3. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 1. 2007

Znáti samu podstatu Boží jest znáti Jeho Jméno...

Nehodlám polemizovat s názory čtenáře Václava Kadlece , al El není vlastní jméno nějakého konkrétního boha, ale vlastnost boha. V hebrejštině znamená podstatné jméno El sílu, vládu či nadvládu. Doslova je to tedy bůh vládnoucí, neboť různá jména boží mají v Tenachu a na něj navazující kabale svůj kontextuální význam.

Tím zároveň odpovídám Tomáši Kolocovi na jeho výzvu po uznání jedné jediné morálky: mnoho sjednotitelů už bylo, ještě více sjednocovaných. Mezi silou, vládou a nadvládou je obdobný sémantický rozdíl, jako mezi humanitou, humanitní vědou a humanitárním bombardováním. Principy boží i lidské bývají totiž různě vykládány. Jak se komu hodí... Jedni káží vodu a pijí víno. Druhým je to ale upřeno.

Eloah je jednotné číslo, Elohím je množné číslo, Elohim jsou tedy "bohové"... Záměna množného a jednotného čísla se obecně vykládá buď jako pluralis maiestatus či pluralis amplitudinis, mající ozvláštnit oslovení boha - úřadu či navýšit jeho vliv. To je jeden výklad. Ten druhý, prozaičtější, tkví v postupné proměně polyteismu v monoteismus. Další výklad významu je daleko více vycházející z neuchopitelné a nedokonalým člověkem nepopsatelné jsoucnosti vyšší bytosti, jejíž jméno nelze ani vyslovit. A tak zatímco "moderní" výklad bible pro sedláky v Evropě používá jednoho shrnujícího jména - Hospodin (gospodъ staroslověnsky pán - Drážďanská , Kralická bible), Kyrios ( κύριος řecky pán - Septuaginta), Dominus (Vulgáta), originální znění hebrejské je daleko pestřejší a mnohovýznamovější. Jména boží, určené v tu chvíli projevovanými vlastnostmi, boží povahou, jsou definovány kontextuálně k situacím a poslelstvím. JaH ( יה , bina - porozumění: třetí sefira kabaly), JeHoV, (Jehova - ve skutečnosti známe jen souhlásky יהוה způsobí, že se stane) jako Bůh věčný a skrytý (chochma - moudrost: druhá sefira kabaly, tif'eret - krása: šestá sefira). V talmudské době se soustředily spekulace o tetragrammatu יהוה do tajemného nevyslovitelného Božího jména, kryptogramu, který měl mít v úplné formě 4, 12, 24, 48 a 72 písmen.

Ehje ašer ehje "Ten, který byl a bude". (Ex. 6,2-3 , keter - koruna: první sefira kabaly), El Šaddaj ydv Bůh Všemohoucí, El Chaj (jesod - základ: devátá sefira kabaly), Adonaj אדני - pán (malchut - království a šekina - přítomnost: desátá seifra kabaly), El Oah / El Ohím אלהים jako bůh / bohové stvořitelé - silný , plný síly, vládnoucí - ochraňující, žehnající, a starostlivý. Bůh soudce, bůh"společenské" smlouvy (din - právo a gevura - síla : pátá sefira kabaly). A nebo také proklínající. Protože je si nutno uvědomit, že význam klatby v současném kulturním kontextu jako součásti černé magie či žehnání jako součásti bílé magie zmizí, jakmile je magickým vše a neexistuje rozdíl mezi "dobrým" kouzlem a "zlým" kouzlem. Všechna jsou přenesenými božími zásahy a kroky boha nepřísluší lidem hodnotit. (Job 1,5; 1,11 a 2,9. ) Bůh nepůsobí jen dobré, ale i zlé. Eli, Eli, lema sabachtani? , pravil Matouš - aramejsky...

El אל je Bůh silný - protiklad lidské slabosti, plný lásky (Chesed - láska a gedula - velikost: čtvrtá sefira kabaly); ha-šem שם Bůh tajemství, Bůh jména, nejlépe asi psát s velkým J neboť jde o samojsoucnost onoho nevyslovitelného Jména božího ; Adošem je pak Pán jména; Kedoš Jisrael Svatý bůh lidu Izraele; Ašer Eheie, Ararita, Melech ha-olam je Král všehomíra; Ha-Makom je Bůh všudypřítomný; Eleon je Nejvyšším bohem mezi všemi, Adonai cevaot (necach - vítězství: sedmá sefira kabaly), Elohim cevaot (hod - sláva: osmá sefira), Eloha Vedaath, JHVH Zidkenu, Elohim Gibor, Adonai Melek, JHVH Elohim.... Strom 10 sefir, to je deset 10 pračísel, deset sfér poznání, deset božích jmen, deset sil božích, které určují pozemské události - základ židovské mystiky, kabaly.

