20. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2006

Slovenský problém

V poslední době se znovu rozhořel konflikt mezi Slováky a Maďary. Poslední kapkou byla přítomnost pana Sloty ve vládě sociální demokracie. Premiér Fico neměl jinou volbu a pokud chtěl vládnout, musel Slotovu stranu přibrat do vlády. Po létech vlády pravice toho lidé už měli dost a chtěli změnu. Ale stejně jako u nás i na Slovensku pravice má stále velké zázemí. Pravicoví novináři spustili křik a začali útočit na vládu. Záminkou jim byla jen přítomnost Sloty a nikoho nezajímala praktická politika. Politika slovenské vlády premiéra Fica nacionalistická není a nikdo nemůže obviňovat sociální demokraty z národnostní nesnášenlivosti. Spíše naopak. Pan Slota si neviděl v minulosti do pusy, ale to není důležité. Dnes. Maďarské strany ale opět spustily pokřik.

K tomu, abychom pochopili celý problém, musíme do hluboké minulosti. Po tisíc let spravovali Maďaři území Slovenska - území, které bylo kolébkou Slovanů. Bylo to území Velké Moravy.

Tam vychovával (marně) své syny Svatopluk. Chování Maďarů lze srovnat s chováním kolonizátorů. Původní obyvatelstvo bylo uvrženo do otroctví a vyhnáno do hor. Nemělo žádná práva. Teprve v devatenáctém století začala doba obrozenců - stejně jako v Čechách. Slováci si začali uvědomovat, že oni jsou tam doma. Maďarskou okupaci slovenského území ukončila až první světová válka. Uhry byly na straně poražených.

Nové uspořádání vytvořila Trianonská smlouva. Tato smlouva přiřkla polovinu území obývaného Maďary okolním státům - Československu, Rumunsku, Srbsku. Maďaři se s Trianonskou smlouvou nikdy nesmířili. Před druhou světovou válkou to bylo vytvoření fašistického státu, dneska to jsou "speciální" nadstandardní práva pro Maďary na cizím území. Vždy je za tím snaha o vytvoření velkého Maďarska v hranicích bývalých Uher.

Pod tímto zorným úhlem se na celý problém musíme dívat. Nejsou to Slováci, kdo vyvolává spory. Vždy to jsou Maďaři, kteří se snaží vyvolávat problémy a je to maďarská vláda, která se snaží "řešit" spory. Každý prostředek je jim dobrý. A když žádný není, tak se vytvoří. To je asi i případ nitranské studentky. Všechny okolnosti případu jsou více než podezřelé. Slečna si nic nepamatuje a jen náhodou je její milenec představitelem maďarské politické strany.

Musíme se smířit s tím, že v každém národě jsou lidé s vysokým národním cítěním. To se může projevovat i v nenávisti k příslušníkům jiných národů, zvláště pokud jsou mezi nimi nevyřešené problémy. To však neznamená, že se takové jednání bude připisovat celému národu. Ne všichni Slováci a ani většina Maďarů nejsou nacionalisté. Přesto ta hlučná menšina dokáže otravovat ovzduší. Na celý problém se musíme dívat prismatem Trianonu. Jsou to Maďaři, kteří chtějí změnit status quo. A jsou to Slováci, kteří se musí celou dobu bránit. Slovenský nacionalismus je jen ozvěna maďarského.

Zvláště my Češi si to musíme uvědomit. Představme si, že by u nás byly 3 miliony Sudetských Němců, kteří by trvali na Mnichovské dohodě, neuznávali Postupimskou dohodu a žádalo svůj "Heim ins Raich". Hrozná představa. Ale v takové situaci už žijí Slováci 80 let.

Maďaři už jednou Slovákům ukázali svoje "řešení". Bylo to za druhé světové války, kdy zabrali polovinu slovenského území. Stejně, jako Němci naše. Naštěstí jsou to vítězové války, kteří diktují poraženým svoje podmínky. A ti je musí dodržovat, i když se jim nelíbí. Jiným řešením je další válka. A na tu Maďaři naštěstí nemají sílu. Až si uvědomí, že se musí se Slováky domluvit, bude lépe. Maďaři na Slovensku mají plnohodnotné občanství a nikdo je nediskriminuje. Přesto jim to nestačí. Chtějí více - chtějí velké Maďarsko, chtějí návrat do devatenáctého století.

Situace silně připomíná situaci v Kosovu. Pokud by se situace vyostřovala, hrozilo by kosovské řešení. Potom pánbůh se Slováky.

My Češi musíme podporovat Slováky - jsme spolu na jedné lodi. Výsledky obou světových válek jsou zárukou naší existence. Všechna jiná řešení jsou špatná.

                 
Obsah vydání       20. 9. 2006
20. 9. 2006 Zpochybňování vědeckého konsensu o hrozbě globálního oteplování systematicky financují firmy Phillip Moris a Exxon
20. 9. 2006 Britská Královská vědecká společnost požaduje, aby Exxon přestal financovat popírače globálního oteplování
20. 9. 2006 "Vědecký konsenzus" o hrozbě globálního oteplování je fikce Ivan  Brezina
20. 9. 2006 "Snaha zmírnit globální oteplování je ztráta času a peněz"
20. 9. 2006 Polský poker o základnu Štěpán  Steiger
20. 9. 2006 Čípak je ten rozpočet a proč je takový "nasoleně nemastný"? Miloš  Dokulil
20. 9. 2006 iDnes: Armáda nakoupila nový radar za 1,5 miliardy Štěpán  Kotrba
20. 9. 2006 Irácká nezávislost soudu v americké režii
20. 9. 2006 Linka Washington -- Bagdád -- Kábul Daniel  Veselý
20. 9. 2006 Venkov Martin  Reiner
20. 9. 2006 "Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice Vladislav  Černík
20. 9. 2006 U snědeného krámu Michael  Kroh
20. 9. 2006 Největší bohatství Ladislav  Žák
20. 9. 2006 Úskalí lékové politiky Jan  Mertl
20. 9. 2006 Slovenský problém Josef  Vít
20. 9. 2006 Výzkumníci Factum Invenio se nic nenaučili Josef  Baxa
20. 9. 2006 Mýty a axiomatizace společenské a politické reality Petr  Sak
19. 9. 2006 Co říci o českém školství Eduard  Zeman
20. 9. 2006 Švédsko po volbách Vojtěch  Tělupil
20. 9. 2006 Katolická korespondence
20. 9. 2006 Madona v katedrále sv. Víta Bohumil  Kartous
20. 9. 2006 Co věřit věřícím? Uwe  Ladwig
20. 9. 2006 Koupíme rakety země vzduch Pavel  Pečínka
20. 9. 2006 Pro Angelu Merkelovou zemské volby dopadly špatně Richard  Seemann
20. 9. 2006 Soudcovský stát přede dveřmi aneb přeslechnuté varování prezidenta? Stanislav  Křeček
19. 9. 2006 Zasloužil si papež tu bouři nevole? Miloš  Dokulil
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
19. 9. 2006 Smrtící sklizeň: Libanonská pole jsou plna izraelských kazetových bomb
18. 9. 2006 Američané posílali své lidi do Iráku podle loajality, ne na základě znalostí
18. 9. 2006 Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006