3. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2006

§ 5 OZ

Chtěl bych jen velmi stručně zareagovat na článek p. Zabloudilové "Byt", konkrétně na zmínku o poskytování ochrany dle § 5 občanského zákoníku.

Musím upozornit, že ochrana dle § 5 OZ, o níž autorka hovoří, není poskytována automaticky, ale pouze na návrh (žádost), kdy je pak zkoumáno, zda existoval určitý pokojný/faktický stav, zda došlo k nějakému zásahu do tohoto stavu, a to k zásahu zřejmému, a zda po tomto zásahu nedošlo k ustavení nového pokojného stavu (nelze se domáhat ochrany např. rok po zásahu),píše Jan Potměšil.

Návrh by měl mít nejen základní náležitosti, tedy kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje, ale je třeba označit i odpůrce (protistranu, proti níž je návrh podán) a podobně jako u žaloby je vhodné uvést, jak má být rozhodnuto (jaká povinnost má být uložena) - tj. zformulovat obdobu žalobního petitu. Z návrhu by mělo být i patrné, že jsou splněny podmínky poskytnutí ochrany dle § 5 (trvající stav - zřejmý zásah - krátký interval mezi zásahem a podáním návrhu či obdobnou obranou proti zásahu).

Zároveň nelze žádat cokoliv, ale zpravidla pouze zákaz zásahu, zdržení se zásahu nebo obnovu předešlého stavu (zbourá-li soused schody, lze žádat jejich obnovu, nikoliv postavení výtahu). Ust. § 5 OZ nelze používat jako všesběrné ustanovení na veškeré problémy, které nelze řešit jinak nebo rychleji, ač se to tak často děje, zároveň zmíněné řízení má své ostré limity a zkoumá se pouze, zda jsou či nejsou dány podmínky k vyhovění návrhu, nikoliv zda je návrh oprávněný, legitimní nebo zda v pozadí existuje hlubší a rozsáhlejší problém - řízení zde nelze znásilňovat jakkoliv dobře míněnou snahou pomoci (max. se lze v rámci řízení pokusit o uzavření smíru, kdy smír vtělený do rozhodnutí by pak byl alternativou k vyhovění nebo zamítnutí návrhu - zde je však třeba vstřícnosti obou stran).

V souvislosti s obranou nájemníků je pak třeba říci, že obrana dle § 5 OZ není určena přednostně k ochraně nájemníků ani k řešení věcí spadajících jinak pod pravomoc soudů, jsou-li soudy pomalé. Řada excesů ze strany majitelů domů však bude zpravidla naplňovat skutkovou podstatu přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, spáchaného formou schválností, což obecní úřad řeší z úřední povinnosti (je-li mu podezření oznámeno), eventuálně může jít o trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru dle ust. § 249a TZ (řeší policie).

V praxi lidé žádají o ochranu dle § 5 v nejrůznějších případech, bez ohledu na to, zda jim řízení může či nemůže pomoci nebo zda lze jejich návrhu vyhovět - objevují se případy, kdy soused chce zabránit pronikání slepic z vedlejší zahrady, kdy si manžel proti vůli manželky vodí domů pochybné kamarády, kdy majitel otálí s opravou dosluhujícího plynového vedení, kdy soused už deset let údajně hlučí apod. Zamítnutí návrhu, kterému vyhovět nelze, si pak často občané vysvětlují tak, že byl odmítnut jejich oprávněný požadavek, nikoliv že návrhu dle zákona nebylo možno vyhovět, a postup správního orgánu pak vnímají jako nevstřícný nebo chybný. V řízení dle § 5 OZ se ale nezkoumají otázky právní ani morální, ale pouze faktické.

Jedním z důvodů, proč jsou návrhy podávány, je také to, že soud je drahý a trvá příliš dlouho. Je otázkou, zda pomalost a nákladnost soudů je důvodem k tomu, aby se civilní agenda přenášela na úřady (příp. úřady dokonce nově vznikající, jak p. Zabloudilová navrhuje), v každém případě je třeba upozornit, že s účinností nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) se navrhovatel (či odpůrce) nemusí vyhnout povinnosti hradit náklady řízení (resp. náklady protistrany), měl-li protivník v řízení úspěch. (Řízení o § 5 OZ se dle převládajícího názoru řídí ustanovením § 141 nového správního řádu, jež upravuje sporné řízení, odst. 11 pak umožňuje podobně jako v civilním řízení přiznávat náhradu nákladů.)

Nechci se zabývat oprávněností zájmů a požadavků majitelů domů nebo nájemníků, ani nepopírám zavrženíhodnost jednání těch majitelů, kteří nevybíravým způsobem své nájemníky šikanují, chtěl jsem pouze upozornit, že ne každá právem nabízená možnost řešení je efektivní, účinná a vhodná k řešení toho kterého problému.

                 
Obsah vydání       3. 11. 2006
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen k smrti oběšením
5. 11. 2006 Evropa nemá trest smrti. Proč jej Topolánek podporuje? Milan  Daniel
5. 11. 2006 Saddám Husajn odsouzen Jakub  Rolčík
5. 11. 2006 Odborný americký armádní časopis požaduje Rumsfeldovu rezignaci
4. 11. 2006 Američtí neokonzervativci zaútočili na George Bushe
4. 11. 2006 Židovská liberální unie chce po Langerovi důkazy, média to dodnes tajila Štěpán  Kotrba
5. 11. 2006 Nikaragua volí prezidenta, viceprezidenta a parlament
3. 11. 2006 Byt Milena  Zabloudilová
3. 11. 2006 § 5 OZ Jan  Potměšil
3. 11. 2006 Budoucnost Británie jako společnosti špehování
4. 11. 2006 Stížnost RRTV: Zpravodajství ČT zvýhodňuje pravicové strany
3. 11. 2006 Zaveďme povinné volby Jakub  Rolčík
4. 11. 2006 Policie: Byl tam, tak je komunista
3. 11. 2006 Dokument KSČM neodporuje ani současnému právu Bohumil  Kartous
4. 11. 2006 Hrozí vylidnění centrálních částí měst František  Beneš
4. 11. 2006 Kdy začne Transparency International vyšetřovat Langera? Štěpán  Kotrba
3. 11. 2006 Volby a volební preference Josef  Vít
3. 11. 2006 Ženám po padesátce Theodora  Žurková
3. 11. 2006 Dětská universita - aneb příklad hodný následování Uwe  Ladwig
3. 11. 2006 Irák byla cesta? A má přijatelný východ ven? Miloš  Dokulil
3. 11. 2006 Kudy, kudy? Cesta, necesta? Oldřich  Průša
3. 11. 2006 Nikaragujský strašák
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
2. 11. 2006 Michael  Marčák
2. 11. 2006 Školné podle Britů odrazuje mladé lidi od studia
2. 11. 2006 Dlouhověkost, myši a červené víno
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín  Rašek
2. 11. 2006 Madonna s dítětem Pavel  Kopecký
2. 11. 2006 Jak žijeme, tak řídíme Ivo  Antušek
2. 11. 2006 Zelená rekapitulace Pavel  Pečínka
2. 11. 2006 Počasíčko? Al Lauder, CME: K tomu se nemohu vyjádřit, protože neumím česky
2. 11. 2006 Jazyk, nebo salát? Meike  Snijder
2. 11. 2006 Tongue, or salad? Meike  Snijder
2. 11. 2006 Egypt oživuje spolupráci s Ruskem Miroslav  Polreich
2. 11. 2006 Okrádání důchodců Wenzel  Lischka
1. 11. 2006 Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? Štěpán  Kotrba
1. 11. 2006 Konec politiky v Čechách? Jiří  Pehe
1. 11. 2006 Reklamní agentury zahájily lobbying za zachování reklamy v ČT Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce