1. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2006

Žaloba proti SkyEurope

tisková zpráva

Právníci programu GARDE Ekologického právního servisu a Sdružení obrany spotřebitelů podali žalobu proti letecké společnosti SkyEurope

Právníci programu GARDE Ekologického právního servisu společně se Sdružením obrany spotřebitelů zažalovali u Městského soudu v Praze společnost SkyEurope. Dle názoru žalobců se SkyEurope, obdobně jako další letecké společenosti, dopouští k újmě spotřebitelů nekalé soutěže, a to formou klamavé reklamy.

Konkrétně právníci GARDE-EPS zpochybňují zákonnost praxe, která spočívá v rozdělení cestovného do několika položek (cena letu, letištní poplatky, poplatek za použití platební karty) a následné reklamě opřené pouze o jednu z těchto položek.

Inzerované ceny letenek a skutečné ceny, za které je možné lety realizovat, se hrubě liší. Příkladem může být marketingová akce, ve které SkyEurope uvádí: "Se SkyEurope nyní můžete letět za míinus 10 Kč." Při zakoupení této letenky však cestující musí zaplatit uvedené další poplatky ve výši několika set Kč.

Tyto povinné poplatky, jejichž výši se cestující dozví až při rezervaci letu, představují provozní náklady žalovaného, které mu vznikají v souvislosti s poskytnutím služby, a nikoliv náklady cestujících na dodatečné služby. Dle názoru právníků GARDE-EPS tak neexistuje oprávněný důvod pro jejich vyčleňování z inzerovaných cen letu.

Uvedená praxe se stala v České republice standardem. Obdobným způsobem jednají všechny velké le! tecké společnosti a v návaznosti na ně cestovní kanceláře. Právník GARDE-EPS, Filip Gregor nastalý stav komentuje: "Ačkoliv se reklama leteckých společností soustředí na sdělení cen, spotřebitelé nejsou schopni ceny na jejím základě porovnat, protože se nejedná o ceny reálné. Spotřebitelé tak mohou být oklamáni ohledně výhodnosti nabídky jedné letecké společnosti vůči jiným, ale i obecně o výhodnosti letecké přepravy vůči jiným druhům přepravy (železniční, autobusové), kde se námi napadaná praxe nevyskytuje."

Cílem žalobců je docílit precedenčního rozhodnutí. Společnost SkyEurope pro žalobu zvolili, jednak protože její marketingová strategie je na popisované praxi plně postavena a jednak protože jedním z jejích poplatků je tzv. poplatek za použití platební karty. Účtování tohoto konkrétního poplatku se začíná objevovat i v praxi jiných obchodníků a představuje samostatný právní problém. Podstata tohoto poplatku je sporná z hlediska rozporu s dobrými mravy i bez ohledu ! na způsob jeho (ne)sdělování v reklamě.

Právníci GARDE-EPS! nevyluč ují právní kroky i proti ostatním leteckým a jiným přepravním společnostem a cestovním kancelářím. Dle názoru právníků GARDE-EPS totiž dochází na trhu cestovních služeb i k dalším porušování práv spotřebitelů. V tomto smyslu již např. Obvodní soud v Praze 6 od ledna 2006 řeší žalobu GARDE-EPS a SOS proti Českým aeroliniím ve věci omezení platnosti poukazů na letenky ČSA.

                 
Obsah vydání       1. 11. 2006
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Konec politiky v Čechách? Jiří  Pehe
1. 11. 2006 Prodávejte potraviny bez pesticidů v celé Evropě! - vyzývají LIDL nevládní organizace 14 zemí
1. 11. 2006 Reklamní agentury zahájily lobbying za zachování reklamy v ČT Štěpán  Kotrba
1. 11. 2006 V Praze se jednalo o udržitelném rozvoji
1. 11. 2006 Kdy předčasné volby Oskar  Krejčí
1. 11. 2006 Názor dne Oldřich  Průša
1. 11. 2006 Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Radek Mikula: Dementi. Dopis ČTK Radek  Mikula
31. 10. 2006 KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie
1. 11. 2006 Povolební dotaz Jiří  Vlasák
1. 11. 2006 Variace Theodora  Žurková
1. 11. 2006 Německo v závrati poptávky Uwe  Ladwig
1. 11. 2006 Jednání o rakouské velké koalici přerušeno Richard  Seemann
1. 11. 2006 DNES: Ghetto
1. 11. 2006 Petr Cibulka nebyl odsouzen za pomluvu
31. 10. 2006 Další kontroverzní trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
1. 11. 2006 Prezident: nehledejme Spasitele mimo politiku
1. 11. 2006 Vládě se podařilo zabránit vyšetřování útoku na Irák
1. 11. 2006 Žaloba proti SkyEurope
1. 11. 2006 Jak britské státní instituce už nyní bojují proti klimatickým změnám
1. 11. 2006 Politika je nejdůležitější řemeslo v moderním státě Ivo  Liška
1. 11. 2006 Korejská bomba Thomas  Franke
1. 11. 2006 Vyhozené peníze do klimatických změn? Petr  Wagner
1. 11. 2006 Neprodat svůj ostrov za dolar Bohumír  Tichánek
31. 10. 2006 Duchové na anglické dálnici
31. 10. 2006 Globální oteplování -- Brezina versus modely Ladislav  Metelka
31. 10. 2006 Anarchie, nebo otevřená společnost? Egon T. Lánský
31. 10. 2006 Sternova zpráva o globálním oteplování: Hlavní body
31. 10. 2006 Blair: Musíme platit nyní, abychom se vyhnuli katastrofě
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce