22. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 1. 2007

Přestaňte oživovat Mezinárodní měnový fond

Walden Bello, Soren Ambrose

Když ekonomové a politici debatují o tom, co dělat vzhledem k nejnovějším výzvám, kterým čelí Mezinárodní měnový fond (MMF), mají skupiny občanské společnosti jednoduchou odpověď: Přestaňte MMF oživovat.

25 let měl svět pro země, které se nacházejí ve finanční krizi, jednu odpověď: přijměte lék, který nabízí politika MMF a vstupte do úmorného koloběhu, který přichází s půjčkami od MMF a Světové banky (SB). Tato cesta fungovala velmi dobře - pro velké společnosti v bohatých zemích, které do zemí vstupují dveřmi otevíranými politikou MMF a odcházejí s ohromnými zisky.

Ale pro lidi - MMF a SB říkají, že se snaží pomáhat 'chudým' - jsou výsledky velmi odlišné, ve skutečnosti naprosto katastrofální. MMF má obrovskou moc - může všem ostatním věřitelům říci, aby nějakou zemi izolovali, když není poslušná jeho příkazů - takže není překvapením, že vlády se jeho požadavkům podřizují.

Nemělo by ani překvapovat, že když nějaká vláda propouští pracující, prodává společnosti cizincům, snižuje výdaje na zdravotní sestry a učitele, snižuje dotace, na kterých závisejí chudí zemědělci a spotřebitelé, privatizuje základní služby jako zdravotnictví a zásobování vodou a znepřístupňuje půjčky pro malé podniky, jinými slovy, když postupuje podle instrukcí MMF, je výsledkem prohloubení chudoby, zhoršení indikátorů zdraví, rostoucí negramotnost a ekonomika zredukovaná na poskytování surovin a levné práce pro mnohonárodní korporace.

Oddanost MMF tržnímu fundamentalismu - přesvědčení, že řešením každého problému je otevřenost vůči silám nabídky a poptávky - je tak extrémní, že v roce 2001 přikázal Malawi "komercionalizovat" její agenturu pro reservy obilovin. Lámete-li si hlavu nad tím, proč by agentura, která má sloužit zamezení hladomoru, měla podléhat tržním silám, představte si, jak je rodinám toho tisíce lidí, kteří později v tom roce hlady zemřeli. Byli ponecháni bez přístupu k potravě poté, co tato agentura byla přinucena prodat své stávající rezervy pro to, aby se "kapitalizovala"; než mohla znovu doplnit zásoby, nastal nedostatek a ceny vyletěly nahoru a ponechaly agenturu - a chudé Malawijce - bez ochrany.

Vlády, které ovládají MMF - USA, EU, Kanada a Japonsko -, se v dubnu (2006 - pozn. red.) sešly ve Washingtonu za rostoucích známek toho, že ti, kdo si od MMF půjčili, mají dost těchto požadavků jednostranné, katastrofální politiky. Zatím co nejchudší země, převážně v Africe, zůstávají uzavřeny v okovech MMF, ty země, které si to mohou dovolit -

Brazílie, Argentina, Indonésie, Uruguay, Turecko - chtějí buď splatit své dluhy vůči MMF dříve než plánováno nebo o takové možnosti vážně diskutují. Všechny říkají, že si od MMF více půjček nevezmou. To, že tyto země patří také mezi největší dlužníky MMF, přimělo jeho bose k zamyšlení, protože to by mohlo znamenat omezení nebo dokonce uzavření MMF.

Shromáždění ministři financí a guvernéři centrálních bank - někteří z nich v týdnech předcházejících zasedání MMF hlasitě dávali najevo své znepokojení - vyjádřili svou spokojenost nad řešením, které si podrobně naplánovali.

Jaké je nové pojetí MMF? To není zcela jasné - většinou hovořili o tom, že je třeba dát instituci více pravomoci pro svolávání minisummitů zemí, které stojí před možnými ekonomickými problémy. Ale znamená-li uvolněný výraz ve tvářích delegátů, že mají pocit, že zachránili MMF tím, že posílili jeho roli v globální ekonomice, mohli bychom se všichni ocitnout v nesnázích.

Od konce Bretton-Woodských měnových úprav na začátku 70. let nemá MMF ve skutečnosti žádný vliv na bohaté vlády, které nepotřebují jeho půjčky. Jestli to, co vzejde z poslední krize důvěry v roli této instituce, bude agentura nově povzbuzená k tomu, aby vnucovala svůj myšlenkově omezený typ ekonomické orthodoxie - téže, která aktivovala asijskou finanční krizi příkazy k nečinnosti a zvýšení úrokových sazeb, kroky, o nichž MMF sám nyní připouští, že nebyly příliš moudré - pak neblahá proslulost, kterou získal MMF v Latinské Americe, Asii a Africe by se mohla rychle rozšířit do bohatších částí světa.

