4. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 1. 2007

Hra o genocidu

Je velmi těžké psát článek na takto tragické téma. Cesta ke lži - to by asi byla nejlepší charakteristika dnešní nové evropské pojmové vlny, v jejímž důsledku může být rozdmýchána nacionální vášeň a nenávist, může být pošlapáno to, co vzniklo v poválečných desetiletích mírové spolupráce evropských států, může dojit ke zneuctění památky těch, kteří obětovali své životy v boji proti nacismu.

Autor je poradcem Václava Klause.

Ve filmu Alphaville jednoho z autorů francouzské nové vlny filmové, Jeana Luca Godarda, je možno si povšimnout tohoto poselství: svět, ve kterém se snaží jakýsi univerzální mozek určovat lidem nové významy slov, svět, ve kterém jsou slova z oficiálních slovníků vymazávána, a ve kterém jsou trestáni a popravováni ti, kteří se podle univerzálního počítače (Alfa 60) nechovají dostatečně racionálně, takový svět nemůže být ničím jiným, než zrůdným totalitním, nesvobodným režimem, který utiskuje a ničí život člověka.

Několik poválečných desetiletí jsme všichni žili v domnění, že se nemusíme dívat do slovníku, abychom zjistili, co rozumět pod slovem genocida. I z etymologického pohledu je věc jasná: jde o zničení, vyhubení genomu, čili všech jeho nositelů. Jde tedy o záměrné, vědomé vyhlazování, hubení, ničení, předem definované skupiny lidí, a to na základě jejich dědičných znaků příslušnosti, nejčastěji rasových, národních, etnických, či náboženských.

Všem je dostatečně známo, jakým záměrným, vědomě plánovaným zločinem bylo genocidium takzvaných méněcenných národů a ras, prováděných jednotlivými mocenskými složkami nacistického německého státu.

Nejen, že Češi, Poláci, Rusové a jiné národy měly být vyhlazeny (s výjimkou těch, kteří byli shledáni vhodnými k poněmčení a převýchově), zejména však evropští Židé, kterých bylo vyhlazeno téměř 6 miliónů, plné dvě třetiny. Jistě není nutno připomínat, že naprostá většina z nich našla smrt ve vyhlazovacích táborech, které byly konečnou stanicí transportů těch, kterým totalitní mašinérie nacistického Německa nedala žádnou šanci.

V hodnocení uplynulých událostí jde vždy o to, aby nedocházelo k ahistorickým posunům v jejich vnímání a interpretaci. Bohužel, u značné části německé veřejnosti však k tomuto posunu bohužel již došlo. Za jednou provždy dané nelze považovat nic, a ačkoliv došlo k poválečné denacifikaci, neexistují nikdy záruky toho, že nemůže docházet k nějakým novým, dalším dezinterpretacím, ahistorickým nánosům, nepravdivým překroucením příčin a následků, či k zamlčení skutečné podstaty německého nacismu a jeho historické jedinečnosti.

Zápůjčka pojmu "genocida" je dnes v módě. Předloňský sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu měl motto "vyhnání je genocida", loňským motttem bylo "Vyhnání je vyvraždění národa, právo na vlast patří k budoucnosti. I tvrzení o poválečném transferu, že "vyhnání je genocidium a totéž, co vymýcení existence národa", jak prohlásil Bernd Posselt na loňské XV. Jihlavské českoněmecké konferenci, ale ukazuje, že se dnes zcela samozřejmým stalo něco, co až dosud bylo úplně nepředstavitelné.

Německo v tom není samo, obdobně se s pojmem genocida experimentuje i ve Francii. Ačkoliv zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident, francouzské Národní shromáždění přijalo zákon o trestnosti popírání "genocidy" Arménů ze strany Turků za první světové války.

Dnes, po devadesáti letech, tedy nemá zcela nezúčastněná země (nejde o sousední stát Turecka, natož Arménii) nic lepšího na starosti, než svým zákonem (sic!) prohlašovat některé zacházení za genocidu a zároveň popírání tohoto tvrzení za trestný čin.

Jde zde o slova, o jejich užití. To, co bylo až dosud zcela nezpochybnitelným, čili obecná shoda nad jednoznačností pojmu genocida, je náhle relativizováno: Tehdejší Osmanská říše se pod náporem války hroutila a tamní Arméni otevřeně spolupracovali s cizími mocnostmi, zejména s Ruskem, které útočilo na zemi z východu a činilo si územní nároky. Není sebemenšího sporu o tom, že Arméni v tomto období velmi trpěli, ale i oni páchali nemalá zvěrstva na Turcích a příslušnících dalších muslimských národů -- tyto oběti se počítaly až v desítkách tisíc.

Podle mezinárodních konvencí se rozumí genocidou takové vyhlazování či likvidování dané skupiny lidí, které má za cíl zcela nebo částečně zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.

Ale vraťme se kousek zpátky: copak dnes jde o natolik neznámé, nepoužívané či cizí slovo, abychom museli hledat nové a přesnější slovníky k tomu, abychom pochopili, co znamená? Co by tedy znamenalo, kdybychom dnes dobře známý a pochopitelný význam slova "genocida" svěřili těm, kteří se prohlašují za experty na genocidu a exaktní vědce v oblasti významů slov, které používáme?

Podobně, jako lze velmi jednoduše vyčíst z francouzských snah velmi nízkou a účelovou hru s cílem zabránit užšímu zapojení Turecka do evropských integračních struktur z důvodů francouzské rivality, nezvládnuté imigrace, žárlivosti či obavy ze ztráty exkluzivity v mnohých oblastech, lze ve snaze mnohých německých vysídleneckých spolků vidět snahu obdobně nízkou a obdobně účelovou.

Hra o genocidu, kterou dnes v Evropě mnozí rozehrávají, je nebezpečná. Nenechme si vzít naše slova. Jsme to my, kdo jim má právo dávat jejich obsah. Již Konfucius věděl: ztratí-li slova svůj význam, ztratí lidé svou svobodu.

                 
Obsah vydání       4. 1. 2007
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš
4. 1. 2007 Michael  Marčák
4. 1. 2007 Saddámova poprava: "Ještě jednou! Pořád to ještě není dost důstojné!"
3. 1. 2007 Americký generál: "My bychom popravili Saddáma Husajna jinak"
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
4. 1. 2007 Rampouchy Antonín  Brousek
4. 1. 2007 Michael  Marčák
4. 1. 2007 Úspěch je relativní věc a není to humánní hodnota, aneb Jak se dnes připravit na život Uwe  Ladwig
4. 1. 2007 Lyrický optimismus z Glasgow aneb O Čulíkově kolizi mocenské spásy Josef  Brož
4. 1. 2007 Poznávat, co je jinde, je důležité
4. 1. 2007 Hra o genocidu Michal  Petřík
4. 1. 2007 Takové to bylo... Ladislav  Žák
4. 1. 2007 Novoroční antiprojev Robert  Bartoš
4. 1. 2007 Somálsko: dávat vinu obvyklým podezřelým, to je recept na vleklou regionální destabilizaci Mesfin  Gedlu
4. 1. 2007 Vědci "nalezli způsob jak levně patentovat léky"
4. 1. 2007 Léky za zlomek jejich ceny? Pohádka o filantropech Tomáš  Krček
4. 1. 2007 Koruna, listerie, hysterie František  Schilla
4. 1. 2007 Konec starých časů Alex  Koenigsmark
4. 1. 2007 Zrcadlo Tomáš  Koloc
3. 1. 2007 Strana Baas zvolila Saddámova nástupce
8. 1. 2007 Milan  Kozelka
3. 1. 2007 Štětina, KSČM, Rusko a Gruzie
3. 1. 2007 Témata, o nichž se v roce 2007 zřejmě nebude psát
3. 1. 2007 Všem občanům drahé divadlo Filip  Rožánek
3. 1. 2007 Novoroční zamyšlení Egon T. Lánský
3. 1. 2007 Velká politika, velké peníze Oskar  Krejčí
3. 1. 2007 Do nového roku Jan  Čulík
3. 1. 2007 Flexibilněji a dynamičtěji do roboty Martin  Šaffek
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce