6. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 9. 2007

Havel vysílá na stále stejné frekvenci. Frekvenci trapnosti

Český exprezident opět vystoupal na vrchol pomyslné hitparády trapnosti, když při prezentaci své knihy Prosím stručně v Krakově stihl -- a právem -- rozzuřit celou polskou politickou scénu bez ohledu na politickou příslušnost. Tento masmédii kdysi opěvovaný "humanista" prohlásil, že by se v Polsku měly uskutečnit předčasné volby, nad jejichž průběhem by bděli mezinárodní pozorovatelé.

Havlův výrok je z té předlouhé řady trapností, kterých se čeští politici tak rádi dopouštějí a která před prázdninami vyvrcholila devótně proamerickým popěvkem české ministryně obrany Parkanové. Té řady, která se ale často vůbec neskládá jen z obyčejných faux pas, která se v politice i v životě občas stávají.

Pomineme-li nehoráznost, že někdejší český exprezident, který se toho času v Krakově pohyboval formálně jako pouhý soukromník, si vůbec dovolil takto zásadně zpochybnit demokracii v Polsku, je třeba si všimnout i konsekvencí, které by jím navrhovaný krok pro Poláky měl. Havel totiž do světa a Polákům neřekl nic menšího, než že je považuje za totálně nesvéprávné jedince, kteří si sami nejsou schopni rozhodovat o správě věcí veřejných a dokonce ani sami zorganizovat volby. A přispěchal i s nabídkou řešení: "mezinárodních pozorovatelů".

Pokud bychom přistoupili na Havlovu hru, že jakási andělská "mezinárodní spravedlnost", vysílající tu i onde své "mezinárodní pozorovatele", vůbec existuje, pak by jeho výrok byl dokonalou ukázkou onoho biblického "Třísku v oku bližního vidíš, trám ve vlastním nikoliv...". Copak stát, jehož je Havel občanem, je v nějakém lepším stavu než Polsko? Politická garnitura bratří Kaczinských má naopak proti té české ještě vyšší legitimitu -- nezačala fungovat na základě dvou přeběhlíků z opačné, levé strany politického spektra, sociální demokracie, kteří Topolánkově koalici umožňují vládnout a byli a zůstávají exemplárním příkladem bující politické korupce u nás a také toho, že ať český volič volí jak volí, mocní se -- za jeho zády a klidně i proti jeho zájmům -- vždycky nějak dohodnou. Do Česka ale Havel mezinárodní pozorovatele nechce.

Měl-li by být Havel upřímný, musel by se -- chtěl-li by dnes mezinárodní pozorovatele povolávat do Polska - zamyslet i nad tím, jak dobrým či naopak špatným prezidentem byl kdysi on sám a zda jeho vlastní stát kdysi nepotřeboval celé kohorty těchto -- hypoteticky dokonale spravedlivých -- "mezinárodních pozorovatelů". Stav státu, jehož byl Havel kdysi prezidentem, ale příliš stavu, na který by mohl být kdokoliv hrdý, neodpovídal. Masivní tunelování národního bohatství, právní devastace a rostoucí kriminalita, k níž Havel sám několikrát přímo přispěl, když nejprve v prvotním opojení mocí a lačný bombastického gesta na svobodu vypustil desetitisíce kriminálníků a poté zneužívajíc prezidentského práva amnestie několikrát zasáhl do právního procesu ve prospěch svých známých či známých svých známých, to všechno byly rysy havlovské éry. Tehdy ale po "mezinárodních pozorovatelích", kteří by v Česku udělali pořádek, nevolal.

Nevolal po nich ani tehdy, když jej v 1998 parlament zvolil znovu českým prezidentem -- ovšem většinou jednoho hlasu -- právě toho hlasu, který patřil právoplatně zvolenému poslanci Sládkovi, kterého těsně před volbou k Havlovi podlézavá justice umístila do vazby. A už vůbec po nich nevolal, když se pod jeho rukama a proti vůli většiny Čechů a Slováků rozpadl stát, jemuž Havel přísahal věrnost, Československo.

Nyní a v polském případě Havel po "mezinárodních pozorovatelích" volá.

Oni "andělští" pozorovatelé, přinášející dokonalou spravedlnost, to však zřejmě nebudou, neboť takoví prostě neexistují a -- což Havlovi přiznejme -- on to jistě sám ví nejlíp.

Takže jakou "mezinárodní spravedlnost" měl tedy exprezident na mysli?

Tu, která v roce 1999 rozhodla o tom, že za krutosti, k nimž docházelo na území bývalé Jugoslávie, může výhradně srbský prezident Miloševič -- a je proto potřeba zbytkovou Jugoslávii bombardovat? Nebo snad tu, která v roce 2003 do světa vytrubovala, že Saddam Husein vlastní zbraně hromadného ničení -- a je proto třeba zaútočit na Irák a zmasakrovat nejen irácké vojáky, ale přitom pozabíjet i tisíce civilistů? A při tom slibovala, že USA exportují do Iráku "svobodu a demokracii" a že irácký lid bude "šťastný"?

Nebo snad tu "spravedlnost", která rozhodla o tom, že americký radar by měl stát v Brdech a na jejíž stranu se Havel okamžitě postavil a v rozhovoru pro německé noviny přitom jednou sáhl i ke svému oblíbenému tématu - "smrdutému čecháčkovství"?

V mnoha případech se exprezident stal propagátorem akcí ve jménu "mezinárodní spravedlnosti". A při tom se stihl zapsat do dějin mnoha svými výroky, jako třeba když hovořil o "humanitárním bombardování" v případě útoku na Jugoslávii.

Jenže Havlovy výroky jsou absurdní jen na první pohled. Mají svou hlubokou logiku. Havel si totiž vždycky troufal jen na někoho, třeba dnes zrovna na politickou garnituru bratří Kaczinských.

V jiných případech byl ale dokonale slepý a hluchý. Pomineme-li již Havlovo přehlížení nepravostí ve státě, jímž byl kdysi prezidentem, na mezinárodním poli se tato slepota a hluchota začala vyskytovat vždycky tam, když se nepravosti děly na území či přičiněním zemí, které Havel jistě považuje za své největší přátele, totiž USA a Izraele.

Za celé dnes už jak víc než čtyři roky nevyřkl ani slovo k situaci v zemi, proti níž vyzýval k válce, totiž v Iráku, a měl by tedy alespoň cítit určitý díl odpovědnosti za její další osud (a velký, neboť těsně před vpádem do Iráku se podepsal pod dopis několika státníků vyzývající k invazi). Co na tom, že v "osvobozeném" Iráku v důsledku tohoto Havlem přivolávaného a oslavovaného "osvobození" zemřelo možná již okolo miliónu lidí, z nichž zdrcující většinu tvořili civilisté?

Proti komu tedy vlastně válka proti Iráku byla vedena -- proti diktátorovi, nebo tažení proti Saddamovi bylo jen maskovanou záminkou k budoucí genocidě jednoho celého národa -- a to vše za přítomnosti a dohlížení tisíců americký vojáků ve službách této "mezinárodní spravedlnosti", ale také za zarputilého mlčení nejrůznějších profesionálních "humanistů"?

Havel nešpitl ani tehdy, když před ne tak dlouhou dobou izraelská vojska v sousedním Libanonu v odvetu za únos několika svých vojáků zbombardovala libanonská města a při tom pozabíjela i velké množství nevinných civilistů. Co to bylo jiného než terorismus?

Ovšem co je dnešní Polsko proti tomuto skutečnému teroru, teroru, který na svých teritoriích a v rámci prosazování svých zájmů prováděly v minulých letech USA a Izrael, aniž by je jacísi "humanisté" vyzývali k pozvání "mezinárodních pozorovatelů"? Havlův nápad, který vyslovil v Krakově, je totálně absurdní. Vyzývat k příchodu mezinárodních pozorovatelů, kteří by dohlíželi nad volbami v Polsku, je směšné a exprezident se tím jen ještě více deklasoval.

Ale, a to už vůbec směšné není, je to, jak směšná je celá tato "mezinárodní spravedlnost". Dnešní svět se ocitl v situaci totálního rozpadu mezinárodních norem, velké mezinárodní organizace -- pokud vůbec nejsou jen dovednými zástěrkami k prosazování úzkých zájmů moci a peněz, jako třeba Mezinárodní měnový fond či Světová banka -- se staly jen impotentními a dokonale neakceschopnými strukturami, v jejichž útrobách sice pro nejrůznější konference, cestování po celé světě a královské platy jejich funkcionářů mizí jako v nějaké černé díře miliardy dolarů, ovšem "produkce" těchto "mírových" a "humanitárních" struktur ústí jen do ještě větší bídy a násilí ve světě.

Právě v takovém světě, kde totálně selhalo mezinárodní právo a kdysi posvátné principy jsou mocným politickým hráčům k smíchu, je možné širokou světovou veřejnost velmi účinně mást výroky všelijakých uměle mediálně vytvořených celebrit, takových, jako je třeba Havel.

Krakovský výrok exprezidentův ukázal ještě jednu věc. Havel - třebaže ostentativně vystupuje jako soukromník - stále ještě neodešel do politického důchodu. Takže bychom se z jeho úst mohli dočkat ještě nejednoho nechutného výroku.

Třeba na adresu Íránu. Třeba pokud by se snad v budoucnosti šíleným neokonz spolu s proizraelskými aktivisty podařilo dotlačit USA k válce proti této islámské zemi. Pak se dá znovu očekávat rychlý Havlův příchod na scénu. Ostatně mediální kampaň proti Íránu je již mnoho let v plném proudu. Ta mediální kampaň, která vždy s neomylnou jistotou a ve všech případech kráčí v tom směru, kam míří i Havlovy výroky a kam směřují americké a izraelské zájmy.

Navíc americké letadlové lodi jsou již přítomny v zálivu.

Česká televize si Havla nedávno již jednou - jako pro ně zřejmě adekvátního komentátora -- k diskusi k problematice Íránu pozvala. Redaktor v otázce projevil podivuhodnou obavu o íránské zbraně hromadného ničení ( projevit obavy o zbraně hromadného ničení americké či izraelské jaksi zapomněl) a otázal se, zda hrozí napadení například Izraele. Havel ale moderátorovy obavy lehce odbyl. Jen se tak potutelně - tak jak to umí jen on - pousmál a šibalsky moderátorovi i divákům prozradil, že pokud by se snad Írán vskutku něčeho tak šíleného dopustil, KDOSI by Izraeli pomohl.

Víme, kdo je tím KDOSI. A Havel ví, že my to víme.

Celý svět to ví.

Ovšem je otázka, co by tento profesionální "humanista" vyprávěl do éteru v případě, že by to nebyl Írán, který by někoho napadl, ale byl by to naopak KDOSI jiný, kdo by zákeřně napadl tuto islámskou zemi.

Sázkaři by na to mohli uzavírat sázky.

Doufejme jen, že to nebude nikdy potřeba. A vlastně buďme rádi, že nejposlednější výrok českého exprezidenta je protentokrát skutečně jen trapný.

                 
Obsah vydání       6. 9. 2007
6. 9. 2007 Protiústavní existence vojenských újezdů jako územních jednotek České republiky Aleš  Uhlíř
6. 9. 2007 Dvě technické poznámky k radaru: pražská sídliště a satelitní televizní vysílání
6. 9. 2007 O přítomnosti cizích vojsk snad rozhoduje Parlament?!?
6. 9. 2007 MFD: "Žádný tisk v srpnu 1968 neprotestoval proti ruské okupaci!" František  Řezáč
6. 9. 2007 Americký bombardér B-52 omylem vzlétl s jadernými střelami
6. 9. 2007 Německo překazilo "obrovské" spiknutí atentátníků
6. 9. 2007 Luciano Pavarotti zemřel
6. 9. 2007 Grazie, Luciano... Boris  Cvek
6. 9. 2007 Sen o moderní levici Michael  Kroh
5. 9. 2007 ČSSD, volba prezidenta a bytová družstva? Všechno dohromady? Stanislav  Křeček
6. 9. 2007 Krušné daně obchodu s malými a lehkými střelnými zbraněmi Mesfin  Gedlu
6. 9. 2007 Postřelená kachna a schopný muž Ladislav  Žák
6. 9. 2007 Havel vysílá na stále stejné frekvenci. Frekvenci trapnosti Luděk  Toman
6. 9. 2007 Dogma o papežské neomylnosti Boris  Cvek
6. 9. 2007 Cvrkot občanských demokratů Pavel  Kopecký
6. 9. 2007 MAKS 2007 - Symbol ruských ambicí Jiří  Csermelyi
6. 9. 2007 Film 9/11 Mysteries se bude vysílat v rakouské televizi
5. 9. 2007 Neférové postupy
6. 9. 2007 Protiraketový systém je kamufláž Karol  Dučák jr.
6. 9. 2007 "Tak trochu jiná reality show" Odhalení pokračuje v novém školním roce - i v České televizi
6. 9. 2007 V předvečer útoku na Írán? Daniel  Veselý
5. 9. 2007 Čínští hackeři se zaměřili i na britskou vládu
6. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
5. 9. 2007 Greenpeace přivítalo vládu v dějišti mistrovství světa ve zbrojení
5. 9. 2007 Studie "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" -- posouzení východisek a relevance z nich vyvozených závěrů
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
5. 9. 2007 "Ani u poslední večeře by nemělo chybět pivo Bernard"
5. 9. 2007 Který prezidentský kandidát je nejlepší? Tomáš  Franke
5. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie Immanuel  Wallerstein
5. 9. 2007 Rukojmí byli z Afghánistánu propuštěni - a teď to dilema Max  Park
5. 9. 2007 The Post-Taliban kidnap dilemma Max  Park
5. 9. 2007 Zimomřivá nelehkost nevypočitatelného léta 2007 Miloš  Dokulil
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
4. 9. 2007 Davové psychózy nemusí propuknout jen v létě a jen ve finančním sektoru
5. 9. 2007 Mýlíte se, paní Parkanová Václav  Hála
4. 9. 2007 Jen být vládou ovládáni není demokracie aneb recept na poctivost politiky ČSSD Jaroslav  Foldyna
5. 9. 2007 Elegantní design České televize Štěpán  Kotrba