Globální ekonomické řízení není špatná myšlenka. Ale MMF není agenturou, která by je mohla uskutečňovat. Je po 25 letech zneužívání naprosto zdiskreditovaná v rozvojových zemích i v 'nových ekonomikách'. Pokusy MMF vnucovat svá řešení vládám a občanům zvyklým dělat svá vlastní rozhodnutí se pravděpodobně daleko nedostanou. Však také jediným řešením pokračujících krizí v Africe a jiných zbídačelých částech světa je obnovení politiky suverenity lidí a vlád.

Zastaralost MMF vychází najevo; spíše než se pokoušet ho udržet při životě tím, že se mu poskytne nová moc, mělo by se mu dovolit zemřít přirozenou smrtí.

Walden Bello je výkonným ředitelem organizace Focus on Global South (Zaměřeno na globální Jih), koncepčního centra odborníků zabývající se globálními ekonomickými trendy, a hostujícím profesorem globální politické ekonomie na Kalifornské universitě v Irvine.
Soren Ambrose je politickým analytikem v "50 Years Is Enough: US Network for Global Economic Justice" (50 let stačí: Severoamerická síť pro globální ekonomickou spravedlnost), skupině, která má svou základnu ve Washingtonu a věnuje se prosazování zásadní reformy MMF a SB.

Přeložila |mp| zdroj ZDE

                 
Obsah vydání       22. 1. 2007
22. 1. 2007 Petr Uhl vystoupil ze Strany zelených Milan  Daniel
22. 1. 2007 Vážení členové strany Zelených! Petr  Uhl
22. 1. 2007 Guardian: Češi schválili stavbu základny pro amerického "Syna Hvězdných válek"
22. 1. 2007 Na Američany oživený závod ve zbrojení ekonomicky doplatí Česká republika
22. 1. 2007 Osvícený despotismus Alexandra Vondry Bohumil  Kartous
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
22. 1. 2007 Pohrdání demokracií Tomáš  Stýblo
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
20. 1. 2007 Začalo další kolo závodů ve zbrojení Štěpán  Kotrba
20. 1. 2007 Raketová základna v ČR a Britské listy formou celostátního letáku?
22. 1. 2007 Objektivní informace formou tištěného letáku?
20. 1. 2007 Melčák a Pohanka: Stejný projev idiocie, jaký ČSSD projevila při volbě Klause prezidentem Jiří  Jírovec
19. 1. 2007 Britské listy konkurentem řadě médií - za rok 2006 deset milionů zhlédnutých stran
22. 1. 2007 Píseň o nejbližší vině Jan  Skácel
22. 1. 2007 Bush: kombinací tvořivé strategie a nejvyspělejší techniky znovu definujeme válku podle našich podmínek Ninan  Koshy
22. 1. 2007 Bolívijský prezident Morales: rok ve funkci Simone  Radačičová
22. 1. 2007 Přestaňte oživovat Mezinárodní měnový fond Walden  Bello, Soren  Ambrose
22. 1. 2007 Jak se líbí Kateřině Jacques mezi zastánci globálního kapitalismu? Monika  Hoření
22. 1. 2007 Šťastní lidé na ostrově Vanuatu, aneb jak jinak... Uwe  Ladwig
22. 1. 2007 Iluze liberální spravedlnosti Milan  Valach
22. 1. 2007 Petice proti panujícím politickým poměrům a americké vojenské přítomnosti v ČR Jiří  Mašek
22. 1. 2007 Dobře pamatuji kolony ruských vojenských vozidel Michal  Rusek
22. 1. 2007 Z Klausovy zloby vznikla Topolánkova vláda Oldřich  Průša
22. 1. 2007 Mediální guláš z Melčáka a Pohanky říznutý radarem
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
21. 1. 2007 Rusko se základny nebojí, ale české rozhodnutí nezůstane bez následků
20. 1. 2007 Přeběhlíci jsou samozřejmě zrádci
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Trestní proces s Tonym Blairem
20. 1. 2007 Stane se Čína i vojenským pánem světa?
20. 1. 2007 Západ zuří, že Čína sestřelila satelit
20. 1. 2007 Sestřelení družice potvrzeno americkým monitorovacím centrem Štěpán  Kotrba
19. 1. 2007 Stephen Hawking: Musíme uznat katastrofální nebezpečí klimatických změn
19. 1. 2007 Jasný signál Ladislav  Žák
19. 1. 2007 Německo: Uragán, Stoiber a chudá princezna Tomáš  Krček
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce