl "symbolem levičáctví", což v závěru zas opakuje tvrzením, že jsem byl "českým levákem. Politikem silně orientovaným na Rusko, nikoli na Ameriku, na socialismus, ne na kapitalismus". Odpustím si poznámku, že tohle černobílé vidění je poplatné fosilní době studené války neboť mohu přece být orientován na EU a na sociální demokracii, ale poukazuji na to, že jde o kritiku, byť nesprávnou, mých údajných ideových postojů, ne nějakých přečinů.

Podobně zní tvrzení, že údajně nemám rád "NATO a USA", což mimochodem není pravda. Vstup do NATO jsem podepsal za ČR právě já a několik amerických čestných doktorátů a ocenění jsem obdržel za postoje, s nimiž se ztotožňuje zhruba polovina amerických občanů. Další "ideová" kritika je už postavená na vyslovené nepravdě. Česko-řecká mírová iniciativa nebyla namířená proti NATO a nešlo o "ránu pod pás spojencům". Dokument jsme předložili členským zemím NATO v rámci dialogu uvnitř Aliance. Iniciativu později uvítalo několik evropských ministrů zahraničí a její obsah se výrazně promítl do 10 bodů, jimiž bylo v červnu 1999 ukončeno bombardování bývalé Jugoslávie.

Do ideového odsouzení přihodil Fendrych některá závažná obvinění. Tvrdí, že jsem v Británii "donášel komunistickým rozvědčíkům", což odmítl i NBÚ, a opomíjí, že jsem 20 let zajišťoval největší spojení mezi Západem a českou opozicí, což potvrzují i dokumenty StB, které Fendrych jinak bere jako bernou minci. Celkem jsem domů poslal téměř 20 tun literatury, technických prostředků atd.a vyvezl ven stovky samizdatů, dokumentů Charty 77 apod. Z mých několik stovek kurýrů nebyl zadržen ani jeden. Z mých téměř 60 kamionů byl zachycen jeden a to v dubnu 1981. Nebyl zadržen náhodou, ale byl prozrazen doma Pavlem Muraškem, což i sám přiznal. V zadrženém kamionu byly adresy příjemců literatury zakódovány a StB skutečná jména nikdy nezjistila. Patřili mezi ně Jaroslav Šabata, Jiří Dienstbier, Jiří Muller, Petr Pithart, Drahuše Proboštová a další.

Žádné tajné dokumenty jsem nezničil, jak tvrdí Fendrych. Skutečně si myslíte, že ministr sám šrotuje jakékoliv dokumenty? Správního přestupku jsem se dopustil tím, že některé dokumenty, jejichž skartování jsem potvrdil, byly později v MZV nalezeny neskartovány.

Svou neznalost faktů Fendrych prozrazuje tvrzením, že jsem "prohlásil útok USA na Irák za nelegitimní, což si nedovolil ani Kofi Annan, generální tajemník OSN". To je směšné. Všechna prohlášení k irácké invazi jsem koordinoval s Kofim a oba jsme se vyjadřovali naprosto totožně. Konstatovali jsme, že invaze bez souhlasu RB OSN porušila mezinárodní právo a Chartu OSN. Pro Vaši informaci Kofi Annan ihned po zahájení války 20.3.2003 tvrdil, že invaze "není v souladu s Chartou OSN", pak na jaře 2004 hovořil o "porušení mezinárodního práva" a v září 2004 v rozhovoru s britským reportérem BBC Omenem Bennettem Jonesem jednoznačně prohlásil, že invaze byla "ilegální". Lze si snadno ověřit.

Nejsmutnější je způsob jakým se Fendrych otřel o reputaci mé matky, která však zemřela ve svých 57 letech a nemůže se tedy bránit. Její zdraví bylo nalomeno perzekucí z doby, kdy byla anglickou, tj imperialistickou manželkou velezrádce (můj otec byl odsouzen k 25 letům vězení). Její život je výstižně popsán v autobiografické knize "Cena svobody", která byla velmi příznivě oceněna v Anglii i v USA.

Jan Kavan

                 
Obsah vydání       26. 9. 2007
26. 9. 2007 Poradci Georgi Bushovi dávají taháky, jak vyslovovat jména zahraničních politiků, zemí a měst
26. 9. 2007 Iniciativa Ne základnám reaguje na vládou zadaný průzkum o radaru
26. 9. 2007 Cenzura v Americe Fabiano  Golgo
26. 9. 2007 Meyerovi to patřilo
26. 9. 2007 Co Golgo opomněl a Kerry nestihne Vítězslav "Vitex" Dvořák
25. 9. 2007 Odpověď na "Velké loučení Jana Kavana": Jan Kavan se ještě neloučí Jan  Kavan
25. 9. 2007 Dopis Daliboru Balšínkovi, který v Týdnu nevyšel Jan  Kavan
26. 9. 2007 Proč vadí Jan Kavan Milan  Daniel
26. 9. 2007 Senzitivní téma, anebo jen (navíc?) prestiž v sázce?! Miloš  Dokulil
26. 9. 2007 Jak se v Česku dělá "vládní" beseda o Radaru Vladislav  Černík
26. 9. 2007 Nemocné nemocnice, aneb jak to, že lidé ještě pořád studují lékařství? Uwe  Ladwig
25. 9. 2007 Vstal jsem ze židle
25. 9. 2007 Amerických základen bude v ČR víc? Jan  Neoral
26. 9. 2007 Odporcovia americkej základne v nemeckom Ansbachu prehrávajú na body, no nevzdávajú sa Karol  Dučák jr.
25. 9. 2007 Kde není soudce, tam není žalobce Jiří  Jírovec
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu
24. 9. 2007 Bulvár je hnůj, ale někdy se hodí... Bohumil  Kartous
26. 9. 2007 Módní přehlídka Emil  Bok
25. 9. 2007 Svoboda není bez odpovědnosti Jiří  Paroubek
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