Pro ty, kteří chtějí vědět víc: Sefer Jecira ZDE

Jindřich Cornelius Agrippa z Nettesheimu: Okultní filosofie II. ZDE

Islám je na tom ještě hůře, neboť zde je jmen božích celkem 99... Jen námatkou: al-Ghafúr - Odpouštějící , as-Sami' - Slyšící , al-Madžíd - Slavný , al-Alím - Vědoucí , al-Wahháb - Dárce , al-Azíz - Mocný , al-Malik - Král , al-Fattáh - Otevírající , ar-Rahim - Slitovný , ar-Rahman - Milosrdný, al-Muqít - Vyživující, ar-Rašíd - Vedoucí správnou cestou .

                 
Obsah vydání       3. 1. 2007
3. 1. 2007 Americký generál: "My bychom popravili Saddáma Husajna jinak"
3. 1. 2007 Všem občanům drahé divadlo Filip  Rožánek
3. 1. 2007 Flexibilněji a dynamičtěji do roboty Martin  Šaffek
3. 1. 2007 Mírové sbory OSN "znásilňují v Súdánu děti"
3. 1. 2007 Šílená dopravní politika britské vlády vyhání cestující z vlaků do letadel a zhoršuje globální oteplování
3. 1. 2007 Strana Baas zvolila Saddámova nástupce
3. 1. 2007 Novoroční zamyšlení Egon T. Lánský
3. 1. 2007 V ráji žab Milan  Exner
2. 1. 2007 Proces se Saddámem nebyl spravedlivý
3. 1. 2007 Do nového roku Jan  Čulík
3. 1. 2007 Jediná cesta, jak "zachránit ČR"?
3. 1. 2007 Témata, o nichž se v roce 2007 zřejmě nebude psát
3. 1. 2007 Americká firma Halliburton naučila Írán jak obohacovat uran
3. 1. 2007 Američtí vyšetřovatelé umučili k smrti vězně v Afghánistánu a v Iráku
3. 1. 2007 Světové oceány ve vrcholném nebezpečí
3. 1. 2007 Nový rok nezačal pro Rakousko šťastně Richard  Seemann
3. 1. 2007 Velká politika, velké peníze Oskar  Krejčí
3. 1. 2007 Novoroční projev kancléřky Merklové, aneb Jak se z ničeho dělá téma Uwe  Ladwig
2. 1. 2007 Irák bude vyšetřovat, kdo nafilmoval Saddámovu popravu
2. 1. 2007 Když už chcete někoho zabít, zabijte ho důstojně! Jan  Paul
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika
8. 1. 2007 Milan  Kozelka
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem
1. 1. 2007 Trest smrti jako pornografie
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát
2. 1. 2007 Léky za zlomek jejich ceny?
3. 1. 2007 Štětina, KSČM, Rusko a Gruzie
3. 1. 2007 Neuvěřitelná hloupost arabských šajchů
3. 1. 2007 Znáti samu podstatu Boží jest znáti Jeho Jméno... Štěpán  Kotrba
3. 1. 2007 K polemice Štěpána Kotrby se Saddámovým nekrologem Tomáš  Koloc
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
2. 1. 2007 Buďme zdravě sebevědomí Václav  Klaus
2. 1. 2007 O studené občanské válce v dnešní ČR
2. 1. 2007 Povolební krize a ústava II. Zdeněk  Jemelík
2. 1. 2007 Svět v roce 2007 "zaznamená dosud nejteplejší rok, dopad El Niña se sloučí s globálním oteplováním"
3. 1. 2007 Ropný zlom či vrchol? Aneb zdroje jsou a budou Michal  Brož
2. 1. 2007 Peak Oil aneb výběr ze zpráv Rádia Jerevan Jan  Hošek
1. 1. 2007 Občanům EU, cestujícím do USA, smějí Spojené státy kontrolovat emaily a transakce na úvěrových kartách
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce